Qua blast from the past…

Gut gut gut.  Van lang geleden! Ik heb ergens één van de vroegere versies van de website-maak-tak van Netpoint teruggevonden. En ge moogt zeggen wat ge wilt, maar ik vind dat het eigenlijk nog wel in orde is, om gemaakt geweest te zijn in februari 2005 1995. En nee, ’t is niet de állervroegste versie, […]

Vloek

Grmbl. Prutsen en doen. Prutsen aan de json om dan een bijkomende <div> rond een tabel te zetten, en dan alsnog verdomme een <div> tussen moeten voegen om wat spatiëring te doen. En dan verdomme alsnog een hack moeten doen om een uitzondering op een uitzondering op een uitzondering te doen voor een stuk dat […]

Een grote stap: ingeschreven bij de VDAB

Ik belde vanmorgen naar de meneer van de VDAB om mij in te schrijven. Dat gaat tegenwoordig ook aan de telefoon, namelijk: rijksregisternummer, achternaam (met i en dan j, jawel), voornaam, geboortedatum, postcode, straatnaam, nummer (neen, geen bus, gewoon het nummer). Wat ik gestudeerd heb, of ik nu aan het werk ben. En dan krijg […]

Taxonomie op school

’t Is een probleem van informatiearchitectuur. Op de website van de school staan er allerlei nieuwsberichten en verslagen. Die artikels: zijn in categorieën in te delen: schoolnieuws, mededelingen aan ouders, verslagen van de oudervereniging, … kunnen één of meer onderwerp hebben: nieuws uit de klas, koor en orkest, sport, uitstappen, … zijn hoedanook in de […]