Michel Vuijlsteke's weblog

Tales of Drudgery & Boredom.

Tag: cd&v

Positief blijven

Ik kreeg zonet deze mail toegestuurd. Twee woordjes eruit geknipt om de naam van de afzendende partij niet meteen te verklappen:

Quote van de dag
“Op de partij spreek ik altijd de waarheid. Thuis durf ik al eens liegen!”
Frank Van Hecke (Vlaams Belang) in de Laatste Ronde (één), 20070605

Goed bestuur volgens het Paars recept

Bij het aantreden van Guy Verhofstadt beloofde hij ons de “Modelstaat”, waarbij de nadruk lag op “snel en efficiënt”. We stellen alleen maar vast dat de beloften primeren op realisaties. En vooral dat de modelstaat gebaseerd is op een goed nieuws show , want slecht nieuws communiceert men niet. Dit is een klein staaltje van wat Paars goed besturen beschouwt:

BEGROTING:

Stookoliefactuur: De stookoliesector zou volgens de minister van begroting voor 100 miljoen euro tussenkomsten aan de verbruikers betalen, wegens de grote inkomsten door de sterke stijging van de olieprijzen. Nadien bleek het te gaan over een lening aan de Regering, die moest worden terugbetaald. Dit bedrag was echter niet begroot…

Door 26 foute afrekeningen in de personenbelasting ontbrak er plots 880 miljoen euro in de begroting. De fout zou niet opgemerkt zijn omdat de automatische veiligheidsfilter om onbekende redenen was uitgeschakeld

De begroting is schijnbaar in evenwicht. Dit is vooral te danken aan de vele eenmalige ingrepen, waaronder de verkoop van overheidsgebouwen. Deze gebouwen werden verkocht onder de waarde om ze nadien aan zeer hoge prijzen (boven de marktprijs) terug te huren. Van één gebouw werd de opbrengst zelfs opgesoupeerd door drie jaar huur.

JUSTITIE:

mislukken van het informatiseringsproject van de rechtbanken: Het Phenix-project kostte 12 miljoen euro. Het diende om justitie te voorzien van moderne software, mar het functioneert niet. De reeds bestaande systemen worden nu zelfs niet meer onderhouden.

ontsnapping van de gevangenen: mega ontsnapping van 28 gedetineerden uit de gevangenis van Dendermonde en de ontsnapping van Murat Kaplan. Dit door gebrek aan verantwoordelijkheid voor renovatie en modernisering van de cellen. Niet te vergeten de ontsnapping van Erdal ondanks het toezicht van de staatsveiligheid.

BELASTINGEN:

Akkoord dat de personenbelasting voor een stuk is gedaald, maar deze verlaging werd gecompenseerd door de verhoging van de accijnzen op tabak en brandstoffen, verhoging van de energieheffingen, invoering van de Eliatax, solidariteitsbijdrage van bedrijfswagens, verzekeringstaks van 1,1% op premies, roerende voorheffing op beleggingsfondsen en vastrentende effecten en tot slot de invoering van de verpakkingsheffing.

De onafhankelijke organisatie OESO zegt dat de belastingdruk in België blijft stijgen. Tegenover vorig jaar is de fiscale druk toegenomen van 45% tot 45,4%. De gemiddelde belastingdruk in de OESO-zone bedraagt 35,9%.

Over de modelstaat wordt er nu met geen woord meer gerept. Verhofstadt beseft dat dit het laatste restje van zijn geloofwaardigheid volledig zou wegnemen. Zeg nu zelf wie gelooft die man nu nog!?

Misschien had u het geraden, en die laatste zin verklapt het eigenlijk ook al: ’t zijn onze olijke vrienden van de CD&V!

Euh. Waar precies zit het verschil tussen dit en de communicatie van het Vlaams Blok? Of vergis ik mij daar volledig in, dat politiek gaat om méér dan alleen maar zeggen wat iemand anders volgens u verkeerd doet? Dat er ook nog eigen ideeën moeten in zitten, als het even kan voorstellen om de zaken op te lossen, of toch minstens een begin van visie?

We zijn in de laatste week voor de verkiezingen, en dit is de boodschap naar de kiezer en naar de (potentiële) sympathisant? Niet één woord over de voorstellen, niet één woord over zichzelf?

Kijk, ik kan mij eigenlijk wel vinden in de christendemocratie, veel meer in alle geval dan in het liberale gedachtengoed. Maar als het op deze manier moet, met zuivere afbraakpolitiek, dan krijg ik een degout van de CD&V.

“Het Vlaams Blok haalt stemmen door anti-politiek? Wij kunnen dat beter!” Ik dacht verdorie dat die akelige Pieter De Crem voor altijd een marginale clown zou blijven, maar neen dus, blijkbaar.

Pieter “understatement” De Crem

Ten huize onzent vinden we Pieter De Crem, ondanks dat hij van de juiste gemeente komt, niet veel meer dan een ambetante mossel.

Maar hij had er wel een fijntje, als reactie op het would be-enfant terrible van de VLD. Dedecker had menen te moeten luidop verkondigen dat de voorzitter van CD&V “het charisma van een lavabo” heeft.

Nu, ‘t is waar dat Vandeurzen qua charisma kan wedijveren met een gemiddelde tafelpoot, maar toch, ‘t zijn geen dingen om te doen tussen coalitiepartners.

Pieter De Crem reageerde onderkoeld: “Bij mijn weten is het correcte Nederlands wastafel.”

Tee hee. Eens zien of hij even lakoniek doet tegen de anti-De Crem-lijst in Aalter.

politiekcd&vvld

© 2018 Michel Vuijlsteke's weblog

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑