Michel Vuijlsteke's weblog

Tales of Drudgery & Boredom.

Tag: gemeenteraadsverkiezingen

Antwerpen: the training wheels are off

Zeg, is het daar nu eigenlijk al helemaal in het slop gereden in Antwerpen? Ik heb het nieuws niet meer zo aandachtig gevolgd, maar voor zover ik het in mijn hoofd zitten had:

 • N-VA meer stemmen gehaald dan sp.a+CD&V, dus aan zet om coalitie te vormen
 • sp.a: wij doen niet mee zonder Groen — niet moeilijk, want als Groen in oppositie “mag” blijven terwijl sp.a “moet” meespelen met De Wever, is Groen volgende keer de grootste of tweedegrootste partij van Antwerpen 
 • N-VA: Peter Mertens van PVDA martelt hoogstpersoonlijk Noord-Koreanen, of tenminste hij is een ringleider van extreem-links staatsterrorisme, of tenminste hij ondersteunt het, of tenminste hij heeft een tijd geleden een brief gekregen van een kennis in Noord-Korea — wat er ook van weze: die radicalen van Geneeskunde Voor Het Volk en zo, daar kunnen wij échte Vlaemingen niet mee werken. 
 • Groen: wij doen niet mee zonder het BAM-tracé weer op tafel te gooien — niet moeilijk, ze zeggen al de hele tijd dat dat een breekpunt is
 • N-VA begint aan een soort beleidstekst, geeft Groen ergens op een verloren nacht in het weekend alvast het stukje over mobiliteit waar staat dat het BAM-tracé onbespreekbaar is
 • Groen herhaalt dat ze dat niet zien zitten
 • N-VA smijt Groen buiten
 • sp.a-CD&V zegt dat het niet serieus is, dat N-VA een doorslagje van zijn verkiezingsprogramma schrijft, het nog wat aanscherpt, en dat een formatienota of een voorstel van discussienotie of godweetwat noemt
 • N-VA: “Oh als het zo zit, beschouw dan maar dat dat voorstel helemaal weg is, we beginnen van nul af aan.”
 • “Hoe, eerst Groen buitenkuisen omdat ze het niet eens zijn met een nota, en nu die nota zélf in de papiermand smijten?”
 • “Patrick Janssens saboteert ons waaaa waaaa”
 • Patrick Janssens: “ah okay, voor mij hoeft het niet hoor gast, als ik zogezegd zou saboteren, doe het dan maar zonder mij.”
 • CD&V zegt dat zij eigenlijk ook liever zonder Groen zouden besturen maar dat ze wel samen blijven met sp.a. Oh, en ook: dat ze in geen geval in de oppositie willen gaan zitten. 

Dat is voor zover ik het in mijn hoofd heb, gekleurd door de socialistische Belgique à papa PS-staats belastingen mainstream media, natuurlijk. 

Maar is dat mijn idee, of zit het daar nu redelijk vast, in Antwerpen? 

En is dat mijn idee, of paste dat niet echt in het plan? Ik heb heel de tijd al het idee dat het daar zeker nog een paar maand moest aanslepen. Dat er een politieke impasse moest zijn, maar niet helemaal, met openingen en mogelijkheden, dat er kon gegist worden en geschoven en over en weer gediscussieerd. 

Dat het pas tegen pakweg de lente van volgend jaar zou mogen zijn dat het helemaal vast zat, zodat ze daar dan gewoon Liesbet Homans aan het hoofd van een voorlopig bestuur konden plaatsen? Zo van “Ah ja, we gaan nu midden 2013 toch niet meer verwachten van de Leider Van De Onderbuik Van Vlaanderen dat hij in de krabbenmand van Antwerpen zou moddercatch gaan spelen, terwijl hij de Moeder Aller Verkiezingen moet gaan leiden?”

Ik vind dat eigenlijk allemaal dieptriestig. 

De kracht van verandering, waar blijft die nu eigenlijk? 

Of was dat “de kracht van verandering op voorwaarde dat we de absolute meerderheid hebben want compromis en conversatie, daar doen wij niet aan mee”?

Bestuursakkoord

We hebben een bestuursakkoord in Gent. Al een paar dagen, maar nu is het pas in de openbaarheid.

In de rapte, dingen die me opvielen:

 • Er komt een verplicht inburgeringstraject vóór Roma steun krijgen van het OCMW. Geen idee hoe wettelijk dat afdwingbaar is, Europese Unie zijnde en zo, maar wél een goed idee. En er wordt extra aandacht geschonken aan de kinderen, which is nice. (En natuurlijk zeggen ze dat ze gaan proberen verder druk te zetten op de niveaus die aan de grond van het probleem iets kunnen doen, maar hey, ze kunnen maar proberen iets te doen, vermoed ik.)
 • Als ik het goed begrepen heb, wordt het lichtplan herbekeken. Ik kan “Enkel als het zinvol is, worden gebouwen verlicht” niet anders lezen, ik.
 • Ik was zowaar ontroerd als ik deze las: “Voedselverlies wordt vermeden. Er wordt gekeken hoe de Voedselbank kan samenwerken met de Gentse horeca, organisaties en bedrijven.” Een veilige manier om overschotten in restaurants en onverkocht voedsel in grootwarenhuizen ergens nuttig te krijgen: hoera!
 • “Het stadsbestuur zal erop staan dat het mee zeggenschap krijgt over het beleid en de investeringen in het openbaar vervoer die door De Lijn in de Gentse regio worden ontwikkeld. Dit moet onder meer concreet gestalte krijgen door een apart directiecomité voor de Gentse regio waarin het Gentse stadsbestuur een directe vertegenwoordiging krijgt.” Lovenswaardig en verschrikkelijk hard nodig, maar ik kan me in geen honderd jaar inbeelden dat die kiekens van De Lijn dat ooit gaan toelaten.
 • Gent gaat helemaal voor het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Personenwage). Er komt aan de rand van de stad (in de verre toekomst weliswaar) en ring van Park & Ride-parkings, en eens die er is, worden de invalswegen vernauwd. Yes.
 • Er komen fietsservicepunten en perslucht in de muur hier en daar. Wijs.
 • Ik zie niet goed hoe ze het gaan doen, maar de afrit van de autostrade die nu nog in het midden van de stad uitkomt, zou alleen nog in een Park&Ride uitkomen, en de rest zou afgebroken worden. Dat zou dan maken dat het blauwe een parking wordt (op verschillende niveaus, vermoed ik?), en dat al het groene één park wordt. Dus dat we weer een écht Zuidpark hebben in plaats van wat strookjes gras links en rechts van een autostrade:

Park

 • Het hele gebied binnen de ring wordt zone-30. Wohohow.
 • Er waren al wat pilootprojecten, maar kijk: de stad gaat elke school helpen met het opstellen van een schoolvervoerplan.
 • Ik zie in puntje 4.11 “We gaan voor de uitbouw van een wetenschapspark op The Loop.” — lees ik daar dat het Rijvisscheparkwetenschapspark afgevoerd is, of is dat een nieuw?
 • Bij elke nieuwbouw met meer dan 20 wooneenheden, moet 1 op 5 sociale huurwoningen worden. Neen aan ghetto’s, goed zo.
 • Da ne stek maat: “Om te vermijden dat sociale huurders in nieuwbouwprojecten nog jaren door de modder moeten lopen, zal de Stad Gent een projectleider aanstellen voor het ontwerpen en het aanleggen van het openbaar domein bij sociale huisvesting. Deze kan de taak van de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningbouw (VMSW) overnemen.” — het was redelijk schaamtelijk soms, hoe de woningen al helemaal klaar waren, maar de wegen ernaar niet wegens Vlaemsch.
 • Ook geen idee hoe realistisch en hoe betaalbaar, maar het zou wel wijs zijn, met al die winkels die twee troosteloos lege verdiepingen hebben boven het gelijkvloers, en al die winkelstraten die ’s avonds troosteloos leeg zijn: “Via een stimuleringsbeleid willen we wonen boven winkels aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door een premie te geven voor eigenaars die deze ruimtes willen verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of het stedelijk huurkantoor.”
 • YUIYYYYYYYY: het Baudelohof wordt heraangelegd en uitgebreid tot tegen de Leie door de Baudelokaai af te sluiten. Het blauw is een straat die door de vorige legislatuur al afgeschaft was, het groen zal er deze keer aan geloven. Fantastisch, want er wordt redelijk wat sluipverkeer als een fuik naar onze straat geleid (in het rood), terwijl dat eigenlijk een woonerf is.

Park2

 • Kijk nu, open dinges-initiatieven: “Het stadsbestuur zet in op de vermindering van de administratieve lasten van alle lokale ondernemingen o.m. via digitalisering en begeleiding. De stadsorganisatie zal haar openbare databases digitaal ter beschikking stellen zodat toepassingen kunnen ontwikkeld worden ten behoeve van de Gentenaars en de Gentse ondernemingen.”
 • Als dit er nog niet was, kan ik me inbeelden dat dat wel nuttig zou zijn: er komt een permanent sectoroverleg met de horeca. Handig voor evenementen en werken en alles, peins ik zo.
 • Democrazy zal content zijn: “We onderzoeken waar een middelgrote pop- en rockzaal kan komen in Gent, en zetten de nodige stappen voor realisatie. Indien mogelijk komen de kelders van het oude Wintercircus daarvoor in aanmerking.”
 • Ik had er al van gehoord, maar kijk, ’t staat in het bestursakkoord: “We willen de Leopoldskazerne aankopen en onderzoeken welke rol deze in de toekomst kan spelen als broedplaats voor de creatieve ondernemers en kunstenaars, als vestigingsplaats voor ateliers, repetitieruimtes, galerijen en bedrijven die actief zijn in de creatieve economie.”
 • Oh, fantastisch: “Gentinfo wordt uitgebouwd tot een meer complete informatieve front office. Gentinfo is niet alleen telefonisch en per email te bereiken, maar krijgt ook fysieke loketten in de wijken en deelgemeenten.” Die mensen zijn zó goed!
 • Wijs: “Het achterste deel van de Blaarmeersen, aan de overzijde van de vijver, wordt uitgebouwd als zone voor natuurrecreatie en sluit aan bij de Snepmeersen en de Assels, twee prachtige natuurgebieden. Naast de ‘bijenboerderij’ op de oude skiheuvel, kan rond de heuvel een beperkte ‘kinderboerderij’ worden uitgebouwd, waarbij de dieren meteen ook voor een natuurlijk beheer zorgen.”
 • Toeristenbussen zouden uit het centrum gehouden worden. Yay!
 • Tiens kijk, het schuthok verdwijnt uit het Citadelpark.

Morgen nog eens herlezen, denk ik. Maar zo op het eerste gezicht: onder de indruk.

N-VA Gent: een gemiste kans!

Ik dacht, toen ik de postkaart van Peter Dedecker zag, dat er iets vreemds met hem aan de hand was. Zijn hoofd was helemaal gekrompen, leek het wel:

Peter1

Zo’n klein hoofdje dat Peter gekregen heeft! Of, als ik mij Suske en Wiske goed herinner waar dikkop een mogelijk gevolg is van te veel mossels eten: is het misschien Siegfried Bracke die gewoon een enorm blaashoofd gekregen heeft met al het campagnevoeren? 

Of is het misschien omdat ze dachten dat de waarheid niet flatterend genoeg overkomt? 

Peter2

Allez jong, zó u openstellen voor kritiek, da’s toch erg. Voor ge ’t weet gaan er mensen de leutigaard uithalen en dingen doen van “haha, typisch die mannen: liegen liegen liegen” of “tiens het ego van sth is blijkbaar nog gegroeid” of wie weet wat voor bagger nog.

Terwijl het gewoon gevonden vreten zou zijn om een hele campagne rond te bouwen, zo’n gemiste kans: N-VA is er ook voor de kleine man!

Politiek Gent op het internet: vld/vivant, augustus

Deel twee van een tour d’horizon van de websites van de Gentse kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Van de 51 kandidaten hebben er 28 een website, in de één of andere vorm. Dat is beter dan bij sp.a/spirit, waar er maar 20 op 51 één hebben.

1. Sas Van Rouveroij: http://www.sasvangent.be/
Professioneel. Degelijk. Mooi. Een uitstekende brochure, waar geen Gentenaar niet minstens een beetje warm van wordt.
Toch een aantal ernstig gemiste kansen: spijtig dat de site niet volledig naar behoren werkt in Firefox. Spijtig ook dat het gimmick-gehalte de (uistekende) inhoud meer in de weg staat dan helpt. Zo wordt het levensverhaal een tergend traag oorbijrollende diavoorstelling waar je niet gemakkelijk de individuele pagina’s kan bekijken of kan terugbladeren. en is de “route” een vervelend kaartje met onleesbaar kleine lettertjes in swevende tooltips. Heel erg spijtig, maar dat neemt niet weg dat dit een bijzonder indrukwekkende site van een bijzonder indrukwekkende kandidaat is.

2. Rita Uyttendaele: http://www.ritauyttendaele.be/
Site in opbouw. Maar: er staat al een foto op, en dat komt al sympathiek over. 🙂

3. Christophe Peeters: http://www.christophepeeters.be/
Veel inhoud, en veel relevante inhoud. Fijn dat de agenda on-line staat bijvoorbeeld, en dat er (veel, gedetailleerde) informatie gegeven wordt over Peeters’ werk als schepen. Maar: afgrijselijk slechte lay-out. En allemaal in frames (dus bezoekers kunnen bijvoorbeeld niet eenvoudig het adres van één pagina doorgeven). Gemaakt in een of ander pakket voor KMO’s (Online Change Pack), de website schreeuwt erom om in zijn geheel overgenomen te worden in een degelijke layout op een degelijk platform. Hoop op beterschap, want de inhoud verdient het.

4. Sabine Claeyssens: http://www.sabineclaeyssens.be/
Website in ontwikkeling.

5. Mathias De Clercq: http://www.mathiasdeclercq.be/
Degelijke website. Nee, ik zou moeten zeggen: zeer goeie website. Duidelijk, uitgebreid, goed gemaakt. Ik word er niet warm van, het ontbreekt me aan passie. Misschien de dissonantie tussen enerzijds iemand van 24 en anderzijds de koelheid van de site?

7. Kaan Osmanagaoglu: http://www.kaan2006.be/
Noch geboren, noch getogen in Gent, maar toch een Gentenaar: mijn eerst laugh out loud-moment bij de websites van de VLD. Ik ben diep onder de indruk van het parcours van Dr. Osmanagaoglu, en dat is zonder meer de verdienste van de website. Een mooi voorbeeld van “beloof geen dingen waar je toch geen tijd voor hebt”, en het stoort geeneens dat het lo-fi-Frontpage-huisvlijt is.

8. Carl De Decker: http://www.carldedecker.be/
O goeie help. Een site helemaal in Flash. Een intropagina met nutteloze animatie, irriterende muziek, tekst die gruwelijk traag maar onstopbaar voorbijscrollt, vieze tijdsverspillende overgangen als je op een menu-item klikt: bah! Kijk, met de inhoud is niet noodzakelijk iets mis, maar de techniek is… yurgh. Wiens idee het was om deze websit eop deze manier te maken: zet hem/haar aan de deur!

11. Isaline Van De Velde: http://www.isalinevandevelde.be/
In bijna precies hetzelfde bedje ziek als Carl De Decker’s website. Jammer. En als je onder meer gokt op herkenning door foto’s, dan mogen die foto’s wel groter zijn.

12. Sami Souguir: http://www.souguir.be
Zeer goeie site, gemaakt door iemand die weet waar hij mee bezig is. Duidelijk en to the point. Nieuwsbrief, agenda, een duidelijk hoofdstuk “wie ben ik” en “campagne”: zeer goed. Detailkritiek: een nutteloze “splash page”, de RSS-feed werkt niet, alle dagen in de kalender zijn klikbaar maar niet alle dagen hebben iets staan. En het waarom van de generatie 2006-site is me niet duidelijk.

13. Sofie Bracke: http://www.sofiebracke.be/
Ook hier: uitstekende site. Echt zeer goed. Mooie foto’s ook op de achtegrond van de pagina’s, maar dat is persoonlijke smaak. Objectief: duidelijk geprofileerd, een interessante uitspringer (de duizendpootgeneratie), en dan standaard-maar-broodnodige zaken: thema’s, agenda, hoe steunen, en een nieuwsbrieg, die zelfs in de komkommermaanden lijkt volgehouden te worden. Zeer zeer goed.

15. Yoeri Note: http://www.yoerinote.be/
Eigen website in opbouw, gemeenschappelijke website met Tony Martens en Sami Souguir op http://www.generatie2006.be. Verwarrend.

16. Tony Martens: http://www.generatie2006.be/
Gemeenschappelijke website. Nog zonder programma, en met een fotopagina met enkel “Waar wij zijn is er altijd leute…” erop. Niet erg professioneel, en niet erg duidelijk.

19. Arafat Bouachiba: http://www.deEenmaking.be/
Geeft http://www.deEenmaking.be/ als website als persoonlijke website op op de website van VLD Gent, maar dat is wellicht een vergissing.

25. Erik De Jaeger: http://erikdejaeger.blogspot.com/
Weblog. Ongetwijfeld interessante inhoud, maar zeer weinig gestructureerd, helaas.

27. Stijn Dauwe: http://www.stijndauwe.be/
Hmm. Het begint mooi, maar dan kom je terecht op iets dat een geschreven brief uit de jaren 50 lijkt: “graag verwelkom ik u op mijn webstek”. Het onderdeel “de oudste families”: ik wil wel, maar wat heeft een op het eerste gezicht genealogische of heemkundige interesse/hobby met de persoon en de politicus te maken? Teleurstellende website, irnosch genoeg van een student communicatiewetenschappen.

29. Jean Marie De Wulf: http://de-wulf.net/
Een mooie site, maar hij lijkt nog maar net gestart te zijn nog zeer leeg op het moment. Of: een tijd geleden gestart en opgegeven? Jammer.

31. Marc Van Beveren: http://www.marcvanbeveren.be/
Vreemd. Een derde die achter initialen verstopt zit, schrijft dat hem gevraagd werd een tekstje te schrijven over Van Beveren. Ook het nieuws is in de derde persoon geschreven. Opinies over (of van?) burger, pers en collega’s zijn leeg, en in opinie over/van mezelf staat een tekst in allerlei talen. Uw info lijkt te linken naar vrienden in de showwbizz. En het archief is leef. Van Beveren ziet er een sympathieke kerel uit, maar dit is een zeer, zeer vreemde site. Ik weet niet wat ik er moet van denken.

34. Astrid Van Ingelgom: http://www.sastrid.be
http://www.sastrid.be staat er, maar ik krijg nul op ht rekest als ik naar dat adres ga.

35. Michael Verstraeten: http://www.michaelverstraeten.be/
Een licht lugubere sexy foto, vind ik, daar links bovenaan. En ook een vreemde menu-volgorde en een vreemde kleurenkeuze: grijze letters op zwart. Jammer, want de inhoud van de site is wijs: interessant, actueel, onderhoudend en goed geschreven. Een weblog-formaat voor “overzicht campagne” en “standpunten” zou fantastisch zijn–als ik iets kan betekenen, geef een gil!

37. Guido Van Peeterssen: http://www.gentbrugge.blogspot.com/
Een weblog, en zoals vaak met weblogs: dat kan gestructureerder, ik mis een “over mij”-pagina en een pagina met een samenvatting van politieke standpunten, enfin, de dingen die op een “standaard” site staan. Daarnaast: die mens zou voor Gentblogt moeten schrijven. 😀

38. Marleen Coutuer: http://marleen38.telenetblog.be/
Een weblog, met veel moed begonnen eind maart, en een tijdje later, na precies tien artikels, blijkbaar opgegeven. Jammer.

39. Claudine De Clercq: http://www.claudinedeclercq.be/
Geen informatie over politiek op deze site?

43. Daniel Vuijlsteke: http://www.danielvuijlsteke.be/
Een voor het ogenblik lege website. In het oog te houden! Welingelichte bronnen vertellen met dat ’s mans twee zonen (onder meer) begenadigde websitebouwers zijn.

45. Martine Verhoeve: http://www.martineverhoeve.be
Een mini-site met eigenlijk niet meer dan een beknopt CV.

48. Stefaan Noreilde: http://www.noreilde.be/
Professionele site (in de zin van “ik heb de indruk dat er geld voor betaald is”) van de jongste senator van België. Geen woord, voor zover ik zie, over de verkiezingen in Gent, op een terloopse vermelding op het weblog, dat overigens niet echt onderhouden is: er verschijnt nauwelijks iets op en het staat vol spam.

49. Catharina Segers: http://www.catharinasegers.be/
Mooie website, fris en dergelijke, maar wat mager van inhoud.

50. Geert Versnick: http://www.geertversnick.be/
Een bijzonder mooie brochure, maar die staat er enkel als PDF op. En voor de rest: een site bomvol informatie, die wat droog en wat rommelig gebracht wordt. Een gemiste kans: de mens Versnick is afwezig op de site. Geef dit aan een goede ontwerper!

51. Guy Verhofstadt: http://www.verhofstadt.fgov.be/
Buiten categorie wegens door de staat geleverd. En jawel: ook voor enorm veel verbetering vatbaar, maar dat zou ons te ver leiden. 🙂

Verduidelijking: dit is geen poging tot objectieve bespreking of zo, het ozu ook niet eerlijk zijnnu de campagne nog eigenlijk niet begonnen is, maar eerder een kwestie van een baseline te leggen voor latere vergelijkingen. Dat ik weet waar ze stonden in tempore non suspecto, als het ware.

Politiek Gent op het internet: sp.a/spirit, augustus

Belofte maakt schuld. Ik ben al een tijd bezig aan een uitgebreidere versie voor Gentblogt, die wat objectiever zal zijn, en meer informatie zal bevatten en dergelijke. Ik verwacht dat het allemaal wel wat zal opwarmen tegen pakweg midden-september, nu is het nog zeer rustig op ht Gentse politieke internet.

Maar goed. Te beginnen met de sp.a/spirit-lijst: alle kandidaten waarvan ik een website kon vinden.

1. Daniël Termont (sp.a): http://www.termont.be
Fijn dat hij zijn secretariaat met foto’s en uitleg voorstelt, degelijke inhoud, behoorlijk actueel.

Maar toch een gemiste kans. Het is de eerste maar lang niet de laatste vandaag: een typische amateur-Frontpage-site in frames, onprofessioneel gehosted ergens op een persoonlijke webruimte (bij Versatel ADSL in dit geval). Die de bezoekers aanspreekt in een mengeling van eerste persoon (“mijn secretariaat”) en derde persoon (“Daniël Termont is geboren in Gent”).

Ook nogal wat kapotte links, echt hopen dat dit beter wordt.

2. Karin Temmerman (sp.a): http://www.karintemmerman.be
Een mooie site, professioneel, stijlvol, maar: mystery meat navigatie. Geen idee wat er gebeurt als ik op allerlei bolletjes links klik. Geen idee wat nieuw is of oud, waar de actua staan, …

Ik weet écht niet wat mensen hebben met frames, want hier is het ook van dat. En staat het lettertype wat groter dan normaal, dan kun je in bijvoorbeel de biografie niet alles meer lezen, want er verschijnen geen scrollbars. Grr.

Nu, er is wel voldoende inhoud om het in een degelijke site te gieten, en toen Karin Temmerman gastblogger was bij Gentblogt, werd duidelijk dat ze relevante dingen te zeggen had en dat ook onderhoudend kon doen, mét goeie foto’s erbij.

Te hopen dat dit ook nog betert.

3. Tom Balthazar (sp.a): http://www.tombalthazar.be
“onder constructie”.

4. Martine De Regge (sp.a): http://www.martinederegge.be
traditionele website, nogal wat nieuws, maar niet zeer recent. Geen verkiezingsinhoud?

5. Lieven Decaluwe (spirit): http://www.lievendecaluwe.be
Goede site: agenda, nieuw, verkiezingen, nieuwsbrief, … een voorbeeld. [behalve dat het wel heel erg kleine lettertjes zijn met weinig contrast, maar da’s de huisstijl van Spirit’s websites, vermoed ik]

6. Cathy Plasman (sp.a): http://www.cathyplasman.be
Heel erg mooie site die duidelijk de boodschap overbrengt: een groene rode madam die haar mannetje kan staan. Ik zou de link naar home linksboven zetten (en de link naar sp.a en vanhartegent naar ergens onderaan), en ook hier zijn die frames nergens voor nodig, al storen ze me hier niet echt.

Verfrissend ook: er wordt geen nieuws beloofd. Niet, wellicht, dat er geen nieuws is, maar misschien wel dat het nu geen prioriteit is. Beter dat dan een paar nieuwsberichten van 2005 later staan en dan niets meer tot in september 2006..

7. Rudy Coddens (sp.a): http://www.rudycoddens.be
Basiswebsite met frames (bah), maar wél met actueel nieuws. Geen verkiezingsinformatie, maar wel grappig dat hij het heeft over niet onder procent politieke dingen (Miss Coast Belgium!).

Zoals overal, en dat is eigenlijk een blamage voor de softwareboeren die de nieuwe site van Gent gemaakt hebben, kloppen de links naar Gent.be praktisch nergens. Grr.

8. Lien Braeckevelt (sp.a): http://www.braeckevelt.be
Euh, ik ga daar niet te veel van zeggen, ‘t is een gebuur en alles hé.

10. Fatma Pehlivan (sp.a): http://www.fatma.be
Nederlands – Turks – Frans, Nederlands/Turkse nieuwsbrief, focus op senaat en internationaal (Cyprus)… Mh. Geeft niet veel zin om er voor Gent voor te stemmen. En drie nieuwsberichten op een jaar tijd? Teleurstellend.

12. Annelies Storms (spirit): http://www.anneliesstorms.be
Flash en frames, grrr. De site lijkt ook al een tijdje op niet-actief te staan, dat zal ongetwijfeld wel veranderen als de verkiezingen naderen, maar toch… Niet netjes. Maar behalve dat: goeie inhoud, en we leren Annelies wél kennen.

18. Aline Maes (sp.a): http://www.alinemaes.be
Mooie site, of beter: ’t ziet er een site uit die mooi zou kunnen zijn. Maar voor het moment doet het niet veel. En ik mag hopen dat het niet allemaal mystery meat-navigatie zal blijven.

23. Pascal Verbeke (sp.a): http://home.scarlet.be/~tsh01092/PascalVerbeke
Huisvlijt. Fijn ideetje: een tellertje dat aftelt naar de verkiezingen. Maar voor de rest: ook hier blijkbaar met veel enthousiasme begonnen, maar al een tijdje niet meer gewijzigd. En een persoonlijke grr: opnieuw verwarring tussen eerste en derde persoon—is het een website door Verbeke zelf, of door iemand anders over Verbeke?

26. Els Van Eeckhaut (sp.a): http://www.elsvaneeckhaut.be
Weblog. Veelbelovend. Er is wel nog wat werk aan het WordPress-theme. Ik help u graag. 🙂

27. Jurgen Bockstaele (sp.a): http://www.jurgenbockstaele.be
Uitstekend weblog. Als er één voorbeeld is van hoe het zou moeten qua weblog voor een politieker: hierzo. Die mens zou voor Gentblogt moeten schrijven. De website zelf: heeft alles wat er moet staan, maar is voor veel verbetering vatbaar (frames, bah). En zou voor hetzelfde geld proper kunnen geïntegreerd worden in WordPress. [ook hier: ik help u bijzonder graag. :)]

32. Monique Verlé (sp.a): http://www.monique-verle.be
Ach, ach. Bijna ontroerend. Beter dan niets, uiteraard, maar toch… niet véél beter.

Een foto waar duidelijk is wie Monique is, zou al iets zijn, bijvoorbeeld.

39. Steven Steyaert (sp.a): http://home.tiscali.be/yuc-ssteyaert
Niet meer gewijzigd sinds 2002?
http://www.steven-steyaert.be/
Duidelijk, helder, beknopt. Meer mag het zijn, maar hoeft het niet te zijn. Ik ben benieuwd te zien of en hoe de site up to date gehouden wordt. [En daarnaast: ik zweer dat ik een kruistocht ga beginnen tegen frames!]

47. Dany Vandenbossche (sp.a): http://www.danyvandenbossche.be
Teleurstellende website. Onpersoonlijk. Teleurstellend. Ik had er meer van verwacht.

48. Anne Van Lancker (sp.a): http://www.annevanlancker.be
Uitstekende website. Uitstekend. Zo ongeveer de beste van de rij. Maar niet metéén Gents. Eerder (inter)nationaal niveau, dit.

49. Jan Roegiers (spirit): http://www.janroegiers.be
Bijzonder goede website, maaaarrrr. Een weblog is een ding dat bestaat uit artikels, niet uit “weblogs”. En een weblog heeft een RSS feed. Behalve dat: uitstekend, zelfs al is het wat onpersoonlijk naar mijn smaak.

50. Freya Van den Bossche (sp.a): http://www.freyaweb.be
Professioneel, in de zin van “reclamebureau-professioneel”. Geef me een uur en ik schrijf een paar kantjes vol over waarom ik de site objectief slecht vind (kleuren, navigatie, techniek, structuur, doel, …), maar laat me volstaan met te zeggen dat ik hem daarnaast ook subjectief slecht vind. Ik krijg de kriebels van dit soort hyper-slick gedoe. Werkt voor mij absoluut contra-productief, sorry. 

*
*    *

Dit gezien hebbende… hoe ziet mijn ideale politieke website eruit?

Om te beginnen: ik vind dat er één moet zijn.

Minimaal vind ik dat er op de website iets over de kandidaat moet staan. Ik heb geen uitgebreid CV nodig of gedetailleerde lijst van mandaten, maar ik wil wel een indruk hebben van wat ze beweegt en waar ze voor staan en waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan.

Al de rest is extra en mooi meegenomen. Beloof niet meer dan je echt gaat doen, en het komt in orde.

Nieuws/persberichten: een overzicht van het nieuws, in de vorm van berichten die zonder veel moeite door de pers kunnen overgenomen worden. Met een fotootje erbij, en niet al te doorschijnend propaganda om de kans dat he overgenomen wordt te verhogen. Handig als er echt nieuwswaardige dingen tussen zitten, natuurlijk. Neem een voorbeeld aan, oh, bijvoorbeeld Anne Van Lancker (al heeft zij het wel heel erg gemakkelijk omdat ze zo’n interessante dingen kan doen).

Weblog: een plaats waar de persoon achter de kandidaat getoond kan worden. Blik achter de schermen, open conversatie, dat soort dingen. Zorg er dan wel voor dat het een echt weblog is: RSS-feed en echte commentaarmogelijkheid (geen e-mailadres zoals bij Jan Roegiers). Neem een voorbeeld aan Jurgen Bockstaele.

Programma/project: indien mogelijk, geeft een duidelijk idee wat je politieke inslag is. Niet alle kandidaten hebben een echt project—er zijn er, vermoed ik, ook die meedoen omdat ze veel mensen kennen en het aantal stemmen voor de partij de hoogte kunnen in krijgen, en er zullen er ook wel zijn die meedoen omdat ze altijd al meegedaan hebben, of omdat ze nu eenmaal een bepaalde groep vertegenwoordigen. Als dat het geval is, dan heeft het niet veel zin om een onderdeel vol platitudes bijeen te harken. Maar als er wél passie is en gedrevenheid: absoluut doen. Neem een voorbeeld aan Cathy Plasman.

Blijf op de hoogte: geeft bezoekers de kans om op de hoogte te blijven van veranderingen aan de site of in de campagne. Dat kan via RSS (zoals bij een weblog), of via e-mail met bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Neem een voorbeeld aan Lieven Decaluwé.

Contact: een contactformulier en/of e-mailadres is toch wel de rigeur.

Foto’s: mja. Als het moet, moet het. Maar dan wel goeie foto’s. Neem een voorbeeld aan de foto’s van Martine De Regge. Die die in de animatie links verschijnen maar helaas stomweg nergens apart op de site te vinden zijn. 🙂

*
*    *

Beschouw dit als een kladversie van iets dat ik nog terdege wil uitwerken voor op Gentblogt: opmerkingen welkom, en aanvullingen ook.

© 2018 Michel Vuijlsteke's weblog

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑