Michel Vuijlsteke's weblog

Tales of Drudgery & Boredom.

Tag: gent (pagina 1 van 3)

Bestuursakkoord

We hebben een bestuursakkoord in Gent. Al een paar dagen, maar nu is het pas in de openbaarheid.

In de rapte, dingen die me opvielen:

 • Er komt een verplicht inburgeringstraject vóór Roma steun krijgen van het OCMW. Geen idee hoe wettelijk dat afdwingbaar is, Europese Unie zijnde en zo, maar wél een goed idee. En er wordt extra aandacht geschonken aan de kinderen, which is nice. (En natuurlijk zeggen ze dat ze gaan proberen verder druk te zetten op de niveaus die aan de grond van het probleem iets kunnen doen, maar hey, ze kunnen maar proberen iets te doen, vermoed ik.)
 • Als ik het goed begrepen heb, wordt het lichtplan herbekeken. Ik kan “Enkel als het zinvol is, worden gebouwen verlicht” niet anders lezen, ik.
 • Ik was zowaar ontroerd als ik deze las: “Voedselverlies wordt vermeden. Er wordt gekeken hoe de Voedselbank kan samenwerken met de Gentse horeca, organisaties en bedrijven.” Een veilige manier om overschotten in restaurants en onverkocht voedsel in grootwarenhuizen ergens nuttig te krijgen: hoera!
 • “Het stadsbestuur zal erop staan dat het mee zeggenschap krijgt over het beleid en de investeringen in het openbaar vervoer die door De Lijn in de Gentse regio worden ontwikkeld. Dit moet onder meer concreet gestalte krijgen door een apart directiecomité voor de Gentse regio waarin het Gentse stadsbestuur een directe vertegenwoordiging krijgt.” Lovenswaardig en verschrikkelijk hard nodig, maar ik kan me in geen honderd jaar inbeelden dat die kiekens van De Lijn dat ooit gaan toelaten.
 • Gent gaat helemaal voor het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Personenwage). Er komt aan de rand van de stad (in de verre toekomst weliswaar) en ring van Park & Ride-parkings, en eens die er is, worden de invalswegen vernauwd. Yes.
 • Er komen fietsservicepunten en perslucht in de muur hier en daar. Wijs.
 • Ik zie niet goed hoe ze het gaan doen, maar de afrit van de autostrade die nu nog in het midden van de stad uitkomt, zou alleen nog in een Park&Ride uitkomen, en de rest zou afgebroken worden. Dat zou dan maken dat het blauwe een parking wordt (op verschillende niveaus, vermoed ik?), en dat al het groene één park wordt. Dus dat we weer een écht Zuidpark hebben in plaats van wat strookjes gras links en rechts van een autostrade:

Park

 • Het hele gebied binnen de ring wordt zone-30. Wohohow.
 • Er waren al wat pilootprojecten, maar kijk: de stad gaat elke school helpen met het opstellen van een schoolvervoerplan.
 • Ik zie in puntje 4.11 “We gaan voor de uitbouw van een wetenschapspark op The Loop.” — lees ik daar dat het Rijvisscheparkwetenschapspark afgevoerd is, of is dat een nieuw?
 • Bij elke nieuwbouw met meer dan 20 wooneenheden, moet 1 op 5 sociale huurwoningen worden. Neen aan ghetto’s, goed zo.
 • Da ne stek maat: “Om te vermijden dat sociale huurders in nieuwbouwprojecten nog jaren door de modder moeten lopen, zal de Stad Gent een projectleider aanstellen voor het ontwerpen en het aanleggen van het openbaar domein bij sociale huisvesting. Deze kan de taak van de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningbouw (VMSW) overnemen.” — het was redelijk schaamtelijk soms, hoe de woningen al helemaal klaar waren, maar de wegen ernaar niet wegens Vlaemsch.
 • Ook geen idee hoe realistisch en hoe betaalbaar, maar het zou wel wijs zijn, met al die winkels die twee troosteloos lege verdiepingen hebben boven het gelijkvloers, en al die winkelstraten die ’s avonds troosteloos leeg zijn: “Via een stimuleringsbeleid willen we wonen boven winkels aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door een premie te geven voor eigenaars die deze ruimtes willen verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of het stedelijk huurkantoor.”
 • YUIYYYYYYYY: het Baudelohof wordt heraangelegd en uitgebreid tot tegen de Leie door de Baudelokaai af te sluiten. Het blauw is een straat die door de vorige legislatuur al afgeschaft was, het groen zal er deze keer aan geloven. Fantastisch, want er wordt redelijk wat sluipverkeer als een fuik naar onze straat geleid (in het rood), terwijl dat eigenlijk een woonerf is.

Park2

 • Kijk nu, open dinges-initiatieven: “Het stadsbestuur zet in op de vermindering van de administratieve lasten van alle lokale ondernemingen o.m. via digitalisering en begeleiding. De stadsorganisatie zal haar openbare databases digitaal ter beschikking stellen zodat toepassingen kunnen ontwikkeld worden ten behoeve van de Gentenaars en de Gentse ondernemingen.”
 • Als dit er nog niet was, kan ik me inbeelden dat dat wel nuttig zou zijn: er komt een permanent sectoroverleg met de horeca. Handig voor evenementen en werken en alles, peins ik zo.
 • Democrazy zal content zijn: “We onderzoeken waar een middelgrote pop- en rockzaal kan komen in Gent, en zetten de nodige stappen voor realisatie. Indien mogelijk komen de kelders van het oude Wintercircus daarvoor in aanmerking.”
 • Ik had er al van gehoord, maar kijk, ’t staat in het bestursakkoord: “We willen de Leopoldskazerne aankopen en onderzoeken welke rol deze in de toekomst kan spelen als broedplaats voor de creatieve ondernemers en kunstenaars, als vestigingsplaats voor ateliers, repetitieruimtes, galerijen en bedrijven die actief zijn in de creatieve economie.”
 • Oh, fantastisch: “Gentinfo wordt uitgebouwd tot een meer complete informatieve front office. Gentinfo is niet alleen telefonisch en per email te bereiken, maar krijgt ook fysieke loketten in de wijken en deelgemeenten.” Die mensen zijn zó goed!
 • Wijs: “Het achterste deel van de Blaarmeersen, aan de overzijde van de vijver, wordt uitgebouwd als zone voor natuurrecreatie en sluit aan bij de Snepmeersen en de Assels, twee prachtige natuurgebieden. Naast de ‘bijenboerderij’ op de oude skiheuvel, kan rond de heuvel een beperkte ‘kinderboerderij’ worden uitgebouwd, waarbij de dieren meteen ook voor een natuurlijk beheer zorgen.”
 • Toeristenbussen zouden uit het centrum gehouden worden. Yay!
 • Tiens kijk, het schuthok verdwijnt uit het Citadelpark.

Morgen nog eens herlezen, denk ik. Maar zo op het eerste gezicht: onder de indruk.

Gent: met drie

Ik zat er heel de avond op te wachten, maar kijk: het is er alsnog van gekomen — het wordt als het even kan een coalitie met drie in Gent.

Christophe Peeters terug: alleen al daarom ben ik content.

Ik schat dat er iemand van Groen op mobiliteit zal willen zitten zeker? Dat Martine De Regge ook graag eens iets zouden waar het niét altijd allemaal verkeerd is voor iedereen? 🙂

En dan moet er iemand nieuw op Feesten komen ook, en oh boy wat wordt het allemaal spannend.

Voor de goeie (ii)

Ik keek naar drie dingen uit:

1. precies hoé slecht het Vlaams Belang het zal doen

Zeer, zéér slecht. Ik ben content dat we (toch voor even) van die kiekens af zijn. 

2. precies hoé arrogant N-VA zal zijn

Hoe arrogant N-VA was, weet ik niet direct: ik heb alleen Bart De Wever en Liesbet Homans gezien. Zij waren alletwee nog arroganter dan anders, maar zeer veel zegt dat niet natuurlijk. 

De Wever wint met enorm veel voorsprong in Antwerpen de gemeenteraadsverkiezingen, en ik denk dat hij zeker een kans maakt in de wereldkampioenschappen zuchten en ogen rollen.

Misschien dat het met de gemiddelde Antwerpenaar anders is dan met de gemiddelde Gentenaar en niet-Antwerpse Vlaming, maar ik heb toch de indruk dat wij het door de band niet zo hebben voor dat soort onhebbelijke “wij zijn de winnaar en jullie zijn allemaal achterlijke dommeriken” arrogantie. 

3. en uiteraard wat er in Gent gebeurt

Ik ben trots dat ik een Gentenaar ben. 

Screen Shot 2012 10 14 at 23 13 43

En voor de rest vond ik dit het meest hartenbrekende beeld van de verkiezingsdag:

316326 10151169010159463 1561098378 n

En kreeg ik ook meer dan een krop in de keel als Daniël Termont zijn monsterscore opdroeg aan zijn vader, die vorige week overleed. 

Nieuwe bibliotheek

Onze nieuwe bibliotheek, binnenkort:

Wijkdebat

Ik ben gisterenavond met een paar buren naar het grote wijkdebat voor Gent-centrum gegaan.

Niet simpel, zo’n debat: met een “wijk” zo groot als de onze, was het een heel auditorium vol volk dat er zat. En een stuk of zeven acht schepenen. Niet iedereen kan spreken, het hele beleid over alles moet aan bod komen, een dialoog is niet echt mogelijk: nee, niét simpel.

En toch vond ik het de moeite waard, om er nog eens mee geconfronteerd te worden dat het allemaal zo simpel niet is, dat elke stap in richting A een mogelijkheid in richting B afsluit, dat het maar zeer zelden een én-én-dinges is, dat er enorm verschrikkelijk veel tegenstrijdige belangen zijn.

Afijn. Ik wacht heet verslag af, dat gingen we per mail krijgen.

Belgisch weer

Leutig.


Een fijn zomerweertje from mvuijlst on Vimeo.

Dakloze kinderen

De situatie, voor zover ik die kan opmaken uit de kranten:

 • er zijn stapels Roma in Gent
 • die willen zelfstandig blijven en zoeken geen ander werk
 • en ze verarmen en raken in de miserie
 • en ze kunnen niet bij het OCMW terecht want ze willen zelfstandig blijven
 • en dus zitten ze écht in de miserie
 • en sleuren ze hun kinderen mee in die miserie

En dus wordt het plots mediageniek om er opnieuw een boompje over op te zetten. Herinnert u zich deze nog?

Vurte hypocrieten

Ja, ik ben daar nijdig over. Dit gaat niet over België, dit gaat over Slovakije en al die andere apenlanden die nota bene in Europa zitten waar Roma uit weg vluchten.

Bon, er zijn tien kanten aan elk verhaal, en zo ook aan dit: er zijn verschrikkelijke drama’s, en het gaat niet op om een hele groep mensen met één pennentrek te beoordelen alsof ze ook echt maar één soort mensen zijn. Dat is zowat de definitie van racisme.

Maar als we toch aan het verkleuteren en het vereenvoudigen zijn…

Als Gent aankondigt dat er x aantal bedden gratis! ter beschikking zijn van al wie een bijna-doodgevroren kindje heeft, dan zijn er op zeven maand tijd geen 299 kinderen, maar honderd per maand die opgevangen moeten worden. En die hun eten, dekens, speelgoed, medicamenten, maaltijdcheques zullen mogen ophoesten aan wie het ook is waar ze hun geld moeten afgeven dat ze bij elkaar bedelen in de Veldstraat en de Lange Munt, waar ze hele dagen op de schoot van hun moeders (zusters? tantes?) moeten zitten, in weer en wind.

Weerzinwekkende situatie, en symptoombestrijding gaat er niets aan doen. Oh, en nét iets te moeilijk om een Chris Dusauchoit voor warm te laten lopen, natuurlijk: los maar eens op, het probleem van Roma en racisme en migratie en de vicieuze cirkels die daar allemaal mee te maken hebben.

Catch-22. En, mutatis mutandis: dit is als onderhandelen met terroristen. Het is niet omdat ze kinderen gijzelen dat plots alles mogelijk moet worden.

Sommige partijen zouden daar beter over zwijgen, vind ik, als ze niets constructiefs te zeggen hebben. In plaats van objectieve bondgenoten te worden van andere partijen die daar óók niets constructiefs over te zeggen hebben.

Het probleem is oplosbaar, zowel in de dagelijkse praktijk als in het groter beeld. Maar het is zoveel moeilijker als daar wat prima donna’s demagogisch gaan staan grandstanden, kan ik me inbeelden.

Oh ja, tùùrlijk, “de rol van de oppositie” en het is toch zo érg meneer, en uiterààrd hebben ze recht van spreken. Zeker dat.

[daar staat nog eens helemaal nààst dat ik lijfstraffen zou invoeren voor de ouders die te dom zijn om te helpen donderen en weigeren geholpen te worden, en dat ik mijn jaarloon zou afgeven als ik daar kinderen mee zou kunnen redden, en dat ze van mijn part allemaal bij ons thuis mogen komen slapen en eten en televisiekijken en spelen—vier of tien, zó een verschil is dat ook niet]

[en daar staat ook naast dat ik wel degelijk iets zou willen doen, praktisch. Voedsel inzamelen? Kledij? iets?]

[was het u al opgevallen dat het een complexe zaak is?]

Pogroms dringen zich op

We gaan niet van verplichte integratie spreken, maar ze moeten toch niet overdrijven.

Westvlaams Democratisch Front tegen NG-A

Het WDF verdedigt de belangen van alle West-Vlamingen en heeft bijzonder aandacht voor de Westvlamingen die buiten de eigen provincie wonen. West-Vlamingen, waar ze ook wonen, hebben recht op hun eigen cultuur en eigen taal. Het zijn niet zij die zich moeten aanpassen maar wel de steden en gemeenten waar ze verblijven. Gent is als het ware de deelverzameling van Oost en West Vlaanderen en krijgt bijzondere aandacht van het WDF. Daarom pleit het WDF ervoor om Gent om te vormen van een Oost-Vlaamse stad in een interprovinciaal (Oost- en West-Vlaams) stadsgewest dat bestuurd wordt door West- en deels door Oost-Vlamingen. Gent moet ook uit de provinciale kieskring Oost-Vlaanderen gehaald worden. Het moet immers mogelijk zijn om in Gent zowel op lijsten uit Oost- als uit West-Vlaanderen te stemmen. Een interprovinciale kieskring dringt zich op.

Bovendien is het WDF ervan overtuigd dat er ook in de gemeenten rondom Gent veel West-Vlamingen wonen. Het WDF vraagt dan ook dat er in de Gentse grensgemeenten een talentelling zou gehouden worden die eventueel kan leiden tot aanhechting van de gemeente bij het Gents interprovinciaal stadsgewest of tot het installeren van faciliteiten voor West-Vlamingen. Om de band tussen de West-Vlamingen in de eigen provincie met die in Gent te versterken vraagt het WDF dat er een corridor gemaakt wordt die West-Vlaanderen met het Gents interprovinciaal stadgewest verbindt. Dit dient te gebeuren door Zulte en Deinze toe te voegen aan het Gents interprovinciaal stadsgewest. Verder vraagt het WDF ook dat West-Vlamingen zouden erkend worden als een officiële minderheid in de provincie Oost-Vlaanderen en moeten zij ook aldusdanig beschermd worden.

Het WDF kant zich fel tegen iedere vorm van het verderfelijke separatisme. Het WDF is voor het behoud van het federale België en is een grote voorstander van solidariteit die ten goede komt aan de West-Vlamingen. Het WDF wijst de buitensporige eisen en plannen van de NG-A af. De NG-A is duidelijk een extreme partij die een gevaar is voor het voortbestaan van het land. Bovendien zijn hun plannen om de onafhankelijkheid van Gent uit te roepen op 30 maart totaal ongrondwettelijk. Dit is de zoveelste kaakslaag voor de West-Vlamingen. Het WDF zal dit niet laten gebeuren en zal indien nodig een belangenconflict inroepen bij de provinciegouverneur. Contact: westvlaamsdemocratischfront@gmail.com

www.westvlaamsdemocratischfront.blogspot.com

Gastvrijheid gaat maar zó ver hé hastn.

Gent onafhankelijk

De vrienden van NGA stuurden zonet deze door. Volmondige steun!

vrienden gentenaren,

het is eindelijk tijd voor actie!
30 maart roepen we onze onafhankelijkheid uit, en dit uiteraard in het kloppend hart van revolutionair gent, het St. jacobs.
Hiervoor hebben we jullie steun echter hard nodig: al diegenen die ooit achter een bar gestaan hebben, de artiesten willen soigneren, het volk willen volstampen met bootrammen mee uuflakke of als podiumslaafje (roadie) hun engagement willen botvieren zijn meer dan welkom om ons te vervoegen in de revolutionaire strijd.

daarnaast plannen we op 1 maart ook een actie tijdens gent wevelgem: Gent Vlagt! aan den arrivé gaan we al die gele vlaggen  van het vlaams gespuis overstemmen met onze fiere gentse vlaggen!

Inschrijven kan via “contact” of “lid worden” op onze gloednieuwe site www.gentonafhankelijk.org!
laat je gegevens na en vergeet niet uw voorkeur (gent vlagt of 30/03) te vermelden

gent vrij, gent vrijstaat!
wulder iere & zieder hunter!

(Alhoewel ik wulder hiere en zulder ginter zou gezegd hebben)
(ik ruik een westvlaming, me dunkt)

Ideeëncoherentmakerman

Wat ik graag doe, heb ik vandaag gemerkt, is stilletjes naar mensen luisteren die aan het spreken zijn met elkaar (of tegen elkaar, of over elkaars hoofden, of naast elkaar, maakt niet uit), en daar dan allerlei dingen uithalen en er een synthese van maken.

Onlangs was er een meeting waar ik zoiets gedaan had, en ik was helemaal verbaasd dat ik blijkbaar een helemaal andere meeting had meegemaakt dan een collega. Dat was nog al gebeurd: dat voor één persoon een meeting over vanalles en niets ging zonder echt duidelijke lijn erin, allemaal losse ideeën zonder rode draad—maar dat ik er een behoorlijk coherent verhaal van had gemaakt in mijn hoofd.

Snel! Daar een naam op plakken en in mijn job skills zetten!

Op een minder aangename noot: ik ben recent tegen een overschatten van beschiikbaarheid en een onderschatten van complexiteit aangelopen. Het was al lang geleden, maar dat maakt niets uit: dat is hoegenaamd niet fijn, en ik voel er mij helemaal niet goed bij.

Op een daarentegen wél meer aangename noot: ik heb onlangs iets afgewerkt waarvan ik niet had durven hopen dat het goed zou afgewerkt raken. Soms verbazen de mensen mij. Serieus: who’d a thunk? In september 2006 schreef ik over mijn droomjob, en ondertussen doe ik dat gewoon.

Oh, en vanavond was een mooie, mooie dag, zoals er meer zouden moeten zijn. Eerst goed nieuws van mijn advokaat in een rechtszaak. En dan ((zeer) lekker) gaan eten. We hebben (écht) gesproken en dan zijn we in alle gezelligheid naar het station gereden. Ik ben op het perron van de voorlaatste trein naar Gent een vriend tegengekomen die ik al lang niet meer had gezien (schandalig, die we écht meer zouden moeten zien) en we hebben bijgebabbeld op de trein. In Gent heb ik de taxi genomen naar huis en een fijn gesprek gehad met de man aan het stuur terwijl we door een feëriek mooi Gent reden met mist en vrieskou en honderden mensen op straat. En thuisgekomen: goed nieuws van mijn vader uit het hospitaal.

Morgen is de laatste dag van het werk dit jaar: dan zet ik de minder aangename noot van drie paragrafen geleden recht, hoop ik uit de grond van mijn hart, en dan gaan we anderhalve week vakantie tegemoet.

Het leven is het waard om te leven.

Content

Een goede zaak, vind ik dat: 27 van de 51 gemeenteraadsleden in Gent zijn vrouwen. Zes meer dan in 2000.

En o ja…de foto van de dag vandaag op het project is ontroerend mooi:

kinderen!

Geschreven al luisterend naar: Art Pepper – The Hollywood All-Star Sessions Box Set (Disc 1) – Just Friends

RGB

Ik kan er ook wel vrede mee nemen, min of meer, met de peiling van VRT en De Morgen.

Sp.a houdt stand. Dat is uiteraard geen slecht nieuws, het had wel wat meer mogen zijn, maar bon. Als we de peiling moeten geloven, wordt Termont burgemeester. Ik hoop en verwacht dat we nog wel eens heel aangenaam zouden kunnen verrast worden.

De daling van de VLD had ik niet verwacht, maar dat is wellicht de idealist in mij die zich roert: waarom zou een partij die goed werk geleverd heeft in Gent afgestraft moeten worden voor eventuele strapatsen op het federale niveau? Hun filosofie is de mijne niet, maar ik kan er niet rond dat zij het goed gedaan hebben in Gent, zo samen met sp.a (en Spirit). Van Rouveroij, Versnick, Peeters, allemaal soliede kerels, toch voor zover ik dat van op afstand kan inschatten.

CD&V… geen idee, eigenlijk. Ik heb er niet hetzelfde gevoel over als Ilse, maar dat is bij gebrek aan houvast: gisteren de folder-annex-poster van CD&V-N-VA nog eens herlezen, en naar aanleiding daarvan nog eens hun programma (CD&V en N-VA, elk een eigen programma, pas op!) en ik kan me er nog altijd geen beeld bij vormen. Amorf, bijna. Er zitten ongetwijfeld goeie mensen bij—pakweg Tony Van Parys, kan ik me inbeelden, en Helga Stevens, ben ik wel redelijk zeker van—maar voor de rest: I dunno. En opnieuw trouwens dezelfde opmerking: ik blijf het niet begrijpen dat CD&V Gent op de slippen van Yves “hoe is dat nu mogelijk” Leterme punten haalt.

Vlaams Blok blijft status quo, en ik vermoed dat ik daar tevreden mee zou moeten zijn. Eén op vijf Gentenaars blijft veel te veel, natuurlijk. Ik hoop en ik blijf hopen dat we binnen vijftien jaar kunnen zeggen, als die mannen hun generatiewissel eindelijk achter de rug zullen hebben, er niemand van het (twijfelachtige) kaliber van Dewinter-Van Hecke-Annemans opgestaan is om de teugels in handen te houden, en het hele zootje ongeregeld aan interne ruzie en strubbelingen uiteengespat is in irrelevante splinters, dat we dàn zullen kunnen zeggen dat het allemaal mede in Gent geëindigd is.

Groen! stijgt veel, en stijgt ten koste van de sp.a. Begrijpelijk: de twee vissen voor een deel in dezelfde vijver. Van al wat ik opvang zijn de mensen van Groen! echt niet slecht bezig (Filip Watteeuw springs to mind) en Vera Dua heb ik heimelijk altijd ook wel een sympathieke gevonden, zelfs op de meest politiek amateuristische momenten. En ze hebben het voordeel van de oppositie. Als ze in een coalitie verzeilen met sp.a-spirit hebben ze alvast stapels punten waar ze bijzonder goed zullen overeenkomen: kijk bijvoorbeeld bij Lien of bij Cathy Plasman voor groen bij sp.a en bij Lieven Decaluwé (die dat overigens ook wel bijzonder zeer goed gedaan heeft de afgelopen jaren) voor groen bij Spirit.

Mf. Rood-groen-blauw. Het had erger gekund.

Mutatis mutandis

My feelings exactly. Ze zullen het mij dan ook, vermoed ik, niet al te kwalijk nemen dat ik er tussen virtuele soep en patatten een versie van gesmurft heb zeker?

Watvoorgentenaar

[klik voor teprinten-versie, 32 KB PDF]

[o en trouwens, op die site van Antwerpen: een pdf met een bitmap erin?? en een jpeg voor een typografisch beeld?? gnnn…]

Niet gedutst

Die dag, op de website van de VRT

Kieslienvrt

Lien Braeckevelt, de nummer acht van de socialisten in Gent. Volgende halte: televisie. Ha!

Maak uzelf eens overbodig

En als ik mij toch dingen aan het afvragen ben… Als ik in mijn buurt rondrij, zie ik geen enkele affiche van sp.a waar Groen! geen stickers op geplakt heeft:

Resul draagt het groene gedachtengoed uit

Waar wil Groen! de mensen zo dringend van overtuigen? “Rood draagt de groene boodschap uit, dus waarom nog op Groen! stemmen?” 😀

Oudere berichten

© 2018 Michel Vuijlsteke's weblog

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑