Michel Vuijlsteke's weblog

Tales of Drudgery & Boredom.

Tag: kwakzalvers

Omega Pharma zijn charlatans

Ik had hier eerst “Patrick Vankrunkelsven is een hypocriet” boven gezet als titel. In de redenering dat het geen kwaad kan als een titel polemiek uitnodigt, en dat het vies is dat er klachten zijn over een electronische gadget maar dat homeopathie dan wél zou mogen.

Stom van mij, en ik had beter moeten weten. Patrick Vankrunkelsven is géén hypocriet. Hij trekt wel degelijk van leer tegen alle niet-evidence-based geneeskunde en gelijkaardige — zie bijvoorbeeld hier en hier.

Mijn welgemeende excuses.

In De Morgen vandaag geblokletterd: “Wonderchip Omega Pharma is gewoon plat charlatanisme”.

Van een ding zijn we zeker: deze chip zendt extra straling uit en de kans dat die meer schade berokkent dan wel beschermend zou werken, is bijzonder groot. Ik geef toe, ook de titel van dit stuk en deze bewering vergen meer onderbouwing, maar ze zijn even gratuit als de bewering van Omega Pharma als zou deze chip werken. Maar deze laatste claimt een gezondheidsvoordeel waarvoor de goedgelovige burger moet betalen, zonder het minste bewijs. En daar kwamen bijzonder weinig kritische opmerkingen over.

Zozo. Boude beweringen, op de bres voor de gezondheid van de burger.

En homeopathie dan?

Dit gadget komt in de rekken van de apotheek, naast geneesmiddelen. […] En natuurlijk zijn er geen studies die enig gezondheidseffect aantonen. Kortom, er bestaat vandaag niet de eerste vorm van evidentie. Normaal zou men dan verwachten dat iemand, die zonder bewijs met dergelijke claim komt opzetten, onder pek en veren zou bedolven worden. Deze keer niet dus, de media namen het verhaal zonder de minste kanttekening over, enkel op VRT radio werd een deskundige geraadpleegd.

Zozo. Op de bres voor “evidence based” dingen.

En homeopathie dan? Daar zijn géén bewijzen voor nodig om ze in de apothekersrekken te zetten?

Decennia lang onderzoek, en niet één dat sluitend klopt, maar het enkel voor electronica dat het belangrijk is om een studie te hebben die gezondheidseffect aantoont?

Een geneesmiddel moet ook kunnen aantonen welk het werkingsmechanisme is. Welnu, de radiogolven die men denkt te onderdrukken zijn 30 centimeter lang, het is me een raadsel hoe een chip die niet eens ter hoogte van de antenne wordt geplaatst een ‘omgekeerde’ golf kan uitzenden die perfect overeenkomt en de hersenen beschermt. En dit dan op een manier dat de elektromagnetische golven, die noodzakelijk zijn voor de werking, ongemoeid worden gelaten? Alsof de radiogolven die de gsm uitzendt zo vriendelijk zouden zijn om even via de chip te passeren?

Zozo. Interessant.

Om te beginnen: theoretisch is het wel mogelijk, wat Omega Pharma hier verkoopt. Theoretisch, mits men iemands hoofd en iemands GSM in een bankschroef zet zodat ze niet bewegen, en men er meettoestellen aan vastkoppelt en alles net zó afstelt dat de golven elkaar opheffen.

Het kan dus wel, wat Omega Pharma zegt. Het is geen uitgevonden  iets, geen Samuel Hahnemann die eind de achttiende eeuw plots besloot “euh ja, zo zal het wel werken, denk ik, vermoed ik”.

“Een geneesmiddel moet ook kunnen aantonen welk het werkingsmechanisme is”, schrijft dokter Vankrunkelsven.

En homeopathie dan?

Het geheugen van water? Similia similibus?

Zeg, en als Omega Pharma nu eens zou zeggen dat we het allemaal verkeerd begrepen hebben, dat het helemaal geen tegenstraling is dat die chip uitzendt? Dat het een gelijkaardige straling is aan GSM-straling, maar in een minuskuul minuskuul minuskuul “verdunde” hoeveeldheid, zó erg zwak dat je het eigenlijk niet meer kan meten?

Dat het een homeopathische chip is. Zou het dan geen probleem zijn, voor dokter Vankrunkelsven de minister?

En dan het idee om deze prullaria te verkopen via de apotheek. Op deze manier geeft men het een soort kwaliteitslabel mee. Stappen de apothekers, die normaal bij de aflevering garant staan voor de kwaliteit van het afgeleverde product, hier in mee? Gaan ze hiermee hun geloofwaardigheid van zorgzame afleveraars van producten, waarvan ze de kwaliteit garanderen, niet ondermijnen?

En homeopathie dan?

Als apothekers op deze kar springen, kunnen alleen commerciële redenen een verklaring geven. De aard van het product hoort mijn inziens sowieso niet thuis bij een professional die farmacologie studeerde. Maar als zij dit willen verkopen zou men van de beroepsgroep tenminste een ernstige kwaliteitscontrole door een onafhankelijk organisme verwachten. Te vrezen valt dat apothekersorganisaties niet veel kaas gegeten hebben van elektronica. Lijkt het er dus niet op dat ze hun goede naam laten misbruiken voor louter lucratieve redenen?

Electronica, daar hebben ze wellicht geen kaas van gegeten.

En dat is dan plots een probleem. En kwakzalverij? Toverdokterij? Dat is géén probleem dan?

Wáár was hondenstront nu ook weer goed voor?

Ik zal in elk geval aan de minister van Volksgezondheid vragen een onderzoek te laten doen om tenminste de schadeloosheid van dit gadget na te kijken.

Zelfs als het schadeloos is, dan zouden mensen zich door dat ding veiliger kunnen gaan voelen en meer hun GSM gaan gebruiken, waardoor ze dan meer zouden blootgesteld worden aan de eventuele schadelijke gevolgen van hun GSM.

Zo’n ding is nooit schadeloos. Net als homeopathie.

Als mensen absoluut een juju nodig hebben van een toverdokter, dan mogen ze die gaan halen bij hun locale Baron Samedi. Als mensen hun homeopathische nonsens nodig hebben, dan mogen ze daar bij een kwakzalverijwinkel om gaan.

Excrementum caninum? Rechtdoor tot aan de klankschalen, rechts aan de oorkaarsen, ge kunt het niet missen.”

Maar niét bij de apotheker.

VTM doet Het Zesde Zintuig

Oeioei, ik heb het bijna allemaal gemist.

Ik zie ze nog enkel in een bloemenzaak iets proberen achterhalen. Een koppel mediums krijgen een foto in een envelop, een hemd van lang geleden en de mededeling dat het “iets tragisch” was.

Oh, houd mij tegen, houd mij tegen.

Ik hoop zo enorm van ganser harte dat het een grote ontmaskeringsoperatie is.

En waar zitten ze van SKEPP als ze nodig zijn?!

Dé klassieke fout natuurlijk is dat de persoon die met het “medium” in de zaak stond, van de feiten volledig op de hoogte was. Waardoor ze klassieke cold reading kunnen doen.

Neen: zet Johan Terryn op een plaats waar hij niets van wat dan ook afweet. Of geef hem een ander verhaal: het is een oudere man die zichzelf doodgedronken heeft, in plaats van een meisje van 16 die doodgeschoten is in een jaloerse woede.

En laat ze dan maar zoeken. En achteraf: zeg dat ze er dicht bij zaten, dat het eigenlijk een laboratorium was waar dierenproeven gedaan werden, en of ze dáár iets van gevoeld hadden.

En vertel ze dán de waarheid, en kijk dán eens wat hun verhaal nog is.

Erkenning voor osteopaten!

De Belgische osteopaten willen dat hun beroep erkend wordt, en ze sturen de staat een dagvaarding omdat de uitvoeringsbesluiten voor de kaderwet van 1999 er nog niet zijn.

Ah, de Wet Colla. Parel aan de kroon van het medisch-wetenschappelijke Belgische firmament. Homeopathie, chiropraxie, osteopathie en acupunctuur, één strijd.

Lovenswaardig dat ze een kader aangereikt krijgen hoor, daar niet van. En ik mag er niet te veel van zeggen, want er zit er in de familie één, en die is wel goed.

Maar: die is dan wel kinesiste, en die weet hoe een mens in mekaar zit, en die zit in wat ze in het Engels de movement toward evidence-based medicine zouden noemen.

De miserie zijn al die andere oorkaarsende kwakzalvers. Die de schedel van pasgeboren baby’s “manipuleren” om astma en reflux te “genezen”. Bleh.

SKEPP-prijzen 2008

(eerder verschenen op Gentblogt)

SKEPP, de Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap & het Paranormale, reikt sinds 1996 jaarlijks twee prijzen uit. De SKEPPtische Put gaat naar wie zich uitzonderlijk onkritisch heeft opgesteld en de popularisering van kennis en wetenschap totaal verkeerd heeft begrepen, en de Zesde Vijs gaat naar iemand die zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt in het verspreiden van objectieve kennis inzake pseudo-wetenschap en het paranormale.

SKEPP

De naam van de prijs verwijst naar kwakzalvers–paragnosten, homeopaten, gebedsgenezers, waarzeggers, wichelroedelaars, osteopaten, dat soort volk–die vaak beweren over een zesde zintuig te beschikken, maar eerder “een vijs los” hebben. Mensen die bewezen hebben over een extra portie gezond verstand te beschikken, door in de media op te vallen door een genuanceerde kritische kijk op de zaken of door een grondig gedocumenteerd betoog, krijgen een “zesde vijs”.

De prijzen werden woensdagavond uitgereikt in Depot Central in de Lammerstraat. De presentatie van de avond was in handen van Koen Fillet, die trouwens met Jongens en Wetenschap in 2001 ook al zo’n Zesde Vijs won.

Goochelaars en illusionisten, van Houdini tot James Randi, staan traditioneel op de barrikaden in de strijd tegen de kwakzalverij en de bedriegers–it takes one to know one. Het was dan ook maar passend dat de SKEPP-prijzenuitreiking opgeluisterd werd door Marc Braem, stichtend lid van SKEPP en drijvende kracht achter het Illuseum, en door de onnavolgbare Gili.

SKEPP SKEPP

Kandidaten genoeg voor de SKEPPtische Put: de zender Lifestyle TV en het programma Astro-Contact op VTM waren lang in de running. Uiteindelijk werd het VijfTV, en in het bijzonder My Mind and Bodylees het forum en huiver. De prijs werd uitgereikt door (pdw): “het programma, dat soms tot vijf keer per dag uitgezonden wordt, doet voor de wetenschap wat een hond doorgaans doet voor een lantaarnpaal. Er worden zogeheten medium, helderzienden en paranormale genezers in opgevoerd die zonder schroom ‘specialisten’ genoemd worden. Er wordt schaamteloos geparasiteerd op de wanhoop en het verdriet van de mensen. Het ergerlijke is dat de goedgelovigheid van veel van de kijkers verzilverd wordt door SMS-en en 0900-lijnen.”

SKEPP SKEPP

Zoals de traditie ondertussen gebiedt, werd de onderscheiding niet persoonlijk in ontvangst genomen. Toen (pdw) woensdagnamiddag naar VijfTV toog, bleek geen van de 144 paragnosten te hebben voorspeld dat hij zou komen. Meer nog: ze bleken zichzelf onzichtbaar gemaakt te hebben. Ook de woordvoerder van VijfTV was nergens te bekennen: pas na enig aandringen door de redactie van Feyten of Fillet wou de man een reactie kwijt op de radio.

SKEPP SKEPP

Gili, daar moeten we op Gentblogt geen verkeerd woord over horen. Al jaren niet, eigenlijk. Miljoenen televisiekijkers voor “Supertalent”, schouwburgen, of (zoals hier) een café met een man of twintig: allemaal gaan ze plat voor de rock’n rollste mentalist van Vlaanderen (en enórm ver daarbuiten).

Euh, ja, ’t was zeer goed, dus. Andermaal.

SKEPP SKEPP SKEPP SKEPP

De Zesde Vijs 2008 werd door SKEPP-voorzitter Prof. Dr. Willem Betz uitgereikt aan Jan Vanlangendonck, voor zijn onverdroten zoektocht naar “de zeer beroemde helderziende Maria Duval”.

Vanlangendonck bracht in het najaar van 2007 in Peeters & Pichal op Radio 1 week na week verslag uit van zijn zoektocht. De naam Maria Duval wordt wereldwijd als handelsmerk gebruikt door het bedrijf Astroforce, dat via paginagrote advertenties mensen strikt voor iets dat eigenlijk grootschalige oplichting is. Ze werken op de emoties, ze spelen in op angst en jaloezie, en gaan de meest laag-bij-de-grondse marketeer-truuks niet uit de weg om de mensen allerlei quatsch te verkopen: amuletten, ritualen, talismans.

Veel mensen vroegen zich af of Maria Duval ook echt bestond. Ja, dus: uiteindelijk slaagde Vanlangendock erin om haar te strikken voor een interview, dat in november 2007 uitgezonden werd, op Radio 1 en op TV in Koppen.

SKEPP SKEPP

Wim Betz: “Een journalist moet en mag zich in dit soort onderwerpen niet voor de domme houden. Journalisten hoeven niet altijd dubieus neutraal te zijn: gevaarlijke onzin, als het dat is, mag ook zo aangekaart worden. En zeker als het erg schadelijke nonsens is, die gericht is op de zwaksten in de samenleving: de goedgelovigen, de ongelukkigen, de eenzamen, de mensen met problemen. Als journalist mag je een kat een kat noemen, een charlatan een charlatan, een oplichter een oplichter. “

SKEPP SKEPP

Jan Vanlangendonck nam de prijs–een oorkonde en het profiel van een metalen vijs in een zware sokkel–in ontvangst, dankte al de leden van de redactie van Peeters & Pichal, en constateerde nuchter dat de journalistiek niet meer kan doen dan aan de kaak stellen. Deze prijs is daarbij een extra duwtje in de rug: morgen zal Maria Duval alvast opnieuw vermeld staan in de landelijke pers.

Voor Vanlangendonck is het nu aan de overheid en de politie. Die moet er werk van maken om de internationale misdadige organisatie achter Maria Duval op te rollen.

Tom Cruise en de nonsens

Het was op het nieuws en in de gazet en op duzende weblogs: Tom Cruise sreket over zijn geloof.

KSW, daar heeft Cruise het over. En dat the Orgs are there to help. En als hij over ethics spreekt, dan heeft hij het over ethics

Is het belachelijk te geloven in de heerser van een galactisch rijk die vijfenzeventig miljoen jaar geleden miljaren aliens naar de aarde bracht in ruimteschepen die precies leken op DC-8–vliegtuigen, om die aliens dan rond vulkanen op te hopen en dan met waterstofbommen de lucht in te blazen? Ja, vermoed ik.

Maar is het belachelijker dan geloven in andere dingen?

© 2018 Michel Vuijlsteke's weblog

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑