Michel Vuijlsteke's weblog

Tales of Drudgery & Boredom.

Tag: Politiek (pagina 1 van 6)

Zo schrijf ik een persbericht

Ik kreeg vanmiddag een persbericht binnen, via de redactie van Gentblogt. Zoals elke dag, want er worden stapels persberichten naar Gentblogt gestuurd, voor vanalles en nog was. 

Persberichten zijn een raar beestje: eigenlijk is het de bedoeling dat zo’n ding rechtstreeks kan gecopy-pasted worden in een krant, en dat zie je dan ook meer dan vaak gebeuren. Gewoon, woord voor woord en zin voor zin.

Ik beeld mij daar dan bij in dat een persbericht is wat een speech was honderd jaar geleden. En net daarom vind ik het eindeloos fascinerend om die dingen te proberen begrijpen. 

Hier komt het:

“Riante onkostenvergoeding voor 7 Gentse OCMW-topambtenaren”

Zeven topambtenaren van het OCMW van Gent krijgen vanaf dit jaar een riante onkostenvergoeding voor dienstverplaatsingen die ze nooit doen. Dat werd met goedkeuring van de OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) beslist.

Het is nogal wiedes dat wanneer personeelsleden kosten maken in het kader van hun dienstbetrekking, dat deze vergoed worden. Vele personeelsleden van het OCMW van Gent doen nu eenmaal regelmatig een dienstverplaatsing met hun eigen vervoermiddel en het OCMW vergoedt hen daarvoor. Aan het begin van elk jaar wordt op basis van de dienstverplaatsingen in het verleden, een kilometercontingent per werknemer afgesproken. Dat gaat van 300 km tot 2.000 km per jaar en dat komt neer op een jaarlijkse bijkomende vergoeding van 100 tot 660 euro. Een aanvaardbaar bedrag.

Maar, zeven topambtenaren van het OCMW van Gent krijgen een onredelijk groot forfaitair – ze moeten hun kilometers dus nooit bewijzen – kilometercontingent van 24.000 km tot 30.000 km toegewezen. Dat komt overeen met een bijkomende belastingvrije vergoeding die schommelt tussen 8.000 en 10.000 euro per jaar. Omgerekend krijgen deze topambtenaren dus bovenop hun wedde een vergoeding van 660 tot 825 euro per maand, een surplus ongeveer ter waarde van een leefloon voor een alleenstaande. Dat is totaal buiten proportie aangezien ze met dergelijk kilometercontingent verondersteld worden om dagelijks 100 tot 125 km aan dienstverplaatsingen te doen. En dat grote aantal kilometers doen ze – voor alle duidelijkheid -niet.

Pittig detail ter vergelijking, zelfs de bodes van het OCMW van Gent die dagelijks een ronde doen van alle OCMW-sites rijden niet meer dan ongeveer 70 km per dag. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat die 7 OCMW-topambtenaren, die toch het gros van de tijd in hun kantoor horen te werken, die kilometers effectief zouden rijden.

Terzijde, maar daarom niet minder belangrijk, is te weten dat de Gentse OCMW-topambtenaren wel eens verplaatsingen voor derden doen (voor bijvoorbeeld de VVSG, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten). Die kosten worden in de regel al door die derde vergoed. Dat kan dus geen element zijn in het vaststellen van dat overmaatse kilometercontingent, laat staan aanleiding geven tot een dubbele onkostenvergoeding.

“Het geeft een wrang gevoel dat in tijden van schaarste het OCMW van Gent zo kwistig met de middelen omspringt”, zegt OCMW-fractievoorzitter voor de N-VA, Ronny Rysermans. “Maar niet alleen dat, dat het OCMW van Gent enerzijds een beleid voert om het gebruik van de wagen zo veel mogelijk te vermijden, en anderzijds kilometervergoedingen uitdeelt aan de topambtenaren voor kilometers die nooit gereden worden, is op zijn minst merkwaardig te noemen”, besluit Ronny.

Bon, om te beginnen, los van alle doorschijnende retorische trucjes, de eigenlijke informatie in dit persbericht: zeven ambtenaren van het OCMW in Gent krijgen een forfaitaire kilometervergoeding van 660 tot 850 euro per maand

Ik weet niets van de grond van de zaak af, maar mijn eerste vraag als ik dat zou horen, zou zijn: 

“forfaitaire kilometervergoeding”, is dat niet gewoon een belgicisme voor “een stuk loon extra, omdat we vinden dat die ambtenaren dat waard zijn, maar dat het wegens de stroeve barema- en andere regels onmogelijk is om die mensen een ook maar ergens marktconform loon te betalen”?

Ik zou mij ook afvragen wat het totale loon is van die ambtenaren, hoe dat zich verhoudt tot hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en of er daar ergens een probleem is.

Hypothetisch, als de voorzitter van het OCMW niet (sp.a) achter zijn/haar naam had staan maar (N-VA), en als al de rest hetzelfde was gebleven, zou je misschien ook een persbericht kunnen schrijven met de elementen:

 • goede ambtenaren worden onderbetaald
 • de erfenis van decennia PS-staat Belgique is de reden dat wij relatieve hongerlonen moeten geven aan cumulards, en quand tous les dégoûtés s’en vont, il ne reste que les dégoûtants
 • wegens groen fundamentalisme kunnen we zelfs een standaard-extralegaal voordeel als een bedrijfswagen niet meer geven!
 • de erfenis van paarse reglementitis uit het verleden zorgt ervoor dat onze enige “uitweg” iets absurds is  als een kilometervergoeding voor kilometers die nooit zullen gereden worden
 • tijd voor een grondige herevaluatie van de verloning van ambtenaren, en de efficiëntie en motivatie van dit onmisbaar onderdeel van ons Vlaanderen, los van de oekazen van vakbonden en andere ons-kent-ons-clubjes
 • misschien moeten we de taken van het OCMW wel gewoon aan privé-ondernemingen geven, want zo kan het niet meer

Hypothetisch, zeg ik wel, want ik weet écht niet hoe het zit. Maar mijn punt is: na het lezen van het persbericht hierboven weten we dat ook niet. N-VA klaagt een symptoom aan, maar zegt niets over de context of de oorzaak of de oplossing van een eventueel probleem. 

Gaat het om ambtenaren die teveel betaald worden? Moet geld anders besteed worden? Is er verspilling? Het zou mij verbazen als dat niet zo zou zijn. God weet dat een instelling die decennia lang door dezelfde groep mensen gerund wordt, niet noodzakelijk een garantie is dat de beste persoon altijd op de juiste plaats zit, ahem. Maar zég dat dan. Met man en paard: “7 hoge ambtenaren worden teveel betaald voor het werk dat ze maar doen, en wij stellen voor om daar dít aan te doen”. Maar neen.

Het persbericht is één feit waarvan de het fijne niet weten, omgeven door populismen en bij gebrek aan betere Nederlandstalige term weasel words. En nonsens, ook: in het stukje “dat het OCMW  enerzijds een beleid voert om het gebruik van de wagen zo veel mogelijk te vermijden, en anderzijds vergoedingen uitdeelt voor kilometers die nooit gereden worden, is op zijn minst merkwaardig te noemen” is, op de keper beschouwd, vooral de redenering van de schrijver op zijn minst merkwaardig te noemen. 

En nog los van dat is het een typevoorbeeld van het bos en de bomen (nog maar eens een  vind ik geen betere term voor het Engelse “bikeshedding“): tijd verliezen aan dingen die in het grotere beeld niets betekenen, maar waar erg druk over kan gedaan worden. 

Met een budget van weliswaar vele tientallen miljoenen euro’s maar dat toch nooit genoeg zal zijn voor alles, met wezenlijke problemen bij grote groepen van de bevolking, met een hele reeks harde en moeilijke keuzes te maken, ben ik vooral op zoek naar een visie. Een beeld van de toekomst, van waar we naartoe moeten. In de verschillende verkiezingsprogramma’s vorig jaar stonden allerlei verschillende visie — ja, zelfs bij N-VA, als je voorbij de bakken venijn las. 

Maar neen. We moeten het hiermee doen. 

En waarom niet PVDA+?

RTEmagicC Hoe durven ze 600x800 08 jpgN-VA is groot geworden op onvrede, en op de sterke debat-, interview- en spelletjesprestaties van Bart De Wever, zie ik dat een beetje goed?

Op een paar jaar tijd, eigenlijk. Met een klein kader competente en gedreven mensen, maar vanuit een achtergrond van duffe Vlaemsche vendelzwaaiers (met excuus aan alle vendelzwaaiers) die verweesd waren achtergebleven nadat de wel-progressieve Volksunieërs overgelopen waren naar (Open)VLD, sp.a-via-Spirit, CD&V en andere. Aangevuld door al dan niet platte opportunisten en overgelopen Vlaams Belangers, zouden kwatongen zeggen.

Een vreemde mengelmoes van Vlaams-Nationalisme en separatisme en liberalisme en progressief denken, maar ze zullen het mij vergeven: een groot deel van de mensen die voor N-VA stemmen doen dat niet vóór het partijprogramma, maar tégen “het België van Di Rupo” of tégen andere partijen.

Hoe goed zou het niet zijn om PVDA hetzelfde te zien doen? 

Ik zie hem al een tijd in allerlei debatprogramma’s opdraven, en het is bijna grappig hoe de mensen rond hem nerveus worden. Ik heb er redelijk op gelet, maar voor zover ik het me herinner, heb ik nog niet veel mensen hem horen counteren op inhoudelijke argumenten. 

En ja, PVDA heeft recent nog een fout begaan met dat hele Resist-verhaal, maar voor de N-VA-kerels of die keer met de man van Joods Actueel, gaat het altijd over Pol Pot en Noord-Korea. Ik heb de indruk dat dat is zoals Bart De Wever verwijten dat hij een fascist is die nog op de foto heeft gestaan met Le Pen. Er is geen sprake van de bal te spelen, ze spelen niet eens de man, maar het verleden van de partij.

Ik persoonlijk, ik vind dat die mens Peter Mertens sympathiek overkomt op televisie en in debatten. Ik geloof hem als hij spreekt. Van wat ik zie op het internet en rond mij, vind ik dat PVDA gelijk goede dingen doen met Geneeskunde voor het Volk. 

Zou dat mogelijk zijn, om een bredere partij te maken? Die pakweg 10-15% haalt volgende keer? Ik zou het wel wijs vinden, denk ik. En ik heb alvast het boek van die mens gekocht, ik ga me eens informeren zie. 

Antwerpen: the training wheels are off

Zeg, is het daar nu eigenlijk al helemaal in het slop gereden in Antwerpen? Ik heb het nieuws niet meer zo aandachtig gevolgd, maar voor zover ik het in mijn hoofd zitten had:

 • N-VA meer stemmen gehaald dan sp.a+CD&V, dus aan zet om coalitie te vormen
 • sp.a: wij doen niet mee zonder Groen — niet moeilijk, want als Groen in oppositie “mag” blijven terwijl sp.a “moet” meespelen met De Wever, is Groen volgende keer de grootste of tweedegrootste partij van Antwerpen 
 • N-VA: Peter Mertens van PVDA martelt hoogstpersoonlijk Noord-Koreanen, of tenminste hij is een ringleider van extreem-links staatsterrorisme, of tenminste hij ondersteunt het, of tenminste hij heeft een tijd geleden een brief gekregen van een kennis in Noord-Korea — wat er ook van weze: die radicalen van Geneeskunde Voor Het Volk en zo, daar kunnen wij échte Vlaemingen niet mee werken. 
 • Groen: wij doen niet mee zonder het BAM-tracé weer op tafel te gooien — niet moeilijk, ze zeggen al de hele tijd dat dat een breekpunt is
 • N-VA begint aan een soort beleidstekst, geeft Groen ergens op een verloren nacht in het weekend alvast het stukje over mobiliteit waar staat dat het BAM-tracé onbespreekbaar is
 • Groen herhaalt dat ze dat niet zien zitten
 • N-VA smijt Groen buiten
 • sp.a-CD&V zegt dat het niet serieus is, dat N-VA een doorslagje van zijn verkiezingsprogramma schrijft, het nog wat aanscherpt, en dat een formatienota of een voorstel van discussienotie of godweetwat noemt
 • N-VA: “Oh als het zo zit, beschouw dan maar dat dat voorstel helemaal weg is, we beginnen van nul af aan.”
 • “Hoe, eerst Groen buitenkuisen omdat ze het niet eens zijn met een nota, en nu die nota zélf in de papiermand smijten?”
 • “Patrick Janssens saboteert ons waaaa waaaa”
 • Patrick Janssens: “ah okay, voor mij hoeft het niet hoor gast, als ik zogezegd zou saboteren, doe het dan maar zonder mij.”
 • CD&V zegt dat zij eigenlijk ook liever zonder Groen zouden besturen maar dat ze wel samen blijven met sp.a. Oh, en ook: dat ze in geen geval in de oppositie willen gaan zitten. 

Dat is voor zover ik het in mijn hoofd heb, gekleurd door de socialistische Belgique à papa PS-staats belastingen mainstream media, natuurlijk. 

Maar is dat mijn idee, of zit het daar nu redelijk vast, in Antwerpen? 

En is dat mijn idee, of paste dat niet echt in het plan? Ik heb heel de tijd al het idee dat het daar zeker nog een paar maand moest aanslepen. Dat er een politieke impasse moest zijn, maar niet helemaal, met openingen en mogelijkheden, dat er kon gegist worden en geschoven en over en weer gediscussieerd. 

Dat het pas tegen pakweg de lente van volgend jaar zou mogen zijn dat het helemaal vast zat, zodat ze daar dan gewoon Liesbet Homans aan het hoofd van een voorlopig bestuur konden plaatsen? Zo van “Ah ja, we gaan nu midden 2013 toch niet meer verwachten van de Leider Van De Onderbuik Van Vlaanderen dat hij in de krabbenmand van Antwerpen zou moddercatch gaan spelen, terwijl hij de Moeder Aller Verkiezingen moet gaan leiden?”

Ik vind dat eigenlijk allemaal dieptriestig. 

De kracht van verandering, waar blijft die nu eigenlijk? 

Of was dat “de kracht van verandering op voorwaarde dat we de absolute meerderheid hebben want compromis en conversatie, daar doen wij niet aan mee”?

De verandering begint in Merchtem

Ik denk dat ik het de afgelopen maand zo ongeveer elke dag gezien heb, en het blijft gewoon goed.

Van het begin, met Brabo het schaap dat niet langer schaapachtig wil toekijken, tot de aftiteling op het einde, in een Vlaemscher-men-kan-niet Achternaam-Voornaam-vorm gevat, tot en met “De Wever Bart”.

Dit is al een maand oud, maar ik denk niet dat het nog beter kan worden deze campagne:

Machtig.

Obama was vroeger getrouwd met een man!!!

En hij heeft ook nog porno gemaakt? En dat komen we nu pas te weten?!

Man man man, wat gaan we nog allemaal te weten komen? [via]

[schudt hoofd]

Man man man.

Günter Grass wordt van antisemitisme beschuldigd wegens dit:

Was gesagt werden muß

Warum schweige ich, verschweige zu lange,
was offensichtlich ist und in Planspielen
geübt wurde, an deren Ende als Überlebende
wir allenfalls Fußnoten sind.

Es ist das behauptete Recht auf den Erstschlag,
der das von einem Maulhelden unterjochte
und zum organisierten Jubel gelenkte
iranische Volk auslöschen könnte,
weil in dessen Machtbereich der Bau
einer Atombombe vermutet wird.

Doch warum untersage ich mir,
jenes andere Land beim Namen zu nennen,
in dem seit Jahren – wenn auch geheimgehalten –
ein wachsend nukleares Potential verfügbar
aber außer Kontrolle, weil keiner Prüfung
zugänglich ist?

Das allgemeine Verschweigen dieses Tatbestandes,
dem sich mein Schweigen untergeordnet hat,
empfinde ich als belastende Lüge
und Zwang, der Strafe in Aussicht stellt,
sobald er mißachtet wird;
das Verdikt “Antisemitismus” ist geläufig.

Jetzt aber, weil aus meinem Land,
das von ureigenen Verbrechen,
die ohne Vergleich sind,
Mal um Mal eingeholt und zur Rede gestellt wird,
wiederum und rein geschäftsmäßig, wenn auch
mit flinker Lippe als Wiedergutmachung deklariert,
ein weiteres U-Boot nach Israel
geliefert werden soll, dessen Spezialität
darin besteht, allesvernichtende Sprengköpfe
dorthin lenken zu können, wo die Existenz
einer einzigen Atombombe unbewiesen ist,
doch als Befürchtung von Beweiskraft sein will,
sage ich, was gesagt werden muß.

Warum aber schwieg ich bislang?
Weil ich meinte, meine Herkunft,
die von nie zu tilgendem Makel behaftet ist,
verbiete, diese Tatsache als ausgesprochene Wahrheit
dem Land Israel, dem ich verbunden bin
und bleiben will, zuzumuten.

Warum sage ich jetzt erst,
gealtert und mit letzter Tinte:
Die Atommacht Israel gefährdet
den ohnehin brüchigen Weltfrieden?
Weil gesagt werden muß,
was schon morgen zu spät sein könnte;
auch weil wir – als Deutsche belastet genug –
Zulieferer eines Verbrechens werden könnten,
das voraussehbar ist, weshalb unsere Mitschuld
durch keine der üblichen Ausreden
zu tilgen wäre.

Und zugegeben: ich schweige nicht mehr,
weil ich der Heuchelei des Westens
überdrüssig bin; zudem ist zu hoffen,
es mögen sich viele vom Schweigen befreien,
den Verursacher der erkennbaren Gefahr
zum Verzicht auf Gewalt auffordern und
gleichfalls darauf bestehen,
daß eine unbehinderte und permanente Kontrolle
des israelischen atomaren Potentials
und der iranischen Atomanlagen
durch eine internationale Instanz
von den Regierungen beider Länder zugelassen wird.

Nur so ist allen, den Israelis und Palästinensern,
mehr noch, allen Menschen, die in dieser
vom Wahn okkupierten Region
dicht bei dicht verfeindet leben
und letztlich auch uns zu helfen.

Is ironisch hier van toepassing?

Net zoals kritiek hebben op het beleid van pakweg Elio Di Rupo geen homofobe is, is kritiek hebben op het beleid van Israël geen antisemitisme.

Maar dat gaat er dus écht niet in, en ik begrijp niet waarom niet. Het is zo ongeveer hetzelfde als wanneer een bende straatschorem aangesproken zou worden op hun vandalisme, dat die er zich van af zouden maken met “é, gij racist gij”, omdat ze toevallig Turks zouden zijn.

Crapuul is crapuul, ongeacht afkomst. En het moet toch verdorie mogelijk zijn om de acties van de Israëlische regering (en de enablers in verschillende Westerse regeringen, de VS op kop) verkeerd te vinden zonder als antisemiet ge-pek-en-vederd te worden?

Siegfried Bracke noemt Daniël Termont “pathologische leugenaar”

Om de zoveel tijd trek ik nog eens mijn Twitterdinges open. Dat staat dan een minuut of tien te draaien, en dan moet het onvermijdelijk weer weg, ter vermijding van maagzweren en andere miserie.

Ik heb namelijk zo’n kolom staan waarin Belgische politici zitten, en dat is altijd huilen met allerlei hoofddeksels op.

Siegfried “ik hoor u dus zeggen…” Bracke spant de kroon: de 140 karakter-limiet van Twitter lijkt wel zijn natuurlijke biotoop. Nul dialoog, nul constructief, nul nuance. Het is zo’n beetje de ideale tegenhanger van zijn weblog, waar hij erin slaagt om het ergste ons-kent-ons monkellachend badinerend geneuzel dat de arty farty sossen en groene jongens aangewreven wordt te combineren met nul dialoog, nul constructief, nul nuance.

Maar Twitter dus. Een paar “gesprekken” van vandaag eruit gelicht.

De Bulgaren in Gent

[@sthbracke]
“@DanielTermont Amper 10 % geregistreerde Bulgaren trekt op wettelijke basis leefloon Dit is dus geen aantrekkingsmotief” Ontkenningsgedrag!

Om een leefloon te trekken, moet men geregistreerd zijn. Naast de geregistreerde Bulgaren die géén leefloon trekken, zijn er ook wellicht nog een resem ongeregistreerde Bulgaren, die bijvoorbeeld in grijze of parallelle economie werken. Wat er ook van zei: het getal Bulgaren dat geen leefloon trekt, ligt zeker véél hoger dan 90%.

Burgemeester Daniël Termont concludeert daaruit dat “het krijgen van een leefloon” blijkbaar geen aantrekkingsmotief is. Om de grootte van het probleem een beetje te duiden: volgens de (denk ik) meest recente cijfers van Bevolking en Welzijn waren er in Gent in 2009 zo’n 375 Bulgaren die steun trekken. Laten we zeggen dat het er dit jaar een stuk of 500 zijn.

Siegfried “ik begrijp dat u bedoelt…” Bracke heeft maar één woord nodig om daar een genuanceerde opinie over te geven: “Ontkenningsgedrag!“.

Ontkenning van wat? Geen flauw idee. Maar het klinkt wel alsof Bracke meer weet.

@DanielTermont:
@sthbracke neen feiten en cijfers die correct zijn,zijn eerlijker dan sfeermaking.

Tja, da’s juist natuurlijk, maar voor Bracke maakt dat niet veel uit. Hij reageert gewoon niét als hij geen bon mot kan plaatsen, of als hij iets zou moeten toegeven dat niet in zijn kraam past. Gelukkig passeerde net Dimitri Vanderhaeghen, die ook reageerde op dat “ontkenningsgedrag”:

@dimitrigent:
ontkenningsgedrag van @DanielTermont ? Je #Nva reclamebladje nog nt gelezen @sthbracke ? Lijkt eerder geschreven dr pathologische leugenaar

Een minuutje later:

@sthbracke:
@dimitrigent @danieltermont heeft in onze Belleman nochtans geen woord geschreven. Echt nie!

Goed lezen hé: Siegfried “ik ben 99% van de tijd eerlijk” Bracke zegt hier redelijk letterlijk dat Daniël Termont een pathologische leugenaar is.

Ah maar ’t waar om te lachen meneer de juge ha ha ha allez dat gij dat niet doorhebt ah ha ha.

Maar voor de rest is de kous af, als we dachten te weten te komen wat Termont volgens Bracke precies ontkende. Tijd voor een nieuwe vraag:

@ElPiett:
@DanielTermont @sthbracke hoeveel bulgaren zijn er dan geregistreerd… en ook, is er een schatting naar het aantal ongeregistreerden?

Bracke antwoordt:

@sthbracke:
@ElPiett @danieltermont is een van de problemen: niemand weet het. Officieel 5000, stad zegt 10.000, Bulgaarse vereniging zelf 15.000

Ik vermoed dat die 5000 de geregistreerden zijn, dat de Stad zegt dat er nog eens evenveel ongeregistreerden bijkomen, en dat Bracke van “Bulgaarse vereniging” heeft gehoord dat er in totaal 15.000 zouden zijn.

Om het allemaal nog eens te situeren: Termont zei dat amper 10% van de geregistreerden steun trekken. Volgens de “ergste” cijfers zou dat willen zeggen dat 500 van de 15.000 of 3,3% van alle Bulgaren in Gent steun trekken. Dat, met andere woorden, bijna 97% van de Bulgaren in Gent er zitten ondanks het feit dat ze geen leefloon krijgen.

En dat het dus zacht gezegd écht niet onredelijk is om te zeggen dat “het krijgen van een leefloon” blijkbaar geen aantrekkingsmotief is. Waar het daarnet om begonnen was, weet u nog?

Maar geen angst, Bracke hoeft helemaal niet te antwoorden of in discussie te treden, al wat hij moet doen is retweeten wat Jo Moens (“Jonge papa, zaakvoerder van Responz Communicatie, uitgever van het woonmagazine Uw Woning, met een eigenzinnige kijk op de actualiteit en de alledaagse dingen”) tweette:

@sthbracke:
Heel typerend : “@YotweetsYou: wat de reden is v/d Bulgarisatie zal me worst wezen, het dé reden vr mij om van Gent nr Laarne te verhuizen”

Een favoriete techniek van Siegfried “wat zegt de mens op de straat” Bracke, ook al toen hij nog tenen deed krullen bij de VRT: ik ben het niet die het zeg hé, ik herhaal alleen maar wat de gewone mens zegt!

Want vergis u niet: l’incident est clos, met die laatste retweet. Samenvattend.

 • Bracke: Termont geeft een statistiek en een interpretatie. Wat een ontkenningsgedrag!
 • Termont: Ik geef een cijfer, da’s beter dan op niets gebaseerde stemmingmakerij.
 • Bracke: Termont is een pathologische leugenaar.
 • @ElPiett: Hoeveel Bulgaren zijn er eigenlijk in Gent?
 • Bracke: Geen idee. Maar hey de gewone burger bij monde van Jo Moens zegt het hoe het is: wat de redenen ook zouden zijn, de mensen trekken weg uit Gent wegens de Bulgaren.

*
*     *

Volgend onderwerp!

SN Brussels Airlines moet een voorbeeld nemen aan Ryanair

@sthbracke:
Ryanair vervoert 9457 passagiers per werknemer. Bij SN is dat 1643. Daarmee is alles gezegd, denk ik

Ongelooflijk. Lengte van de vluchten, werkomstandigheden, geboden service, kostprijs, veiligheid, … allemaal irrelevant. Siegfried “ik kan alleen maar constateren” Bracke weet precies hoe hij de dingen moet inschatten:

@sthbracke:
ben beetje ervaringsdeskundige, en zie bij SN onvoldoende meerwaarde om zoveel meer te betalen

Kristof Calvo (Groen) stelt, tegen beter weten in waarschijnlijk, toch maar eens de vraag:

@kristofcalvo:
@sthbracke pleidooi voor Ryanair-regime voor werknemers SN? of begrijp ik je tweet verkeerd?

Ooooh, open doel voor Siegfried “onderbroek” Bracke! Kan hij nog eens zijn beste kleinerende “och jongen toch, jij hebt nog zó veel te leren”-toontje bovenhalen:

@stbracke:
@kristofcalvo ja, maar dat doe je altijd.. Geen probleem dus

Haha, die Sieg, het is me er eentje!

Calvo geeft niet op. Bij Ryanair zijn er veel meer passagiers per werknemer dan bij SN, wat stelt Bracke dan voor? Dat er ontslagen vallen bij SN? Dat ze een andere service moeten aanbieden? Dat hun lonen te hoog zijn? Dat ze dringend ook naar Charleroi moeten verhuizen?

Dat blijkbaar de Walen veel efficiënter zijn, daar in Charleroi, dan de luie Vlamingen in Zaventem?

@kristofcalvo:
@sthbracke en wat bedoel je dan wel? ik wil collega’s begrijpen, lukt misschien niet altijd, maar beter dan bewust anders begrijpen

Houd u vast aan de takken van de bomen, hier komt het antwoord op de vraag naar verduidelijking:

@sthbracke:
@kristofcalvo denk dat SN ipv te dreigen met… beter eerst eens naar zichzelf kijkt

Euh… wat? Ja, inderdaad. Calvo geeft het dan maar op:

@krisotfcalvo:
@sthbracke bedankt voor de verduidelijking, weeral wat meer duidelijkheid over economisch profiel NVA

Oh, en dan komt Bracke een tweet tegen van Diether Claeys:

@dietherclaeys:
@sthbracke nee. eigenlijk niet. Ryanair een compleet andere bedrijf. VW is ook duurder dan Dacia. Een vrij populistische opmerking dus.

…en kan hij meteen ook deze “discussie” afsluiten:

@sthbracke:
@Dietherclaeys oef! Lang geleden dat het woord populistisch nog is gevallen. Begon het al te missen…

Samenvattend:

 • Bracke: Ryanair heeft meer passagiers per werknemer dan SN. Daarmee is alles gezegd.
 • (een resem mensen): Euh nee, daar is niet alles mee gezegd. ’t Is appelen en peren vergelijken.
 • Calvo: Bracke, verduidelijk eens wat je eigenlijk bedoelde?
 • Bracke: Jongen toch, jij begrijpt tóch nooit wat ik zeg.
 • Bracke (wentelend in zelfbeklag): Oh! oh! Nu noemen ze mij weer populistisch! Boe hoe!

Ik dénk dat echte politiekers gewoon kipkap gaan maken van Bracke, tijdens de verkiezingscampagne. Ik kan mij niet inbeelden dat hij nog slechter zou kunnen bezig zijn als hij zijn best zou doen om slechter bezig te zijn.

Maar misschien heb ik gewoon veel te weinig inbeeldingsvermogen.

Obamaville

Moh. Ik had deze helemaal niet zien passeren, vorige week.

’t Is nochtans een fijntje, als het op propagandafilmpjes aankomt. Omineuze stem? Check! Beelden recht uit een horrorfilm? Check! Mash-up van Ahmadinejad en Obama? Check! Overload aan subliminale beelden? Check!

Te hopen dat er snel een vervolg op komt, want ik vind het alvast erg goed.

Een typevoorbeeld, ook, van de wet van Poe:

Without a winking smiley or other blatant display of humor, it is impossible to create a parody of fundamentalism that someone won’t mistake for the real thing.

(En zie ook de mooie analyse op Paleofuture.)

Vijf minuten vette vis

Daarnet een meneer uit Afrika gezien met zijn gezicht in twee gehakt, van het midden van zijn neus tot ergens aan zijn windpijp: zijn onderkaak hing er nog net aan, maar in profiel zag hij er uit als… euh… laten we zeggen dat hij met een pot gele verf voortaan elk jaar Pac-Man kan doen voor Halloween. ’t Was een foto, en de discussie onder de foto ging er vooral over of de meneer dood was dan wel levend: een hele resem mensen dachten te weten dat het zeker een autopsiefoto was, een verpleegster wist redelijk zeker dat het heel goed een levende zou kunnen zijn, want zij kwam wel meer mensen tegen met een half gezicht — kijk, déze foto bijvoorbeeld, en kijk die blik van die meneer die in zijn hele gezicht alleen nog maar zijn twee ogen heeft.

Even later zag ik een filmpje van een schreeuwende jongen uit Syrië die zijn been en de helft van zijn gezicht erafgeschoten was. Very much alive, de jongen, en de techniek staat tegenwoordig voor niets meer: het was een bijzonder duidelijk filmpje, en het zou zeer goed kunnen zijn dat hij kapotgeschoten was eerder vanavond, en dat het nu al de ronde van de sociale netwerken maakt.

Ga ik er wakker van liggen?

Nee.

Echt niet. Er is enorm veel miserie in de wereld, en ik ga van het ene of het andere niet plots wakker liggen omdat er schrijnende foto’s of videobeelden van zijn. [Voor wie echt benieuwd is: man met half doorgehakt hoofd, en kind zonder onderkaak, en zeg niet dat ik u niet gewaarschuwd heb.]

Ik ben niet afgestompt door dertig jaar horrorfilms en -boeken, of door het internet. ’t Is te zeggen: ’t is waar dat ik minder mijn verbeelding nodig heb om me een beeld te vormen bij wat het betekent als iemand doodgemaakt wordt (gemarteld, overreden, doodgestampt, doodgestoken, doodgeschoten, verminkt, mishandeld), dat wel.

Maar er is zo enorm veel miserie op de wereld.

Oost-Kongo is al jaren en jaren de hel op aarde, als ik het allemaal nog een beetje volg, waar verkrachting van baby’s, kinderen en vrouwen de nationale sport is. Noord-Korea is een land dat de hele wereld willens en wetens in een soort totalitair bizarro-Disneyland laat zitten, en waar miljoenen mensen sterven van ondervoeding.

En honger en oorlog en geweld en allerlei: ontelbare andere plaatsen met onkenbaar veel andere miserie. Maar eerlijk: dat is zo enorm ver van mijn bed dat ik het moeilijk heb om het te bevatten. Laat staan het uitsterven van de amfibieën, de bijen, de zoetwaterdolfijnen, de Siberische tijgers. Of voor mij al helemaal abstracte gegevens als de overbevolking van de planeet en de opwarming van de aarde.

We leven in Vlaanderen: volgens zo ongeveer alle mogelijke maatstaven op zowat alle mogelijke vlakken leven we in zowat de beste van alle mogelijke werelden, en ook hier is er miserie die niet opgelost raakt.

Vorige week hebben ze bij ons op het werk de garage opgeruimd. In de stinkende rotzooi die ze blijkbaar weggesmeten hebben, zat het hele hebben en houden van iemand die al jaren op straat leeft: gerief, kleren, eten, zelfs een beetje geld. Een geluk bij een ongeluk dat er iemand van het werk was toen de kerel verbouwereerd naar zijn niet-meer-daar gerief op zoek was: hij heeft al de dekens die we liggen hadden meegekregen, een kwartaalvoorraad Balisto’s, en al wat er nog nuttig leek.

Eén stom incident, maar het ligt al dagen op mijn lever.

En laat in ’s hemelsnaam mijn hoofd gerust met uw vette vissen en uw eenvoudige vijf-minuten-moed oplossingen. Die zijn er niet. Alles is ingewikkeld. Geef die mens tien dekens, nieuw thermisch ondergoed, een plaats in een tehuis, een eigen huis, en nog is het niet opgelost. Zelfs niet voor die ene mens.

En als het op het einde van de straat al moeilijk is, wat zou het dan in Oost-Kongo of Syrië?

Een beeld, duizend woorden

’t Is proper, wat een kaart soms kan tonen:

MVA0v.jpg

Gezien op Reddit, maar meer informatie gevonden alhier.

Het kan weinig typischer

Bracke, de man die zijn volk leerde soundbyten, en Twitter: ’t is een gedroomde combinatie. Maximum 140 karakters, nuance onmogelijk, geen dialoog mogelijk behalve dovemansgesprekken naast elkaar: als ik ooit zin heb om mij slecht te voelen en de commentaarsecties van het Laatste Nieuws zouden plat liggen, dan weet ik dat ik altijd wat @sthbracke kan gaan degusteren.

De genaamde Siegfried Bracke, op Twitter deze namiddag:

Screen Shot 2012-02-03 at 19.08.56.png

Het gaat in de grond om een non-verhaal, vind ik, waarbij het Gents Milieufront zijn twijfels uit over het hout dat op de stadshal komt wegens dat het geen afromosia-hout meer is maar een ander hout, dat wel een CITES-certificaat heeft, maar geen FSC- en/of PEFC-certificaat. Terwijl er ook over dat afromosia-hout grote twijfels zijn, en dat die andere certificaten bovendien ook ter discussie staan. (En dat het allemaal rijkelijk laat is dat er commotie is, maar goed, ze komen er wel uit, vermoed ik.)

Maar goed, daar gaat het niet om, uiteraard: Bracke kan dat hout geen reet schelen. Hij wil gewoon even een plagerig prikje geven (zie hoe ik mij beheers en het geen plat populistisch verzuurd neuten noem).

Dat Groen helemaal niet in de coalitie zit die die stadshal er laat komen, daar maalt Bracke niet om. Dat Groen ook kritiek had, maakt niets uit. En, uiteraard, dat N-VA er gewoon vóór gestemd heeft, dat is al helemáál naast de kwestie voor Bracke:

Screen Shot 2012-02-03 at 19.35.45.png

Afbreken, zagen, neuten, halve waarheden en hele leugens, kritiek, bakken kritiek: ze doen maar.

Ik zou eigenlijk gewoon enorm graag eens horen wat de voorstellen en de ideeën van de N-VA-mannen zijn. Ik kijk er hard naar uit dat we de verschillende programma’s naast elkaar gaan kunnen leggen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Want ja, we hebben het in Gent op enorm veel vlakken enorm veel beter dan pakweg Antwerpen of Brussel, maar ’t is niet alsof alles koek en ei is, zelfs niet in de beste stad van het land. We hebben armoede die er niet zou mogen zijn, huizen zijn onbetaalbaar, de communicatie van de stad blijft te vaak steken in hoera-hoera-geroep, ik stel me vragen bij de visie op mobiliteit, er wordt volgens mij geld op gedaan aan dingen waar ik nooit geld zou aan opdoen (een nieuw stadium van AA Gent? really?), er is te weinig kinderopvang, enfin, een hele resem.

En ik kijk hard uit naar inhoudelijke debatten. Van die debatten waar het niet lukt met oneliners en tweets.

Want ik vraag het mij ook af hoe ze dat gaan aanpakken, sp.a en Groen. Groen was (in Gent, toch) voor zover ik weet redelijk constructief bezig met oppositie, maar ’t was toch échte oppositie — en nu moeten ze samen met sp.a naar de kiezer verdorie. En voor sp.a het moet toch minstens een beetje awkward zijn, zo decennia aan een stuk een redelijk hecht paars team vormen, en nu plots OpenVLD aan de anere kant van de debatten hebben.

’t Wordt boeiend, bij ons.

Gho ja, staking

’t Is waar, ’t is staking volgende maandag.

Voor zover ik het begrepen heb, hebben alle mogelijke partijen tijdens de regeringsonderhandeling — ze heeft lang genoeg geduurd — redelijk voortdurend overlegd met hun achterban, waaronder ook de vakbonden. Dus ik weet niet echt wat ze nog zouden kunnen toevoegen aan de discussie.

En trouwens: de mensen die het voor het zeggen hebben, dacht ik, hadden al gezegd dat wat er ook gebeurt op 30 januari, ze helemaal niets gaan veranderen aan de plannen, dus ik weet niet echt goed wat zo’n staking zou kunnen bewerkstelligen.

Tjaha. Slechtere mensen dan ik zullen waarschijnlijk al gezegd hebben dat het als bij toeval weer uitdraait op een verlengd weekend, zeker? 🙂

Ik ga werken, in alle geval. Misschien dat het op het werk vol zal lopen met kinderen die niet op opvang kunnen of naar school kunnen, maar ’t zal ons niet tegenhouden.

Alles waar ik een hekel aan heb in politiek

Ik had het van tig andere plaatsen kunnen halen, maar ik las het toevallig nu net op de website van Peter Dedecker:

tijdgrafiek.png

AWOERT! zegt de gemiddelde N-VA-mens. VORTE FRANSTALIGEN!!! Ze stelen ons geld, KIJK MAAR naar de grafiek. DIEVEN!

Wacht, ik haal er de woorden van Peter bij:

Of: “hoeveel schiet u er als burger bij in?” Met dank aan De Tijd, de (groene) professoren André Decoster en Willem Sas, maar vooral dankzij de Vlaamse minderheidspartijen CD&V, VLD en sp.a in de regering Di Rupo I, en Groen erbuiten. Of hoe men de beste leerling van de klas, de sponsor van België, alweer bestraft. Verbaast het iemand dat de proffen ook tot de vaststelling komen dat er zelfs minder responsabilisering in zit dan voordien? Nochtans een vereiste voor alle Vlaamse partijen…

Om te beginnen — de smerige retorische truukjes, de goedkope angeltjes, het monkellachend voor-eigen-publiek gedoe: snappen die politici niet hoe ergerlijk dat is? Hoe dat elk debat al op voorhand smoort, elke dialoog al op voorhand vergiftigt?

Op een rijtje:

 • “hoeveel schiet u er bij in”: want “u” bent een Vlaming van het Vlaamse Gewest, dus
 • “Met dank aan A, B, maar vooral C en D” : terwijl het eigenlijk een misleidende grafiek is door A op basis van een studie door B. Een studie die voor interpretatie vatbaar is, die van andere vooronderstellingen uitgegaan is dan C, D én de grote afwezige in de “met dank aan”, de N-VA zelf.
 • “de (groene) professoren Decoster en Sas”: wat heeft dat er in ’s hemelsnaam mee te maken? “Groen” is per definitie tegen de N-VA op alle vlak, en dus kijk nu, als zelfs onze ergste vijand het zegt? Of “groen” en dus ook in de oppositie en gebaat bij zwartmaken van de regering? Of gewoon om de medestanders eens te kunnen doen meesmuilen?
 • “de Vlaamse minderheidspartijen”: ja, N-VA, ja. Wie zichzelf buiten spel zet, moet achteraf niet komen klagen dat ze niet mochten meedoen. Het is uw schuld dat er een Vlaamse minderheid is in de regering. Niet dat dat een probleem is, want tot nader order is de federale regering federaal en dus bevoegd voor het hele grondgebied van België. Tenzij ik de grondwet helemaal verkeerd begrepen heb, is er nergens een vereiste dat er een meerderheid moet zijn in elke taalgroep. Voor grondwetsherzieningen ja, en pariteit in de regering buiten de eerste minister, ja. Niet in het parlement.
 • “de regering Di Rupo I”: punten voor poging tot subtiliteit en poging tot inspelen op de angsten van uw achterban. “Di Rupo I, want we gaan ervan uit dat zolang de PS aan de macht blijft in dit APENLAND er regeringen-Di Rupo zullen zijn en blijven”? Of eerder “Di Rupo I omdat we ervan uitgaan dat de regering snel genoeg gaat vallen”? Natuurlijk is de N-VA niet de enige die “Di Rupo I” zegt, maar alla.
 • “hoe men de beste leerling van de klas bestraft”: let op, “men”, ’t is te zeggen, niet wij, niet de omstandigheden, niet de algemene conjunctuur in Europa en in de wereld, maar “men” bestraft de beste leerling van de klas.
 • “alweer bestraft”: piep piep tuut tuut boing boing CAAAALIMERO (if you’ll pardon my mixing begingenerieken)
 • “dat er zelfs minder responsabilisering is dan voordien”: “dan voordien wanneer” zouden mijn kinderen roepen, als dit een reclameboodschap voor wasmiddelen op televisie was, maar goed. Niemand betwist blijkbaar dat de fiscale autonomie van de gewesten vergroot is en dat de ILLEGALE TRANSFERS (“de perverse solidariteitseffecten” zoals ze wel eens genoemd worden) verminderd zijn of weg zijn, maar dat is dan weer minder belangrijk.
 • “…” AAARGH hoe heb ik een hekel aan een beletselteken in zo’n context — het leeskundig equivalent van “à bon entendeur, salut” of van “wink wink nudge nudge”.

MAAR GOED. Los van mijn a priori irritatie over de manier waarop: de grond van de zaak.

Voor zover ik het begrepen heb, is het zo dat als men uitgaat van één set veronderstellingen, men op de voorspelling van Sas en Decoster uitkomt. En als men uitgaat van een andere set veronderstellingen, men op andere uitkomsten uitkomt. Maar dat het niet echt duidelijk is welke veronderstellingen de juiste zijn.

Ik ben geen econoom, maar ik kan me inbeelden dat er zó enorm veel van allerlei factoren afhangt die niéts met België of Vlaanderen te maken hebben, dat het allerlei kanten zou kunnen uitgaan.

Daar kan, denk ik, een debat rond gevoerd worden. Met argumenten en tegenvoorstellen. Met eigen cijfers bijvoorbeeld, beste N-VA, niet met cijfers van “(groene)” professoren. En daar kunnen we dan gelijk volwassen mensen over discussiëren.

En geen loze sloganeske verziekende taal spuien. Het maakt niet uit dat het langer is dan vijf woorden: zowat alles wat ik de N-VA tegenwoordig zie zeggen komt neer op “wie gelooft die mensen nog?”.

Maar goed. Hun goed recht.

Twee dingen nochtans, over dit specifiek ding.

Ten eerste: de grafiek is intellectueel oneerlijk. De lijn voor het Brussels gewest gaat eerst stijl naar boven: dat iets dat niets met evoluties of wat dan ook te maken heeft, dat is iets dat in consensus is afgesproken tijdens de regeringsvorming. Sommige Vlamingen wilden bon gré mal gré dat Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst werd, ONVERWIJLD EN ZONDER COMPENSATIES, en uiteindelijk hebben al die Vlamingen — N-VA incluis, toen ze nog meespeelden — ingestemd met een financiële compensatie voor Brussel in ruil voor.

Laat die sprong voor Brussel, die afgesproken was en dus niets met wat dan ook anders dan de eis om mordicus BHV te splitsen te maken heeft, ertussenuit, en de grafiek wordt dit:

tijdgrafiek2.png

Hoe, wat? Het is plots één lijn geworden met Franse Gemeenschap? Tieeeennnnssssss…

Ten tweede: wat brengt de nieuwe financieringswet de burger op? Kan iemand mij uitleggen wie precies vertegenwoordigd worden door die vijf lijnen?

“Vlaanderen”, ik vermoed dat dat “onze” Gemeenschap en “ons” Gewest zijn. Waals Gewest is duidelijk, Brussels Gewest (tiens, moest dat niet “Hoofdstedelijk” zijn? of is dat veranderd?) is ook duidelijk, en Franse Gemeenschap is uiteraard duidelijk. Ik persoonlijk, ik zit in “Vlaanderen”. Mijn ex-collega Bilitis zit zowel in Franse Gemeenschap als in Waals Gewest: verliest die dan twee keer?

Of wacht: kunnen we gewoon de verliezen van Waals Gewest en Franse gemeenschap niet gewoon bij elkaar optellen? Net zoals die van Nederlandstalige Gemeenschap en Vlaams Gewest? Dat zou dan dus voor de Walemannen niet -210 zijn, maar -238. Nog altijd een verschil van 18%, maar toch al een ander verhaal dan “wij leveren 289 in, de Walen in het gewest 210, de Walen in de Gemeenschap maar 28, en de overwegend niet-Vlaamse Brusselaars krijgen 272!”

Maar euh, wacht eens… “Federale staat”, wie is dat? Wie zijn die rare mensen die 207 méér krijgen?

Nu wordt de indruk gewekt dat die arme inwoners van Vlaanderen minder krijgen, en de profiteurs in de Federale staat meer, awoert.

Maar zijn dat niet alle Belgen, en dus ook u en ik goede Vlamingen, die “Federale staat”? Met andere woorden: de titel van de grafiek, is die niet helemaal verkeerd? Moet daar niet staat “wat brengt de nieuwe financieringswet de verschillende onderdelen van België op”, of zoiets?

Een grafiek zegt meer dan 1000 woorden, Peter? Nee, niet echt. Een wetenschapper zou moeten weten dat een grafiek enorm kan misleiden.

Lies, damn lies, statistics, and (some) politicians.

Gezond debat

De wereld is kak.

Vuile Walen!

Alles wat er mis is met het politieke discours op het internet, in één reactie samengevat.

Dit stond op Knack.be:

De Belgische Rijksdienst voor Pensioenen heeft al tientallen klachten binnengekregen van boze ex-dwangarbeiders of hun nabestaanden. Het Duitse parlement heeft in het najaar van 2010 een wet goedgekeurd waarin staat dat pensioenen van dwangarbeiders met 17 % worden belast. De belasting geldt met terugwerkende kracht tot en met 2005.

Belgische dwangarbeiders uit de jaren veertig of hun weduwen hebben de afgelopen weken een brief gekregen van een belastingkantoor in de Duitse deelstaat Brandenburg waarin staat dat ze de belastingen moeten betalen. Voor velen lopen de kosten tot in de honderden euro, maar de FOD Financiën zegt niets te kunnen doen voor deze mensen.

Senator Ahmed Laaouej (PS) vraagt Minister van Financiën Didier Reynders om “onmiddellijk” onderhandelingen aan te knopen met de Duitse autoriteiten om de situatie een halt toe te roepen. “De minister moet onmiddellijk contact leggen met de Duitse autoriteiten. En ik zou ook graag weten of de Belgische regering vooraf op de hoogte is gebracht van de beslissing van Duitsland”, aldus Laaouej.

En dit is de reactie van ene “janmetdepet”:

Reynders gaat de Duitsers eens de les spellen? Als je geld verdient betaal je ook hier belastingen. Hier in België zelfs meer dan 17%, eerder 170%. Zou Reynders misschien ook eens met Mobutu willen gaan praten over een regeling voor al die Congolezen die destijds voor Leopold 2 “gewerkt” hebben op zijn rubber plantages? Ik vind wel belachelijk dat het met terugwerkende kracht gebeurd.

Ik zou het moeten gewoon zijn, ondertussen, maar ik word er elke keer opnieuw misselijk van.

En ik had eigenlijk ook nog een resem andere reactie op dat ene artikel kunnen nemen als voorbeeld. De eerste reactie op de pagina was deze:

De staat is er NIET om je te helpen…wel on ZOVEEL mogelijk geld uit je zakken te kloppen…en de Oscar gaat naar: de Socialisten !!!

Voor zover ik zie is deze reactie er eentje die alleen op het “(PS)” in het artikel reageert, en die voor de rest niets gelezen heeft. De reactie eronder heeft zelfs het artikel niet moeten lezen, die kon gewoon op de eerste reactie voortborduren:

De ware aard van het beestje is nog niet gestorven. Socialisme … het kent werkelijk geen schaamte.

Urgh.

Oudere berichten

© 2018 Michel Vuijlsteke's weblog

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑