Michel Vuijlsteke's weblog

Tales of Drudgery & Boredom.

Tag: verkiezingen (pagina 1 van 2)

Stemtest 2014: tsssss

Ik heb de Stemtest van Universiteit Antwerpen, UCL, Partirep.eu, De Redactie etc. gedaan. Zowel in het Frans als in het Nederlands, ’t is te zeggen: zowel voor de verkiezingen in Vlaanderen als die in Wallonië.

For the record: zowel bij Vlaanderen als Wallonië werd mij groen aangeraden (Groen/Ecolo), met op de tweede plaats de socialisten (sp.a/PS), en op de laatste plaats de liberalen (OpenVLD/MR).

Wat mij vooral opviel, was het verschil tussen de vragen in de twee tests. Natuurlijk kunnen de vragen niet gelijk zijn — in Vlaanderen speelt de vraag naar een nieuwe stad om overbevolking op te vangen niet, bijvoorbeeld, is het kijk- en luistergeld al lang afgeschaft, en wordt onderwijs anders geprganiseerd.

Maar de vragen die wél gelijk zouden kunnen zijn, waren dat zeer vaak niet. En ik zie niet direct een reden waarom.

Volg even mee:

 • 19. Burgemeesters moeten rechtstreeks verkozen worden
  15. Les bourgmestres ne doivent pas être directement élus
 • 34. De regels voor de uitvoer van wapens en militaire onderdelen moeten strenger worden
  18. Les règles liées à l’exportation d’armes doivent être assouplies
 • 8. Straten die opnieuw aangelegd worden, moeten een fietspad hebben
  34. Il ne faut pas rajouter de pistes cyclables si cela complique la vie des automobilistes
 • 9. Het provinciale bestuursniveau moet verdwijnen
  4. Il faut conserver les Provinces
 • 15. Er moet een hoofddoekenverbod komen voor leerkrachten in het gemeenschapsonderwijs
  12. Le personnel de la fonction publique wallonne doit avoir le droit de porter le foulard
 • 22. Vlaanderen moet minder geld besteden aan ontwikkelingshulp
  28. La Wallonie doit consacrer plus d’argent à l’aide au développement

Er is een emotioneel, hoe klein dan ook, verschil tussen een groene knop “ik ben het eens” klikken en een rode knop “ik ben het oneens”. En er is een betekenisverschil tussen “ja, we moeten minder geld geven aan ontwikkelingshulp” en “neen, we moeten niét meer geld aan ontwikkelingshulp geven” — er nog buiten gelaten dat er geen enkele nuance mogelijk is. En als ik vind dat het goed is zoals het is, dan ben ik Vlaanderen verplicht om te zeggen “neen, we moeten niet minder geld geven aan ontwikkelingshulp”, en in Wallonie “neen, we moeten niet méér geld geven aan ontwikkelingshulp”.

Dat zijn toch tendentieuze vragen? Dat is toch niet ernstig? Wie probeert hier wat te doen, eigenlijk? Kunnen zeggen “x% van de Vlamingen zeggen dat er een hoofddoekenverbod moet komen, terwijl y% van de Walen vinden dat ambtenaren het recht hebben om een hoofddoek te dragen?”

*
*     *

Nog iets anders. Vanuit welk wereldbeeld zijn die stemtesten gemaakt? Kijk, ik doe even een testje. Ik antwoord oneens op alles bij de Vlaamse test:

oneens met alles

Ik antwoord eens met alles bij de Vlaamse test:

eens met alles

Doe ik hetzelfde bij de Waalse test — oneens met alles:

pas d'accord

En eens met alle stellingen:

d'accord

Als ik altijd op de groene knop (ja, positief, goed gevoel, natuur, gezonheid) duw, kom ik zowel bij Vlaanderen als bij Wallonië uit bij een groene partij, en daarna bij de socialisten. Ergo: de stemtest vraagt de gebruikers hun wereldbeeld te toetsen aan een groen/socialistische visie op de wereld.

Hm.

Hmmm.

Lessen in politiek

Ik herinner mij nog vijf jaar geleden, toen Zelie zich wou verkiesbaar stellen voor het leerlingenparlement op school. Hoe ze haar hersenen pijnigde om goede ideeën te vinden, dingen die ze zou kunnen doen en verwezenlijken die niet onrealistisch waren en die voor iedereen iets zouden kunnen betekenen. 

“Gezelschapsspelen tijdens de middagpauze” was één van haar voorstellen. Eén van haar andere voorstellen was denk ik iets met “één keer per maand vis ’s middags voor wie wil”. Needless to say dat ze niet verkozen raakte. De andere kandidaten hadden uiteraard al lang op voorhand gelobbyd en stemmen geronseld en gekonkelfoesd, en wat de voorstellen waren, deed er uiteindelijk bijna niet toe. 

Het waren als ik het mij goed herinner trouwens ook allemaal dingen zoals “frisdrankautomaten op de speelplaats” en “een week schoolreis”, die er nooit ofte nimmer ooit zouden doorkomen. Maar hey, met azijn vangt men geen vliegen en wat maakt het uit eens ze verkozen zijn, juist?

Needless to say dat het een bittere les was voor Zelie. 

Louis had geen zin om zich verkiesbaar te stellen, maar kijk nu: Jan wel. Ik moest mij voor de computer zetten en zijn instructies volgen voor het verkiezingsdrukwerk: zijn voorstellen zijn een fuif op het einde van elk trimester en een voetbaltoernooi. En zijn slogan, daar was hij ook al zeker van: Stem op Jan voor het beste schooljaar ooit! Op een rode achtergrond, ja, een rode. O ja, en niet gewoon “fuif”, maar “megacoole fuif”. Uh huh. 

Stem op Jan

Dié les heeft hij dan blijkbaar toch al geleerd. 

Voor de goeie (ii)

Ik keek naar drie dingen uit:

1. precies hoé slecht het Vlaams Belang het zal doen

Zeer, zéér slecht. Ik ben content dat we (toch voor even) van die kiekens af zijn. 

2. precies hoé arrogant N-VA zal zijn

Hoe arrogant N-VA was, weet ik niet direct: ik heb alleen Bart De Wever en Liesbet Homans gezien. Zij waren alletwee nog arroganter dan anders, maar zeer veel zegt dat niet natuurlijk. 

De Wever wint met enorm veel voorsprong in Antwerpen de gemeenteraadsverkiezingen, en ik denk dat hij zeker een kans maakt in de wereldkampioenschappen zuchten en ogen rollen.

Misschien dat het met de gemiddelde Antwerpenaar anders is dan met de gemiddelde Gentenaar en niet-Antwerpse Vlaming, maar ik heb toch de indruk dat wij het door de band niet zo hebben voor dat soort onhebbelijke “wij zijn de winnaar en jullie zijn allemaal achterlijke dommeriken” arrogantie. 

3. en uiteraard wat er in Gent gebeurt

Ik ben trots dat ik een Gentenaar ben. 

Screen Shot 2012 10 14 at 23 13 43

En voor de rest vond ik dit het meest hartenbrekende beeld van de verkiezingsdag:

316326 10151169010159463 1561098378 n

En kreeg ik ook meer dan een krop in de keel als Daniël Termont zijn monsterscore opdroeg aan zijn vader, die vorige week overleed. 

“Zware menselijke fout”, Bourgeois? Neen, niet echt

Schrijft de Gazet Van Antwerpen

Een voorzitter van een bureau in Zoersel heeft volgens Vlaams minister Geert Bourgeois een “zware menselijke fout” gemaakt, door zijn computer in standby-modus te laten staan. Een deel van de registratie van de uitgebrachte stemmen moet daardoor manueel opnieuw gebeuren. 

Wat een compleet laffe en laagbijdegrondse uitspraak, om de schuld van dat ding in Zoersel bij de voorzitter van het stembureau te leggen. 

Ik heb op de televisie die stemcomputers zien piepen en rode lichten doen afgaan als mensen hun kaartje er te vroeg uit trokken, of omgekeerd in staken. 

De fout en de schuld en ligt uiteraard 100% bij de maker van de software van de stemcomputer: een systeem dat als een zot begint lawaai te maken en blijkbaar BAHUUT BAHUUT doet bij het minste, en dat dan niets doet als het hele systeem na een bepaald uur nog altijd in testmodus staat, dat is een slecht gemaakt systeem. 

In De Standaard, die Radio 1 citeert, is het ook van dat:

Volgens minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois zou het grootste deel van de fouten het gevolg zijn van het niet correct gebruiken van de machines. Dat zou 80 tot 90 procent van de problemen verklaren. Slechts minder dan 20 procent heeft echt met de computers te maken, zei hij op Radio 1.

Pfeh. 

Zelfs als de fout bij de gebruiker ligt, is het nog altijd de schuld van de maker. Zeveraars. 

Voor de goeie

Voilà, plicht vervuld. Met veel goesting, in bureau 93 in Gent.

Toe

Eén incident: een meneer die iets laatdunkend zei tegen een mevrouw, en die mevrouw die daarop als een ontkende furie tekeer ging tegen die meneer. Ze werd tegengehouden door een paar buurvrouwen of vriendinnen of kennissen, en door de meneer van stembureau 92 die er eenbeetje hulpeloos bijstond. Sandra denkt dat het er zou mee te maken kunnen gehad hebben dat die mevrouw geen hoofddoek aanhad, in tegenstelling tot al de vrouwen rond haar. 

Oh nee, wacht, ik lieg: twéé incidenten. Sandra was in het stemhok, ik stond helemaal klaar om mijn identiteitskaart en brief af te geven — en net dan moesten twee mensen van het stemlokaal weg om ergens anders iets op te gaan lossen. Wat er voor zorgde dat de rij van lokaal 93, die al de langste was van het hele Godshuishammeke, nog wat langer werd. Toen ik buiten kwam, stonden ze tot vér buiten het buurtcentrum Sluizeken-Tolhuis-Ham.

De stembrief voor de provincie was bijzonder handelbaar:

Provincie

Die van de gemeenteraad was iets anders, ik heb hem moeten omplooien om te kunnen stemmen gedomme:

Gemeenteraad

Enorm content dat het op papier was: ik moet dat niet weten, stemmen op de computer. Dat is mij te weinig tastbaar. En het geeft mij veel meer voldoening, dat ik echte bolletjes op echt papier kan inkleuren met een echt rood potlood. 

Voor de goeie gestemd, natuurlijk. Voor de provincie allemaal mensen die ik persoonlijk vertrouw om goed werk te leveren. Voor de gemeenteraad hebben ze het mij in Gent wel heel gemakkelijk gemaakt: de afgelopen legislatuur heb ik het allemaal meer dan aandachtig gevolgd, en met het kartel sp.a-Groen kon ik stemmen voor zowel uitstekende mensen uit de meerderheid als mensen die uitstekend oppositie gevoerd hebben. Hoera!

Waar ik naar uitkijk deze namiddag: precies hoé slecht het Vlaams Belang het zal doen, precies hoé arrogant N-VA zal zijn, en uiteraard wat er in Gent gebeurt. 

En dan nu de hele namiddag verkiezingen op televisie, ha ja: tradities zijn tradities. 

Surrealistisch moment van de namiddag tot nog toe, trouwens: De Wever die Jacques Brel in het Vlaams citeert als iets in de zin van “als de klok tikt aan de muur, kom je mee, is het ja, is het nee”. Ik vermoed dat hij het had over Les Vieux:

Les vieux ne rêvent plus, leurs livres s’ensommeillent, leurs pianos sont fermés
Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter
Les vieux ne bougent plus leurs gestes ont trop de rides leur monde est trop petit
Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil et puis du lit au lit
Et s’ils sortent encore bras dessus bras dessous tout habillés de raide
C’est pour suivre au soleil l’enterrement d’un plus vieux, l’enterrement d’une plus laide
Et le temps d’un sanglot, oublier toute une heure la pendule d’argent
Qui ronronne au salon, qui dit oui qui dit non, et puis qui les attend

Geen flauw idee waarom hij het daar nu precies over had. 

Obamaville

Moh. Ik had deze helemaal niet zien passeren, vorige week.

’t Is nochtans een fijntje, als het op propagandafilmpjes aankomt. Omineuze stem? Check! Beelden recht uit een horrorfilm? Check! Mash-up van Ahmadinejad en Obama? Check! Overload aan subliminale beelden? Check!

Te hopen dat er snel een vervolg op komt, want ik vind het alvast erg goed.

Een typevoorbeeld, ook, van de wet van Poe:

Without a winking smiley or other blatant display of humor, it is impossible to create a parody of fundamentalism that someone won’t mistake for the real thing.

(En zie ook de mooie analyse op Paleofuture.)

Tot zover Obama

Probeer eens te begrijpen wat die vrouw antwoordt. Niéts. Echt gewoon niets. Gobbledygook, talking points, nonsens. Of er een moratorium moet komen op beslag op gehypothekeerd onroerend goed? Ze zou het niet weten, maar er komen wel allerlei woorden uit haar mond. Okay, gooit Couric het op een andere boeg: wat zijn de voor- en nadelen dan? Nog meer nonsens.

Akelig.

Sarah Palin is ridicuul incompetent, John McCain staat op implosie en zingt zijn ambtstermijn wellicht niet uit, maar dat maakt allemaal niet uit.

Zeggen dat Palin incompetent is, is elitair zijn, en tegen de gewone mens zijn. Palin is folk like us, een mens onder de mensen. En dat is dat. De verkiezingen zijn over. Obama heeft verloren.

Het kernwoord in de verkiezingscampagnes in de Verenigde Staten, de afgelopen jaren, is dit: I believe.

Opiniepolls zeggen dat X? Oh, goed en wel, zegt Palin, maar ik geloof Y. En daarmee doef.

Truthiness. U hebt misschien wel feiten, maar ik geloof iets anders. En ik geloof dat ik gelijk heb.

Akelig? Mja, toch wel.

Geef mij geld!

Dag na dag na dag na dag komen er boodschappen (persoonlijke boodschappen!) van Barack en zijn cornuiten binnen, en van Hillary en trawanten: ik heb me ingeschreven op beide campagnes.

Vandaag sprong deze er uit:

Michel —

Support this campaignI was writing a note to you about the state of the race after Super Tuesday when we got some startling news.

The Clinton campaign just announced that Hillary and Bill Clinton injected $5 million of their personal fortune into her campaign a few days ago.

This is a dramatic move, and a clear acknowledgement that our campaign has the momentum. We saw undeniable evidence of that last night as the results came in.

Barack Obama won the most states and the most delegates on February 5th.

We have gotten to this point thanks to an unprecedented outpouring of support from ordinary Americans.

To date, more than 650,000 people like you have taken ownership of this campaign, giving whatever they can afford.

The Clinton infusion of $5 million — and there are reports it could end up being as much as $20 million — will give them huge resources for the next set of primaries and caucuses.

Thanks to you, we have raised more than $3 million since the polls closed on February 5th. But we have no choice — we must match their $5 million right now.

We’re going to do it the right way, with small donations from people like you. It’s never been more urgent that you make a donation of $25 right now:

https://donate.barackobama.com/results

Basisdemocratie, op een bepaalde manier, vermoed ik, als je de de kiezer laat betalen voor (een groot stuk van) de campagne.

Maar zo schaamteloos, en zo schuldgevoelinducerend… iek.

Wat zijn de Dutch Bloggies?

De Dutch Bloggies zijn de jaarlijkse verkiezingen voor de beste weblogs van Nederland. Het event is een initiatief van de stichting Dutch Bloggies.

Ik had gisteren gelezen bij Pietel dat hij in die lijst stond, en ik vond dat wel grappig: ik ging al een sarcastische commentaar geven, van “er is inderdaad niet echt zó’n groot verschil tussen Antwerpenaars en Hollanders” of zo, maar hey:

Bloggies

Ik sta daar ook! Broederlijk naast Netlash, Appelogen, Zatte vrienden, Gigadesign en Pietel.

Um, zo, euh, raar, maat. Maar kijk, u kan er ook op Gentblogt stemmen. Doen!

Goed bezig

Lees vooral de commentaren. Indicatief van wat er overal te lande gebeurt, tegenwoordig, in de Verenigde S van A.

En dat zijn dus mensen die aan dezelfde kant zouden moeten staan hé.

Voor de goeie

Gestemd vanmorgen. Op weg naar het stembureau Aline tegengekomen en succes gewenst. De raad van mijn madam opgevolgd en die van Els.

En achteraf langeweest bij het buurtfeest aan de andere kant van het water:

Buurtfeest

En heel de namiddag tot vanavond laat zal de televisie aan staan—niets zo fantastisch als verkiezingen. Van mij zouden er elk jaar mogen zijn. 🙂

Positief blijven

Ik kreeg zonet deze mail toegestuurd. Twee woordjes eruit geknipt om de naam van de afzendende partij niet meteen te verklappen:

Quote van de dag
“Op de partij spreek ik altijd de waarheid. Thuis durf ik al eens liegen!”
Frank Van Hecke (Vlaams Belang) in de Laatste Ronde (één), 20070605

Goed bestuur volgens het Paars recept

Bij het aantreden van Guy Verhofstadt beloofde hij ons de “Modelstaat”, waarbij de nadruk lag op “snel en efficiënt”. We stellen alleen maar vast dat de beloften primeren op realisaties. En vooral dat de modelstaat gebaseerd is op een goed nieuws show , want slecht nieuws communiceert men niet. Dit is een klein staaltje van wat Paars goed besturen beschouwt:

BEGROTING:

Stookoliefactuur: De stookoliesector zou volgens de minister van begroting voor 100 miljoen euro tussenkomsten aan de verbruikers betalen, wegens de grote inkomsten door de sterke stijging van de olieprijzen. Nadien bleek het te gaan over een lening aan de Regering, die moest worden terugbetaald. Dit bedrag was echter niet begroot…

Door 26 foute afrekeningen in de personenbelasting ontbrak er plots 880 miljoen euro in de begroting. De fout zou niet opgemerkt zijn omdat de automatische veiligheidsfilter om onbekende redenen was uitgeschakeld

De begroting is schijnbaar in evenwicht. Dit is vooral te danken aan de vele eenmalige ingrepen, waaronder de verkoop van overheidsgebouwen. Deze gebouwen werden verkocht onder de waarde om ze nadien aan zeer hoge prijzen (boven de marktprijs) terug te huren. Van één gebouw werd de opbrengst zelfs opgesoupeerd door drie jaar huur.

JUSTITIE:

mislukken van het informatiseringsproject van de rechtbanken: Het Phenix-project kostte 12 miljoen euro. Het diende om justitie te voorzien van moderne software, mar het functioneert niet. De reeds bestaande systemen worden nu zelfs niet meer onderhouden.

ontsnapping van de gevangenen: mega ontsnapping van 28 gedetineerden uit de gevangenis van Dendermonde en de ontsnapping van Murat Kaplan. Dit door gebrek aan verantwoordelijkheid voor renovatie en modernisering van de cellen. Niet te vergeten de ontsnapping van Erdal ondanks het toezicht van de staatsveiligheid.

BELASTINGEN:

Akkoord dat de personenbelasting voor een stuk is gedaald, maar deze verlaging werd gecompenseerd door de verhoging van de accijnzen op tabak en brandstoffen, verhoging van de energieheffingen, invoering van de Eliatax, solidariteitsbijdrage van bedrijfswagens, verzekeringstaks van 1,1% op premies, roerende voorheffing op beleggingsfondsen en vastrentende effecten en tot slot de invoering van de verpakkingsheffing.

De onafhankelijke organisatie OESO zegt dat de belastingdruk in België blijft stijgen. Tegenover vorig jaar is de fiscale druk toegenomen van 45% tot 45,4%. De gemiddelde belastingdruk in de OESO-zone bedraagt 35,9%.

Over de modelstaat wordt er nu met geen woord meer gerept. Verhofstadt beseft dat dit het laatste restje van zijn geloofwaardigheid volledig zou wegnemen. Zeg nu zelf wie gelooft die man nu nog!?

Misschien had u het geraden, en die laatste zin verklapt het eigenlijk ook al: ’t zijn onze olijke vrienden van de CD&V!

Euh. Waar precies zit het verschil tussen dit en de communicatie van het Vlaams Blok? Of vergis ik mij daar volledig in, dat politiek gaat om méér dan alleen maar zeggen wat iemand anders volgens u verkeerd doet? Dat er ook nog eigen ideeën moeten in zitten, als het even kan voorstellen om de zaken op te lossen, of toch minstens een begin van visie?

We zijn in de laatste week voor de verkiezingen, en dit is de boodschap naar de kiezer en naar de (potentiële) sympathisant? Niet één woord over de voorstellen, niet één woord over zichzelf?

Kijk, ik kan mij eigenlijk wel vinden in de christendemocratie, veel meer in alle geval dan in het liberale gedachtengoed. Maar als het op deze manier moet, met zuivere afbraakpolitiek, dan krijg ik een degout van de CD&V.

“Het Vlaams Blok haalt stemmen door anti-politiek? Wij kunnen dat beter!” Ik dacht verdorie dat die akelige Pieter De Crem voor altijd een marginale clown zou blijven, maar neen dus, blijkbaar.

Propaganda

Aan de uitgangen van Brussel-Centraal staan ze al een tijdje, de mannen met postkaarten. Nors. Stuurs. Met vijf meter verder: een vuilbak vol ongelezen en meteen weer weggegooide propaganda.

Nee, dàn Freya Van Den Bossche. Niet zij persoonlijk, maar de militant van ergens in de 50 (schat ik) die aan de zijingang van Gent-Dampoort stond vanmorgen.

Om te beginnen: relevante plaats. Men kan verwachten dat mensen die aan de Dampoort opstappen, potentiële kiezers zijn. De mannen van Centraal, Brusselse MR-kandidaten meestal, hebben blijkbaar niet door dat de overgrote meerderheid van de mensen die voorbij komen–forenzen–écht geen boodschap aan hen hebben.

Daarnaast: fijn propagandamateriaal. Mooie, frisse kaartjes in een stevige envelop. Ik heb er nog niet aan gelezen wegens werk, maar ik kan me inbeelden dat ik er eens door ga vanavond. En dan kunnen de kinderen ze nog gebruiken als memory-spel.

Leutige propaganda

Maar vooral: zó een positieve meneer dat dat was! Hij zei zo helemaal gemeend “Goeie morgen!”, met een brede glimlach en alles — ik werd er zowaar een beetje opgewekt van.

Dat ze allemaal zo zouden moeten zijn!

Kiezing

Oh, ik ben zò content dat het verkiezingen zijn binnenkort. Ik leeft daar echt waar màànden naar toe. De lijsten navlooien, de programma’s onder de loupe leggen, de campagnes in het oog houden, de discussies, de debatten, de controverses, de roddels, en dan de dag zelf, en de avond zelf, en de na-analyse en de statistieken… bliss.

Verkiezingen07Ik heb het pas vandaag gemerkt: op het journal op BRT 1 zonet hadden ze een officieel verkiezingen-logo. Als er iets is dat zegt dat het begonnen is, dan is het dat wel.

Oh, and in related news: van Groen! mogen we blijkbaar allemaal in een dikke 4×4 rijden, op voorwaarde dat we geen vlees eten. Fijn om weten.

RGB

Ik kan er ook wel vrede mee nemen, min of meer, met de peiling van VRT en De Morgen.

Sp.a houdt stand. Dat is uiteraard geen slecht nieuws, het had wel wat meer mogen zijn, maar bon. Als we de peiling moeten geloven, wordt Termont burgemeester. Ik hoop en verwacht dat we nog wel eens heel aangenaam zouden kunnen verrast worden.

De daling van de VLD had ik niet verwacht, maar dat is wellicht de idealist in mij die zich roert: waarom zou een partij die goed werk geleverd heeft in Gent afgestraft moeten worden voor eventuele strapatsen op het federale niveau? Hun filosofie is de mijne niet, maar ik kan er niet rond dat zij het goed gedaan hebben in Gent, zo samen met sp.a (en Spirit). Van Rouveroij, Versnick, Peeters, allemaal soliede kerels, toch voor zover ik dat van op afstand kan inschatten.

CD&V… geen idee, eigenlijk. Ik heb er niet hetzelfde gevoel over als Ilse, maar dat is bij gebrek aan houvast: gisteren de folder-annex-poster van CD&V-N-VA nog eens herlezen, en naar aanleiding daarvan nog eens hun programma (CD&V en N-VA, elk een eigen programma, pas op!) en ik kan me er nog altijd geen beeld bij vormen. Amorf, bijna. Er zitten ongetwijfeld goeie mensen bij—pakweg Tony Van Parys, kan ik me inbeelden, en Helga Stevens, ben ik wel redelijk zeker van—maar voor de rest: I dunno. En opnieuw trouwens dezelfde opmerking: ik blijf het niet begrijpen dat CD&V Gent op de slippen van Yves “hoe is dat nu mogelijk” Leterme punten haalt.

Vlaams Blok blijft status quo, en ik vermoed dat ik daar tevreden mee zou moeten zijn. Eén op vijf Gentenaars blijft veel te veel, natuurlijk. Ik hoop en ik blijf hopen dat we binnen vijftien jaar kunnen zeggen, als die mannen hun generatiewissel eindelijk achter de rug zullen hebben, er niemand van het (twijfelachtige) kaliber van Dewinter-Van Hecke-Annemans opgestaan is om de teugels in handen te houden, en het hele zootje ongeregeld aan interne ruzie en strubbelingen uiteengespat is in irrelevante splinters, dat we dàn zullen kunnen zeggen dat het allemaal mede in Gent geëindigd is.

Groen! stijgt veel, en stijgt ten koste van de sp.a. Begrijpelijk: de twee vissen voor een deel in dezelfde vijver. Van al wat ik opvang zijn de mensen van Groen! echt niet slecht bezig (Filip Watteeuw springs to mind) en Vera Dua heb ik heimelijk altijd ook wel een sympathieke gevonden, zelfs op de meest politiek amateuristische momenten. En ze hebben het voordeel van de oppositie. Als ze in een coalitie verzeilen met sp.a-spirit hebben ze alvast stapels punten waar ze bijzonder goed zullen overeenkomen: kijk bijvoorbeeld bij Lien of bij Cathy Plasman voor groen bij sp.a en bij Lieven Decaluwé (die dat overigens ook wel bijzonder zeer goed gedaan heeft de afgelopen jaren) voor groen bij Spirit.

Mf. Rood-groen-blauw. Het had erger gekund.

Oudere berichten

© 2018 Michel Vuijlsteke's weblog

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑