Michel Vuijlsteke's weblog

Tales of Drudgery & Boredom.

Tag: vlaams-belang

’t Is geen leugen of racistische praat als ik “naar verluidt” en “blijkbaar” zeg en als het een vraag is hé meneer de juge?

Vraag van Ortwin “Vriend van de Speer” Depoortere, Vlaams Belang, aan Daniël Termont, burgemeester, over anti-semitisme tijdens het EK Sevens Dames Rugby.

In het weekend van 9 en 10 juni werd er aan de Blaarmeersen het EK Sevens Dames Rugby gehouden. Een tiental ploegen namen hieraan deel (Schotland, Ierland, België, Georgië, Finland, Tsjechië, Malta en ook Israël).

Op donderdagavond was de Israëlische ploeg al aan het trainen op het kunstgras van Blaarmeersen. Op een naast gelegen terrein waren er blijkbaar een aantal allochtonen aan het voetballen. Naar verluidt begonnen zij voortdurend “hesbollah” te roepen en andere uitdagende taal te gebruiken. Blijkbaar stonden in een mum van tijd meer dan 100 allochtonen zodanig rumoer te maken dat de politie is dienen tussen te komen.

Kloppen deze ooggetuigenissen? Is de burgemeester op de hoogte gebracht en welke maatregelen werden genomen? Is er sprake in Gent van een toenemend islamitisch radicalisme en anti-semitisme? Zo ja, welke maatregelen stelt de burgemeester voorop om deze evolutie tegen te houden?

Antwoord van Daniël Termont:

In verband met de vermeende feiten tijdens het Europees Kampioenschap Damesrugby dat plaatsvond in Gent Blaarmeersen, waarvan sprake in uw brief, heb ik een reactie opgevraagd bij de korpsleiding van LPZ Gent.

De wedstrijden vingen aan op zaterdag 9 juni om 9u. en eindigden zondag 10 juni om 20u. De organisatie verwachtte een 120-tal speelsters en een 300-tal supporters.

Onder de spelers was er inderdaad een ploeg uit Israël. Deze verbleef vooraf reeds enkele dagen in Gent en trainde op de Blaarmeersen. Volgens het verslag van de korpsleiding zou er zich op donderdag 7 juni een klein incident voorgedaan hebben. Een schoolgroep jongeren zou tijdens de training langsgekomen zijn en iemand uit de groep zou in het voorbijgaan “sale juif” hebben geroepen. Dit werd dan verder verteld en uiteindelijk is de Cel Protocol van de Politie hiervan ingelicht. Onmiddellijk werd via diverse kanalen informatie ingewonnen over dit incident doch niemand kon het verhaal bevestigen. Er waren geen ooggetuigen die rechtstreeks betrokken waren bij het incident Ook de lsraëlitische contactpersoon wist niets van het voorval Er heeft zich verder niets voorgedaan en er is ook geen politietussenkomst geweest naar aanleiding van dit incident.

Mentez, mentez.

Fout links

Ik treedt Bruno ten dele bij als hij (pdw) cum suis met de vinger wijst.

Ten dele, want waar hij zegt “het slechte links”, had even goed kunnen staan “de fundamentalistische X” of “de extreem-Y”. Groepen en groupuscules als de partij van Filip Dewinter of het ALF of noem maar op, hebben als enige bestaansredenen dat ze zich afkeren van en afzetten tegen.

…en daar zit meteen ook het probleem. Een paar jaar na het Egmontpakt, als de toekomstige zelfverklaarde grootste partij van Vlaanderen nog een zootje fascistoïde ongeregeld was, ja, dàn kon je ze alsdus behandelen.

En als die partij binnen pakweg 30 jaar nog bestaat, en dan wellicht helemaal ter rechterzijde ingehaald, afgegleden naar een pure separatistische partij, of een groot-nederlandse partij, of iets dergelijks, ja, dàn kun je ze behandelen als andere partijen.

Maar nu zitten we tussen de twee, en daar wringt het. Geen VMO meer, en nog geen werkbaar maatschappelijk project. En vooral: een hele reeks mensen in de rangen die gewoon fout zijn.

Maar niet noodzakelijk allemaal “mestkevers”, om in de sfeer te blijven. Wat aan te vangen met al die ex-mandarrissen die uit misnoegdheid over het nepotisme nu op eigen lijsten staan in de gemeenteraadsverkiezingen? Mensen die pakweg Leefbaar Roeselare oprichten, of Zelzaats Belang? Moeten die ook op de zwarte lijst komen? Zijn die plots wél OK als ze geen gevolg meer moeten geven aan de oekazen van Van Hecke?

En wat bijvoorbeeld met mensen als een Alexandra Colen, die het wellicht lang niet eens is met alles wat de verzamelde partijtop denkt of zegt? Die zich wellicht beter thuis zou voelen in een meer Christelijke (met hoofdletter) partij, maar waarvoor de CD&V misschien te Belgisch is, en teveel naar het centrum opgeschoven?

Het lijkt mij duidelijk dat één partij behandeld wordt als een uitzondering, en dat die daardoor slapend rijk wordt. Ik hoop dat daar langzamerhand kentering in komt. In de vroege jaren 80, als het niet meer was dan een zootje ongeregeld met ambitie, waren radikale stappen misschien nuttig geweest. Nu: (al lang) niet meer.

Ik weet ook niet meteen het het wél “moet” hoor. Maar in ieder geval niet zoals (pdw) het doet. Ik vermoed dat het probleem zichzelf oplost op de lange termijn. Met opvoeding, verenigingsleven, en het verstrijken van de jaren.

Demoniseren, in hokjes steken, veralgemeningen, ongenuanceerd zwartwit denken is koren op de molen van mensen die leven van eenvoudige tegenstellingen.

En behalve dat: trollen, op het internet of daarbuiten, voedert men niet.

don't feed the trolls

Nee, Van de Lanotte is een slimme mens, meneer (pdw). Slimmer dan u.

Geschreven al luisterend naar: Antony and the Johnsons – I Am a Bird Now – Spiralling

Et pour les anversois la même chose!

‘t Zijn bijna verkiezingen hé… wordt het geen tijd voor ludieke agitprop? Hierzie, aanzet:

Agitprop

[met excuses aan Philippe Geluck, van wie ik het idee schaamteloos gepikt heb :D] 

© 2018 Michel Vuijlsteke's weblog

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑