Michel Vuijlsteke's weblog

Tales of Drudgery & Boredom.

Tag: Vlaams Blok

Een foto voor boven het bed

Mmmm… yummy: normvervaging.

Han solo en filip dewinter

Racist is trouwens van ganser harte aangeraden, en zwaar de moeite waard. Hierzie, knippenplak uit wat er op Gentblogt stond, want als een mens zijn eigen reviews niet meer mag plagiëren is het erg gesteld met de wereld:

Han Solo, en ik had daar eigenlijk niet bij stil gestaan, speelt tegenwoordig met Racist de voorstelling waarvan wij twee jaar geleden de allereerste try-out zagen. Toen waren we ervan overtuigd dat het op tien jaar wel zou lukken om de Capitole in te palmen. Wel, twee jaar werk later is het al zover. De zaal, die vóór de pauze nog siberisch leek, lag plat, vanaf het eerste moment tot het laatste van deze ingekorte Racist.

Comedy zone Comedy zone

“Niet eerlijk,” hoor ik u zeggen, en ook wel “zo is het niet moeilijk, een voorstelling nemen die staat als een olympisch stadium in 36, en daar de beste stukken uit knippen ten belope van een half uur.”

Zo is dat: het leven is soms niet eerlijk. Han “ik ben voor feminisme tot op een bepaald niveau” Solo kwam, zag, en overwon. Hij doet dat in de volgende maanden trouwens nog op andere plaatsen ook. Ga vooral kijken, en neem uw vrouw mee. (Als ze de strijk gedaan heeft, proper gewassen is, en als het haar duidelijk is dat ze zich zal moeten gedragen, natuurlijk.)

Naartoe gaan. Serieus.

Radio Deprimo

Het weer, de tijd van het jaar, pijn aan mijn rug, algemene landerigheid, de verkiezingen niet te vergeten: ’t is niet radio opgewektheid, ten huize mijn hoofd.

Een mens kan in tijden als deze al het goed nieuws gebruiken dat hij ziet — zoals bijvoorbeeld dit, dat zowaar een halve glimlach op mijn gezicht bracht:

In vergelijking met de Vlaamse verkiezingen van 2004 verloor Vlaams Belang afgelopen zondag 220.000 stemmen, een vijfde van zijn totaal. 1006 werd voor extreemrechts absoluut geen zegetocht, laat staan een veertiende overwinning op rij. Intern gonst daarom de kritiek op de rol die partijvoorzitter Frank Vanhecke en zijn naaste medestander Marie-Rose Morel hebben gespeeld.

[…]

Begin januari torpedeerde Morel de onderhandelingen die Dedecker aan de top van de Vlaams Belanglijst voor de Senaat moesten katapulteren. Zij vond dat de senator na zijn mislukte passage bij N-VA bij Vlaams Belang niets te zoeken had. Het kopmanschap van de Senaat kwam immers een Vlaams Belanger toe. Daarbij dacht ze in de eerste plaats aan zichzelf. Later werd dat spek voor de bek van Vanhecke zelf.

Voor Annemans en Dewinter was de mogelijke komst Dedecker een gouden kans om het klikfonds van Vlaams Belang te spijzen. De twee weten drommels goed, zeker na de jongste gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, dat Vlaams Belang aan zijn plafond zit.

[…]

Maar bovenal, het ‘debacle’ (de term is van een Belanger zelf) was te vermijden. Opnieuw speelde de boosheid wegens het eigengereide optreden van Marie-Rose Morel op. Sommige partijleden willen de gewezen N-VA’ster wandelen sturen. Morel worden hoogmoed, zelfoverschatting en haantjesgedrag verweten.

[…]

Tijdens een bezoek aan VTM vertelde Morel VTM-presentator Karl Leenknecht dat ze haar conclusies zou trekken mocht Dedecker een zetel halen. Het werden vijf zetels. De politica ontkent evenwel. ‘Ik bedoelde dat ik mijn conclusies zou trekken wanneer de vervangers van Dedecker, bijvoorbeeld Frank Vanhecke en ikzelf, geen goede score zouden halen op de senaatslijst. Wij hebben het uitstekend gedaan.’ [De Standaard]

Eh heh. Heh. Heh.

Leefbaar Gent

Herinnert u zich Leefbaar Gent nog?

Leefbaargent

Tja. 🙂

Gemeente06

Zozo. Gemeente06, het onderzoek, zit er helemaal op. Zonet de vijfde vragenronde trouw ingevuld, en beloond met de preliminaire resultaten [150 KB PDF].

Akkoord, de respondenten hadden per definitie allemaal toegang tot internet en zijn dus nauwelijks representatief te noemen, maar toch… een paar uittreksels die me opvielen:

Voor het Vlaams Belang zijn lokale kandidaten en lijstrekkers van heel klein belang, met uitzondering van de lijsttrekker in Antwerpen. Het gaat om ontevredenheid met het nationale beleid vooral over de twee thema’s van de partij. De lage kwaliteit van de lokale VB-politici, volgens de eigen kiezers, maakt de VB-aanhang kwetsbaar voor sterke kandidaten en een sterk lokaal beleid van andere partijen.

Mensen stemmen op het Vlaams Blok ondanks de kandidaten, en, hoop ik stilletjes, ook ondanks de thema’s.

Groen! zit volgens het onderzoek met een vergelijkbaar probleem: mensen stemmen op hen ondanks de politici.

Groen! heeft een enorm probleem met de gepercipieerde kwaliteit van zijn lokale en zijn nationale politici. Ook de prestaties van de nationale en lokale partij worden laag ingeschat. De partij blijft vooral stemmen trekken door haar thema’s, bijna ondanks het gebrek aan lokale en nationale boegbeelden. In steden, zoals bijvoorbeeld in Antwerpen, waar de SP.A sterke burgemeesterkandidaten naar voren kan schuiven, loopt het groene electoraat in grote drommen weg.

“Amateurs”, da’s inderdaad vaak mijn perceptie ervan. Wat verder wordt dat nog eens duidelijker gesteld:

Wat het meest opvalt, is dat de groene kiezers in ons panel op alle metingen van de kwaliteit van het lokale of het nationale Groen!-personeel significant negatief afwijken van de andere electoraten. Dat wil dus zeggen dat de groene kiezer helemaal niet enthousiast is, of toch veel minder dan de andere electoraten, over de kwaliteit van de Groen!-kandidaten waarvoor ze dus wel van plan zijn te stemmen. […] Aansluitend bij het vorige zijn de groene afhakers niet echt te spreken over de prestaties van de partij, zij het nationaal of lokaal.

Werk aan de winkel.

Hallucinant

Vlaams Belang koopt kieslijsten bij elkaar, gisteren in De Morgen:

Vlaams Belang betaalt mensen in Landen 10 euro om lid te worden van de partij. Wie zijn handtekening zet, geeft daarbij zonder het goed te weten toestemming om op de lijst voor het VB te staan bij de gemeenteraadsverkiezingen.  Gerard Collette kreeg een maand geleden een man  aan de deur die hem 10 euro aanbood als hij lid wilde worden van Vlaams Belang. “We hebben getekend, en uiteindelijk 20 euro gekregen voor ons drieën”, zegt Collette, die met zijn dochter en schoonzoon in Attenhoven woont.  “Bij het buitengaan zei hij dat we de negende, veertiende en vijftiende plaats op de lijst hadden. We wisten niet wat we hoorden”. ’s Anderendaags schreef Gerard een brief aan het lokaal bestuur, maar kreeg geen reactie. Ondertussen is het te laat om de namen te schrappen. “We hangen er aan vast en we kunnen niet meer terug”. zegt Collette, die van gangsterpraktijken spreekt. “We zijn altijd socialisten geweest”, zegt hij; “Ik ben waarschijnlijk een van de weinigen die de komende verkiezingen niet op zichzelf zal stemmen”. Collette wil ook niet dat iemand anders dat doet. 

Self-fulfilling prophecy

Ik snap het niet. Echt niet. Ik kan er met mijn hoofd gewoon niet rond.

Niet alles is perfect in Gent, uiteraard niet. Maar in vergelijking met veel andere plaatsen is het hier toch wel echt goed? En in vergelijking met veel andere plaatsen zijn we er op de afgelopen jaren toch wel echt op vooruit gegaan?

En nochtans: spreek met zo ongeveer om het even wie in de politiek in Gent, en als het erover gaat, zeggen ze allemaal hetzelfde. Ze hópen van niet, maar ze vrezen het wel: het Vlaams Blok in Gent zal een serieuze sprong voorwaarts maken.

Waarom? Geen flauw idee. Séraphin en zijn trawanten worden toch door niémand serieus genomen? Wat gaat een stem voor een partij zonder ernstig programma, zonder ernstige kandidaten, zonder ernstige oplossingen, en waar geen enkele andere partij ooit mee gaat samenwerken, opleveren?

Niets! Niets gaat zo’n stem opleveren!

En toch wordt er gewag gemaakt van 10, 15% meer stemmen voor het Vlaams Blok. Zelfs méér.

Pak het dossier-Sint-Pietersstation. Voor zover ik dat kan inschatten, zijn alle mogelijke partijen het over een paar dingen eens: er moet meer openbaar vervoer gebruikt worden, en er moet “iets” gedaan worden met het station.

De buurt kan aantrekkelijk gemaakt worden voor bedrijven, er kan, zelfs in hoogbouw (pak het ideaal van de Watersportbaan) iets moois gedaan worden met parken en een woon/werkfunctie, enfin, er is discussie mogelijk en zowel overleg als visie en moed zullen nodig zijn.

Eén mogelijkheid is dat het verkeer van en naar het station in konvooien van trams over en weer naar Flanders Expo gebeurt, een andere is dat er werk gemaakt wordt van een degelijke (auto)verbinding tussen ring en station, met bijhorende parking. Enfin, ook daar: uiteindelijk zullen een aantal verkozenen in overleg en met het opnemen van hun verantwoordelijkheid knopen moeten doorhakken.

Maar!

In het voorbeeld van het Sint-Pietersstation, zelfs als de bouwpromotoren en het buurtcomité Buitensporig en Groen! en sp.a en VLD allemaal arm in arm een vrolijke rondedans doen op een na overleg bereikt compromis, en dat iedereen het eens is dat het moeilijk was, maar dat ze tot een voor iedereen aanvaardbaar project gekomen zijn…

Zelfs al zijn we een paar jaar later en blijkt dat de critici ongelijk gekregen hebben en dat het allemaal uitstekend uitgedraaid is, dat de stationswijk een toonbeeld van architectuur voor en tussen en onder de mensen is, die natuur en stad en cultuur verenigt, de ramblas van Gent geworden zijn, met straattheater en buurtfeesten en openluchtbarbecues…

Zelfs dan zal er ergens wel een steen in het voetpad los zitten, of zullen er een paar kinderen zijn die ‘s avonds te veel lawaai maken, of zal er iemand zijn die zijn auto verkeerd parkeert of zijn vuilbak voor de deur van zijn buur zet.

Hoe is het zover gekomen dat Vlaams Blok geassocieerd is met alles waar de mensen lastig van lopen? “Ik leef in een prachtige stad in een paradijs vergeleken met 99% van de rest van de wereld maar mijn gebuur laat zijn muziek te luid spelen dus ik stem voor het Vlaams Blok.”

Er zal altijd wel ergens een steen los zitten en een vuilbak omvergesmeten, en dàt zijn blijkbaar de redenen tegenwoordig om voor een politieke partij te kiezen.

Ik word daar moedeloos van.

Kijkt kijkt

Hoe lang zou dat al zijn? 🙂

Uitkijken naar de persconferentie volgende week, vermoed ik?

Een glimlach speelde om zijn lippen

Seraphin.

Vandeneynde

Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Seraphin Van den Eynde.

*glimlach*

Fair and balanced

Grappig:

Uit een peiling van de Stemmenkampioen blijkt dat de meeste Vlamingen (84%) zouden gaan stemmen zelfs als dat niet wettelijk verplicht is. De kiezers van Groen! zijn het meest gemotiveerd (90%). Bij de ondervraagde VB-kiezers zou 13,6% liever niet gaan stemmen.
Het Laatste Nieuws 04.08.2006 [op Blokwatch]

Met andere woorden:

Gemiddeld zeggen 84% van de kiezers dat ze zouden gaan stemmen als dat niet wettelijk verplicht zou zijn. Kiezers van zowel Groen! (90%) als van het Vlaams Blok (86,4%) zijn meer gemotiveerd dan het gemiddelde.

Geschreven al luisterend naar: Astor Piazzolla – Tanguedia De Amor – Milonga Loca

Unibrow Dewinter

Citaat van de week:

Word maar eens wakker in het lichaam van Philippe Dewinter… Om in de drang om graag gezien te worden, je verplicht te voelen het middelste deel van je wenkbrauw te epileren.

Go Vero!

De maskers zijn af

Het Vlaams Blok, vandaag:

Gent, 7 juli 2006

Helmut Lotti
[adres weggelaten]

Open brief

Geachte heer Lotti

Ik verneem dat u op 1 oktober in Gent zal deelnemen aan het concert dat door Tom Barman georganiseerd wordt en niet toevallig een week voor de gemeenteraadsverkiezingen zal plaatsvinden. De initiatiefnemer heeft immers meer dan eens met zoveel woorden verklaard dat de concerten die hij op die dag op het getouw zet tegen het Vlaams Belang zijn gericht. Wat sommigen u ook mogen voorhouden, hij heeft daarbij het Vlaams Belang meermaals bij naam vermeld.

Uw deelname aan het project betekent niet alleen een provocatie ten overstaan van een miljoen Vlamingen maar ook ten overstaan van meer dan 20% van de Gentenaars (zie het resultaat van de jongste verkiezingen).

Dat precies u ook bij de zaak betrokken bent, verbaast mij des te meer dat u vader jarenlang een ijverige propagandist van het voormalige Vlaams Blok in Gent geweest is. Tijdens verschillende verkiezingscampagnes is hij samen met mij opgetrokken om affiches te plakken en ik herinner mij ook dat hij in die tijd wekenlang met een propagandawagen van de partij door de stad reed.

Zelf bent u in uw jeugd lid geweest van het VNJ, Vlaams Nationaal Jeugdverbond en bijgevolg zult u wel weten dat de Vlaams-nationalisten niet de kannibalen en de koppensnellers zijn waarvoor sommigen ze willen doen doorgaan.

Er is een tijd geweest, mijnheer Lotti, dat artiesten zich wijselijk slechts zeer gereserveerd ten overstaan van de politiek opstelden. Het zou misschien goed zijn daar naar terug te keren anders komen ze immers terecht politiek gewoel en gekrakeel en naar mijn mening is dit nu niet precies de biotoop waarin zij zich thuisvoelen.

Maar elk neemt uiteraard zijn eigen verantwoordelijkheid.

Wat er ook van zij, u hebt uiteraard nog wat bedenktijd.

Hoogachtend,

Francis Van den Eynde

Wat is de volgende stap? “Wij weten uw familie wonen, Dana Winner—u zou toch niet willen dat hen iets overkomt”?

Woorden schieten me tekort. Als er enige gerechtigheid is, zal dit als een loden boemerang vol scheermessen recht in hun gezicht terugketsen.

Geschreven al luisterend naar: Miles Davis Sextet with Cannonball Adderly, John Coltrane, Bill Evans – Definitive Performances – So What

He shoots, he scores

Onze minister van onderwijs in de Vlaamse Raad, naar aanleiding van een vraag van Filip Dewinter, was weer fantastisch.

De feiten volgens Dewinter: een leraar geschiedenis en Nederlands aan het atheneum in Anderlecht stuurt een flauw grapje door naar een aantal vrienden en kennissen. Dat geraakt tot aan het ministerie van onderwijs. Het ministerie van onderwijs zorgt ervoor dat de leraar ontslagen wordt.

En dan schiet Dewinter in gang natuurlijk. Wil dat dan zeggen dat er geen grapjes meer mogen gemaakt worden over Hollanders zonder bang te moeten zijn voor het Centrum voor Racismebestrijding? Dat ik—verschoning, collega Morel—geen domme-blondjes-grappen meer mag maken? Is dat waar we naartoe gaan? Is dàt wat we willen? Hé? Hé?

Het ging, voor de duidelijkheid en voor zover ik kon zien aan de fotokopie waarmee Dewinter in het verslag op ActuaTV zwaaide, om deze Monopoly voor Marokkanen (misschien met OCMW in de plaats van GAK; kwestie van het wat Belgischer te maken):

Monopoly voor Marokkanen

Frank Vandenbroucke reageerde karakteristiek sec en to the point. Het ging niet om een e-mail naar vrienden en kennissen, maar naar collega’s en leerlingen. Alleen naar “blanke” leerlingen, welteverstaan. De directie van de school werd van de mail op de hoogte gebracht door iemand met een @yahoo.com-adres. En de directie van de school heeft, op eigen initiatief, zonder enige ruggenspraak met het Departement Onderwijs, de leraar voor de keuze gesteld: ontslagen worden of ontslag nemen. De man koos voor het laatste. Onderwijs is nooit tussengekomen, heeft daar noch de ambitie noch de wil voor.

Dewinter vond het teleurstellend dat de minister zich verschool achter wetten en reglementen, en wou van hem een reactie als mens. “Waar moet dit toe leiden? Naar een verklikkerssamenleving waar men collega’s kan pakken omdat ze een racistisch mopje hebben doorgestuurd naar collega’s?”

Het zou grappig zijn mocht het niet zo in-triest zijn.

politiekvlaams blok

© 2018 Michel Vuijlsteke's weblog

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑