“We have a no-shit hijack.

“We have a no-shit hijack. This is real world” – Clear The Skies op bbc2. Duff & Nasty zijn de twee man die op 9/11 voor de luchtveiligheid van de noordoostkant van de VS instonden. En op het ogenblik dat ze opstijgen, weten ze niet eens dat één van de torens van het WTC al …