34-33 (2)

‘t Was blijkbaar bijzonder nipt: Hartelijk dank voor uw steun! U ondertekende de petitie voor de openstelling van adoptie. Vorig jaar op 1 december keurde een ruime meerderheid van de Kamer het voorstel goed om de bepaling ‘van ongelijk geslacht’ uit de adoptiewet te schrappen. Vanavond 20 april keurde ook de Senaat dit wetsvoorstel goed …