Adobe Photoshop CS3 crack serial keygen

Tee hee. In een standaard-install van de beta van Photoshop CS3 staat er in C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS3\AMT een bestandje met de naam application.sif. Als je dat hernoemt naar iets anders, bijvoorbeeld application.sif_, dan vraagt CS3 niet meer om een serienummer. Tralala. Niet dat ik dat nodig heb natuurlijk, mijn Photoshop CS2 is een echte …