Ook wel fijn: Klokke Roeland

Ook wel fijn: Klokke Roeland is gerepareerd. Het heeft 89 jaar geduurd, maar binnenkort doet ze weer dienst als basklok in het Belfort. Allemaal in koor: “Boven Gent rijst, eenzaam en grijst,‘t Oud Belfort, zinbeeld van het verleden;Somber en groots, steeds stom en doodsTreurt de oude Reus op het Gent van heden;Maar soms hij rilt, …