Unprotect Word Forms

Grinnik. Ik moest een registratieformulier voor een trainingsprogramma on-line zetten, maar dat formulier moest eerst gewijzigd worden. Blijkt dat het document “protected” was: alleen het formulier was in te vullen. Alt-ctrlshift-F11, zoeken naar waar er DocumentProtection en UnprotectPassword staat: die twee lijnen eruit wippen, document bewaren, hoplaboem. Unprotected document. Tee hee. Geschreven al luisterend naar: …