Zojuist een paar duizend enveloppen

Zojuist een paar duizend enveloppen toegeplakt en bepostzegeld.

Enfin, een paar honderd.

‘t Was al erg genoeg. Mijn schouder is helemaal lam en mijn vingers verschrompeld van het sponsje.

En het eerste plantje is al dood op het werk:

‘t Schijnt één keer vergeten water geven, en ‘t was prijs. Planten sucken.