Urgh: er zit in het

Urgh: er zit in het asielcentrum in afwachting van deportatie een familie uit Georgië, met een dochtertje van vier. Ze woonden al jaren bij een onthaalgezin ergens in Wallonië, en nu moeten ze weg. Dat zou toch niet mogen. Och here dat meisje. En haar vriendinnetjes van op school komen protesteren aan het asielcentrum, vies vies vies.