Oh man… har de fucking

Oh man… har de fucking har. Ik duw ./configure in de libpng-1.2.5-directory, en de één of andere numskull heeft van de configure-file voor de officiële libping het volgende gemaakt:

[mvuijlst@linux libpng-1.2.5]$ ./configure 

There is no "configure" script for Libpng-1.2.5.  Instead, please
copy the appropriate makefile for your system from the "scripts"
directory.  Read the INSTALL file for more details.

Zijn die mens op zoek naar de meest vervelend mogelijke installatieprocedures of hoe zit het?

Da’s al bijna zo stom als die oude foxpro-programma’s die onder win95 zeiden van “you can’t use the close button to close the program, use file|exit instead”.