Nieuw op de Waterwijk: de

Nieuw op de Waterwijk: de wonderlijke historie van de herberg “De Venusberg”.

De abt die de zware taak had zijn paters te behoeden voor wereldse zonden (en geneugten), zat met een serieus probleem: De religieusen weesende op hunne cellen consten sien tgheene in deselve herberghe passeerde, en oock van woorde tot woorde verstaen de proposten vande gheene die daer waeren drinckende en spelende.

Het was zo maar geen fantasietje: Soo is by experientie bevonden dat daer ghebeurt syn groote abuysen en oock groote ontstichtinghe tusschen (de) religieusen, soo dies preuve is ghedaen met certificatie vande ghebeuren.

Da’s zo’n ongelooflijk plezier, werken aan een website met alleen maar dingen erop die mij interesseren!