Leve Linux

rpm, dontcha just love it?

[mvuijlst@localhost install]# rpm -q metavnc-server-0.2.8-2.i386.rpm
package metavnc-server-0.2.8-2.i386.rpm is not installed

Ah getver. Niet geïnstalleerd. Allez ju, installeren dan maar:

[mvuijlst@localhost install]# rpm -i metavnc-server-0.2.8-2.i386.rpm
        package metavnc-server-0.2.8-2 is already installed

Ah tiens? Toch geïnstalleerd? Allez dan, opnieuw zeker?

[mvuijlst@localhost install]# rpm -e metavnc-server-0.2.8-2.i386.rpm
error: package metavnc-server-0.2.8-2.i386.rpm is not installed

Gniii! Een hartelijke rpm --rebuilddb is aan de orde.

Nee, dat is het blijkbaar niet. Ah never mind. Ik ga eens cocoon installeren.

Disclaimer: ik ken niets van cocoon. Ik heb nog nooit bewust intentioneel ontwikkeld op apache. Het is al vijf jaar geleden dat ik nog java geprogrammeerd heb. ‘t Zal niet gemakkelijk zijn 😀