Blog dinner, suite et fin

Een tijd geleden was er een blog dinner in Gent, waar Een Man Van De Standaard op aanwezig was. Van dat blog dinner verscheen op 9 juli een neerslag in De Standaard Zelve.

In de inleiding staat te lezen dat De Man Van De Standaard een reportage schreef, die hij

plaatste […] op een speciale webpagina waar alle deelnemers van de bijeenkomst naar hartenlust en eigen goeddunken de tekst konden aanpassen. Hieronder vindt u (een ingekorte versie van) het eindresultaat.

Ja, tarara.

Het artikel in De Standaard is uiteindelijk een licht gewijzigde versie van de eerste aanzet geworden, met weinig of geen van de aanpassingen die in de “definitieve” versie stonden.

Het hele experiment is om een aantal verschillende redenen—mijns inziens—de soep ingedraaid:

  • praktisch geen enkele van de aanwezigen, buiten misschien een aantal usual suspects voelden zich geroepen om aan het artikel mee te schrijven
  • àls er al meegechreven werd, was het vooral om foutjes recht te zetten en/of om heel erg persoonlijke zaken aan te passen, en niet om iets ingrijpenders te wijzigen
  • er was geen omkadering: noch briefing, noch discussie, noch tussendoor-tussenkomsten

Ach ja, we zullen er nog niet rijp voor zijn zeker? En in ruimere context, hoe relevant is dat allemaal? Morgenavond (nee, vanavond!) is het vakantie, en zaterdag zijn het Gentse Feesten!

Één reactie op “Blog dinner, suite et fin”

Reacties zijn gesloten.