Have you no sense of decency?

‘t Was allemaal làng voor mijn tijd, het McCarthyisme, maar dat maakt niets uit. Ik denk dat we maar eens gaan kijken van zodra we kunnen de kinderen ergens caseren.

Die periode, telkens ik er iets over lees of zie, hoop ik dat ze het verhaal van Zero Mostel gaan vertellen. Maar nee: bubkes.

Waar wàchten ze verdorie op om Nathan Lane te casten in een biopic? De biografie van Mostel die ik heb, trekt op niets, maar alleen al op basis van zijn profiel bij IMDB moet toch al duidelijk zijn wat voor ongelooflijke film (laat staan: boek!) er wacht om gemaakt te worden?

[en o ja: McCarthy: denk geen moment dat het nu niet meer kan gebeuren. Of dat het alleen maar in Amerika kan gebeuren. Nee meneer.]

filmzero mostelmccarthy

8 reacties op “Have you no sense of decency?”

 1. Is er alleen van McCarthyisme sprake als het gaat om een heksenjacht tegen extreem-links, of geldt dit ook voor heksenjachten tegen extreem-rechts? Gaat het over elke heksenjacht tegen extreme of radicale politieke strekkingen die geacht worden de maatschappij of het staatsbelang te ondermijnen, of gaat het alleen over heksenjachten tegen die politieke strekkingen die ons aanstaan?

 2. Alleen als het “rechts” is dat op “links” heksenjaagt natuurlijk.

  “Links” jaagt niet op “rechts”. Op fascisme, ja, maar niet op “rechts”. En op dat fascisme jaagt “rechts” overigens, en gelukkig maar, ook.

  Zo goed? 🙂

  Tsk tsk, ondanks al die pleidooien tégen de artificiële en achterhaalde links/rechts-verdeling toch nog zó vissen naar een parallel communisten/Vlaams Blok. Foei!

 3. Nee, ik sprak niet over links en rechts, maar over extreem-links en extreem-rechts.

  Ik zie wel degelijk een parallel tussen het McCarthyisme en de huidige hysterie tegen extreem-rechts. In beide gevallen was/is men zeer intolerant tegenover ideologieën waarvan men beweerde/beweert dat ze onze tolerante democratie zouden ondergraven.

  En bij het maken van die vergelijking moet je inderdaad abstractie kunnen maken van hoe je zelf toevallig over die ideologieën denkt. De mate van tolerantie wordt immers bepaald door je houding tegenover de dingen die je het minst van al aanstaan, en niet tegenover de dingen die je het meest aanstaan.

 4. Sorry, maar ik vind dat de vergelijking op niets trekt.

  Het equivalent zou zijn dat men filmmakers, schrijvers en journalisten uit hun burgerrechten zou ontzetten omdat ze verdacht worden van steun aan de Volkunie en lezen van Pallieterke. En dat men mensen zou aanzetten om andere mensen te verklikken.

  Het ging om een angstpsychose waarbij de slachtoffers gewone mensen waren die sympathie hadden voor links / de communisten, niet om een politieke min of meer boycot van een politieke partij.

  Vergelijk dan liever met het cordon sanitaire tegen de communisten in Frankrijk na de tweede wereldoorlog.

  Appels en eieren.

 5. O, was de Volksunie ooit ‘extreem-rechts’ dan? Vlaams-nationalistisch wel, maar extreem-rechts?

  De vergelijking gaat wellicht niet helemaal op, maar er zijn vandaag wel degelijk toestanden die neigen naar beroepsverbod (professoren die op het matje moeten komen bij de rector) en maatschappelijke uitsluiting (vakbonden die leden uitsluiten omdat ze lid zijn van een extreem-rechtse partij).

  Wat de vergelijking met de Franse communisten betreft. Ik heb het hier absoluut niet over het cordon sanitaire op zich, dat een perfect democratische en legitieme vrije keuze is van politieke partijen om geen coalities te sluiten met sommige andere partijen. Ik heb het over een hetze die zich vooral de publieke sfeer manifesteert en die gekenmerkt wordt door stigmatisering, demonisering en haatzaaierij tegen mensen omwille van hun opinies.

  Het McCarthyisme ging inderdaad veel verder. Maar alleen al het feit dat mensen zich toen voor een commissie moesten verantwoorden voor hun opinies (los van de consequenties die daaruit voortvloeiden), was al heel erg. Dergelijke toestanden zijn vandaag niet zo veraf.

 6. Nee, de Volksunie was niet extreem-rechts, dat is precies mijn punt. Je moest je toen verantwoorden voor sympathieën met gedachten die ook maar ergens in de buurt van het communisme zweefden.

  professoren die op het matje moeten komen bij de rector

  Hm. Ik ken daar geen voorbeelden van, maar is dat dan enkel omdat ze lid zijn van een bepaalde partij? Of omdat ze hun een extreem-rechts gedachtengoed aan hun studenten diets maken?

  vakbonden die leden uitsluiten omdat ze lid zijn van een extreem-rechtse partij

  Tja. Is er een wettelijke verplichting voor vakbonden om iedereen te aanvaarden? Moet een vakbond verplicht mensen aannemen die lid zijn van een partij die de vakbonden zoniet wil afschaffen dan toch ernstig muilbanden?

  een hetze die zich vooral de publieke sfeer manifesteert en die gekenmerkt wordt door stigmatisering, demonisering en haatzaaierij tegen mensen omwille van hun opinies

  Klinkt als wat de VLD doet (deed? ‘t is al een tijdje geleden) met zijn donkerblauwe leden, niet als wat “de linksen” doen met leden van het Vlaams Blok. 🙂

  Het McCarthyisme ging inderdaad veel verder. Maar alleen al het feit dat mensen zich toen voor een commissie moesten verantwoorden voor hun opinies (los van de consequenties die daaruit voortvloeiden), was al heel erg.

  …en laten we vooral niet vergten dat het toen allemaal gebeurde in het kader van de Koude Oorlog, en dat er naast veel volledig onschuldige mensen ook een paar échte spionnen en agitatoren voor de Sovjetunie tussen zaten. Dus dat het niet enkel om procès d’intentions ging.

 7. Ik snap al dat gezeik over McCarthyisme niet.

  Het zijn toch de communisten die, net als de nazis, de snoodaards zijn? Ja toch?

  Als een (neo-)nazi zich moet verantwoorden, dan heeft men het toch ook niet over Wiesenthalisme?

Reacties zijn gesloten.