Gemeente06

Zozo. Gemeente06, het onderzoek, zit er helemaal op. Zonet de vijfde vragenronde trouw ingevuld, en beloond met de preliminaire resultaten [150 KB PDF].

Akkoord, de respondenten hadden per definitie allemaal toegang tot internet en zijn dus nauwelijks representatief te noemen, maar toch… een paar uittreksels die me opvielen:

Voor het Vlaams Belang zijn lokale kandidaten en lijstrekkers van heel klein belang, met uitzondering van de lijsttrekker in Antwerpen. Het gaat om ontevredenheid met het nationale beleid vooral over de twee thema’s van de partij. De lage kwaliteit van de lokale VB-politici, volgens de eigen kiezers, maakt de VB-aanhang kwetsbaar voor sterke kandidaten en een sterk lokaal beleid van andere partijen.

Mensen stemmen op het Vlaams Blok ondanks de kandidaten, en, hoop ik stilletjes, ook ondanks de thema’s.

Groen! zit volgens het onderzoek met een vergelijkbaar probleem: mensen stemmen op hen ondanks de politici.

Groen! heeft een enorm probleem met de gepercipieerde kwaliteit van zijn lokale en zijn nationale politici. Ook de prestaties van de nationale en lokale partij worden laag ingeschat. De partij blijft vooral stemmen trekken door haar thema’s, bijna ondanks het gebrek aan lokale en nationale boegbeelden. In steden, zoals bijvoorbeeld in Antwerpen, waar de SP.A sterke burgemeesterkandidaten naar voren kan schuiven, loopt het groene electoraat in grote drommen weg.

“Amateurs”, da’s inderdaad vaak mijn perceptie ervan. Wat verder wordt dat nog eens duidelijker gesteld:

Wat het meest opvalt, is dat de groene kiezers in ons panel op alle metingen van de kwaliteit van het lokale of het nationale Groen!-personeel significant negatief afwijken van de andere electoraten. Dat wil dus zeggen dat de groene kiezer helemaal niet enthousiast is, of toch veel minder dan de andere electoraten, over de kwaliteit van de Groen!-kandidaten waarvoor ze dus wel van plan zijn te stemmen. […] Aansluitend bij het vorige zijn de groene afhakers niet echt te spreken over de prestaties van de partij, zij het nationaal of lokaal.

Werk aan de winkel.