Evolutie

Oh. My. God.

Wij hebben in België ook van die achterlijke nitwits die de evolutietheorie niet aanvaarden.

Er zat zo’n imam in De Zevende Dag, en die klonk al even erg als een fundamentalistische christen uit de Verenigde Staten. Ik had er geen idee van dat het zo erg was, het zal mij leren van salonsocialist te zijn.

Die mens zat daar, en deed zomaar eventjes alle clichés van zijn spitsbroeders in Amerika. En poneerde dat 80 à 90% van de moslims in België er zo over dachten, en er was niemand die dat ook maar in vraag stelde.

The mind fair boggles. Werk aan de winkel.

23 reacties op “Evolutie”

 1. En hij argumenteerde waarschijnlijk dat het om het recht op vrijemeningsuiting gaat? Alsof je hierover een mening kan hebben? Dat is even belachelijk als zeggen dat je “vindt” dat 1 en 1 gelijk is aan 3.

 2. Om eerlijk te zijn vind ik de neerbuigende en “patronizing” houding van de wetenschappers in dit debat nog 1000x walgelijker. Het grote gelijk van het rijke & slimme westen dat absoluut het arme Oosten, dat nog zeer zwaar onder de invloed is van zijn godsdiensten, wil overtuigen van zijn eigen gelijk en superioriteit. Hoewel de vergelijking ongetwijfeld niet helemaal opgaat, deed die mij denken aan de kruistochten waarin het rijke & slimme Westen even ging vertellen aan het arme & domme Oosten wat de waarheid was. Wie geeft er ons het recht om de uitholling van een geloof te versnellen ?

 3. Mja, de moderators van De Zevende Dag lieten die professor niet altijd uitspreken als ie iets zinnig ging zeggen. Zo krijgen we die creationistische gedachtegangen nooit uit de wereld…

 4. @Bruno: laat de armen maar in hun fantasie wereld leven? Het is trouwens niet zozeer ons recht, maar eerder onze plicht om het geloof “uit te hollen”. Of anders gezegd het is onze plicht om de mensheid vooruit te helpen in plaats van ze dom te houden. Geloven in geloven is pas echt paternalistisch omdat daaruit een minachting blijkt voor het intellectueel potentieel van elke mens.

 5. Bezoek en huiver: http://www.creabel.org. Pseudowetenschap met drogredenen in overvloed.

  Had onlangs op een forum trouwens een zware discussie met een creationist (die op vrij hypocriete wijze de volledige Bijbel woord voor woord geloofde, behalve een paar zaken die hij (een VB-stemmertje) de Moslims verweet, zoals vrouw- en homo-onvriendelijkheid). Het probleem met die mensen is dat ze geloven, dat ze dogma’s aanvaarden en dat die onwrikbaar zijn. Ze staan gewoon niét open voor discussie en lopen weg wanneer hun argumenten ontmaskerd worden (meestal krijg je dan nog het verwijt geen respect te hebben, of mensen belachelijk te willen maken, etc). Dat terwijl de wetenschap automatisch twijfel inbouwt (het is slechts waar zolang het tegendeel niet bewezen is)

  Ik leerde trouwens ook dat er scholen zijn waar het creationisme naast het darwinisme onderwezen wordt. Zulke dingen moeten bestreden worden. Ik vind niet dat we alle creationisten plots moeten ‘verplichten’ om in darwin te geloven, maar we moeten er wel voor zorgen dat onze scholen er niet mee geinfecteerd raken… Want creationisme is niet meer dan godsdienstfundamentalisme

 6. @ Nicodemus: ik vraag me inderdaad af of wij wel het recht hebben om dat te doen. Uiteraard is het onvermijdelijk dat geloven compleet uitgehold worden en in sommige opzichten (bijvoorbeeld rechten van de vrouw, …) is dat ontegensprekelijk positief. Maar de term “vooruitgang” brengt ook steeds negatieve gevolgen met zich mee. Het kind wordt met het troebele badwater weggespoeld. Ik vind absoluut niet dat wij de arrogantie moeten hebben om ons levensmodel beter te noemen en vervolgens op te dringen aan anderen.

  Overigens was de argumentatie van de professor ook niet altijd even geweldig. Vooral de uitspraak dat het verwerpen/ontkennen van de evolutietheorie eigenlijk een verwerping van het hele wetenschappelijke onderzoek was én dat zoiets een slechte invloed zou hebben op de onderwijs- en job-kansen van onze (Moslim) jeugd was toch wel een sterk overdreven verderzetting van zijn redenering.

 7. @Bruno: Het gaat om wetenschappelijke waarheid niet om een levensmodel. En daarbij, ik ben zeker geen voorstander van cultuurelativisme: er bestaat wel degelijk zoiets als universele waarheid.

 8. Ik vond Johan Braekman nog vrij braaf.

  Uiteindelijk was het de imam die zich in feite vrij belachelijk maakte met te stellen dat er wetenschappelijke kritiek was op het darwinisme en dat binnenhuisarchitect ‘Harun Yahya’ ook maar enige geloofwaardigheid bezit als expert op het vlak van de evolutietheorie.

  Er zijn trouwens al studenten geneeskunde met moslim-achtergrond die buizen op elementaire vakken als biologie omdat ze niet in evolutie verkiezen te geloven.

  De vraag die eigenlijk het belangrijkste was, werd helaas niet duidelijk beantwoord door de imam : “Zou je een wetenschappelijk ontdekking ervaren als waarheid als deze strijdig zou zijn met het woord van Allah, de koran”.
  Zijn antwoord leek verdacht veel op een nee zonder dat hij dat expliciet gezegd wou hebben.

  Er is nog werk aan de winkel… 🙁

 9. ‘t Gaat zoals met de appelen en de peren, een falsifiëerbare theorie met god vergelijken: dat is moeilijk.

  Ik hoop alleen dat de appels bereid zijn om de visie en de levenservaring van de peren te leren kennen; en vice versa.

  En in het beste geval zijn ze beiden vrij om te kiezen wat het beste bij hen past.

 10. Volgens die iman zijn wij uit klei gemaakt door God en heeft die er het leven in geblazen. Zo zei hij het toch op de Zevende Dag hé.

  Ik weet niet aan welke wiet die gast zit, maar het moet goede zijn 🙂

 11. Het heeft niets te maken met ‘rijke westen’ en ‘arme oosten’, want ook in Amerika wordt door creationisten (= gelovigen uit het rijke westen) met alle middelen geprobeerd om de evolutieleer onderuit te halen. Op dat punt zijn de vijanden het dus jammer genoeg wel met elkaar eens. Zoals ik bij een eerdere gelegenheid hier al stelde : de enige functie van godsdiensten is om de mensen dom te houden.

 12. @ Christiane.

  “De enige functie van godsdiensten is om de mensen dom te houden.”

  Proficiat. Dat is even genuanceerd gesteld als de uitleg van de creationisten. Niveau, hoor.

 13. wees open voor andermans visie en laat u niet blindelings geloven in alles wat darwin zegt het enigste wat darwinism is materializme.

 14. Leuke site van Harun, David. Zo idealistisch als het Christendom: ziel boven lichaam.

  Darwin materialistisch? Ik kan me nochtans niet van de indruk ontdoen dat heel wat mensen in het Midden-Oosten meer vrede en welvaart zouden kennen, als ze het materieel wat beter zouden hebben. En dan bedoel ik: voorzien zijn in basisbehoeften.

Reacties zijn gesloten.