Goed gedaan, meneer De Wever

De vermoorde onschuld, die alleen maar verwoordt wat de onderbuik van de Vlaanderen voelt, wat de grote meerderheid zou willen zeggen maar niet mag zeggen van de politiek correcte mainstream media linkse kerk, heeft het toch maar weer mooi gedaan.

Henri Heimans in De Morgen zegt waar het op staat:

“In zijn interview haalt Bart De Wever alle termen door elkaar. Vluchtelingen, migranten, terroristen en criminelen: hij noemt ze allemaal in één adem.” […]
De geschiedenis mag zich dan eindeloos herhalen, even snel dreigen we de lessen te vergeten, vindt hij. “Daarom maak ik me ook zo kwaad over die uitspraken van Bart De Wever. Alsof hij op zijn eentje politieke vluchtelingen een tweederangsstatus kan toebedelen. Alsof je zomaar een van de fundamentele internationale verdragen kunt uitwissen. Dat is dwaze, populistische praat. Hij zou zich moeten schamen.”

Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb de reacties bij Knack of HLN niet nodig om te weten wat de reactie van de onderbuik van Vlaanderen zal zijn. De onderbuik is niet zo’n verwoede lezer, een artikel van meer dan twee A4-tjes helemaal lezen? Zót!

Neen, de onderbuik heeft genoeg aan de titel — “Schaam u, meneer De Wever” — om tot in het bruinst van zijn ziel verontwaardigd te zijn. “Schaam u, meneer De Wever?! Scháám u?? Neen, SCHAAM U, sossenvod De Morgen!! Hoe durven ze!! BDW heeft tenminste de moed om iets te zeggen over die vloedgolf moslims die hier onze volksaard komt verkrachten!!”

De onderbuik wordt trouwens een stevige voorzet gegeven door De Morgen zelf, in zijn onfortuinlijke sensatiezucht: de mail die in mijn mailbox zat, had dit als titel:

“Schaam u, meneer De Wever”: ex-topmagistraat haalt uit

“Haalt uit”, ben ik de enige die daar een vleugje hysterie in ziet? “Ex-topmagistraat”, ben ik de enige die daar voor die “ex-” in ziet?

Ach, whatever. Het spel zit weer op de wagen: er hoeft helemaal geen discussie meer gevoerd te worden over de grond van de zaak, er kan luidop gepolemiseerd worden over de manier waarop de discussie gevoerd wordt over de discussie die gevoerd wordt over Bart De Wever.

Zij we allemaal meteen het hulpeloze onvermogen van de Staatssecretaris voor Onbeperkbare Instroom vergeten. Hè hè.

Doe mee met de conversatie

22 reacties

 1. “stortvloed” “vol” “profiteren”
  Wat blijft hangen en waarop wordt gemikt.
  Over mènsen, in nood, zo in nood dat ze met kinderen, bejaarde ouders en achterlating van have en goed bereid zijn desnoods te voet enig ander veilig, leefbaar land te bereiken.
  En zoals je zegt : ‘ach whatever’, wij worden moedeloos van tegen de stroom in uit te leggen waarom we kippenvel krijgen van die woorden, die toon.

 2. Ik heb De Wever gezien en gehoord in Ter Zake, ik kon daar eerlijk gezegd geen speld tussenkrijgen.
  Ja, er zijn grenzen aan het absorptievermogen van stad en land.
  Ja, mensen vinden het oneerlijk dat externen iets krijgen zonder ervoor bij te dragen.
  Ja, er is een aanzuigeffect wegens onze sociale voorzieningen.
  Ja, door onze houding houden we een mensenhandelaars-industrie in stand die miljarden oplevert aan louche tussenpersonen.
  Ja, door onze houding zorgen we ervoor dat mensen hun thuisland (te snel?) opgeven en vluchten in plaats van een lokale positieve invloed uit te oefenen.
  Quand tous les degoutés s’en vont… Etc.

  Ik heb ook geen oplossing, maar ik zie wel een probleem dat onze samenleving kan breken als het niet aangepakt wordt.

  ik zie maar 1 echte realist momenteel en dat is De Wever.

 3. De allochtone Belg wordt van jongsaf opgekweekt om onderdanig te staan tegenover overheid en autoriteit. Dan komt een instroom van mensen die veel vranker en franker staan tegenover maatschappelijk gezag. De allochtone Belg trekt de verkeerde conclusie “hoe durven die mensen zo brutaal zijn?”. De juiste conclusie is: “waarom kan ik ook niet een beetje brutaler zijn?”

 4. ‘Er hoeft helemaal geen discussie meer gevoerd te worden over de grond van de zaak (…)’. Het hoeft misschien niet, maar het kan wel. Je morele en intellectuele superioriteitsgevoelens etaleren tegenover met hun onderbuik denkende clichestromannetjes lucht misschien op, maar een aanzet tot discussie kun je het bezwaarlijk noemen. Het zou wel eens interessant kunnen zijn om te vernemen wat jij over de grond van de zaak denkt. Misschien beginnen met de definitie van enkele begrippen, want De Wever is heus de enige niet die allerlei termen door elkaar gebruikt. Journalisten doen tot mijn grote ergernis al maanden niets anders. Enfin, dit is jouw blog, geen publiek discussieforum, en ik twijfel of ik dit bericht wel zou plaatsen. Hm, er staat wel degelijk ‘zeg uw gedacht’. Welaan dan…

 5. Dit plaatst de cijfers wat in perspectief. http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/06/18/the-countries-with-the-most-refugees-per-1000-inhabitants-infographic/

  Turkije is op dit moment land dat grootste aantal vluchtelingen opvangt. De cijfers hierboven geven per capita vluchtelingen aan.
  Deze cijfers tellen interne vluchtelingen (die geen int. grenzen oversteken) niet mee, anders stonden DRCongo en Centraal Afrikaanse Republiek veel hoger. In Congo worden bv. 80% van interne vluchtelingen opgevangen door gastfamilies die het zelf ook al niet makkelijk hebben.

  Zie ook het meer volledige rapport van UNHCR over de situatie in 2014: http://www.unhcr.org/558193896.html

  Voor de rest akkoord met Michel: er zijn internationale verdragen die heel duidelijk stipuleren wat de rechten van vluchtelingen zijn. Het populistische discours van Dewever verandert daar helemaal niets aan.

  Aan Peter: lokaal positieve invloed uitoefenen? Ik vraag me in godsnaam af wat een gemiddeld gezin in een platgebombarbeerde stad in Syrië nog voor positieve invloed kan uitoefenen. Denk je dat je zomaar voor niets alles achterlaat?
  Bovendien worden de meeste vluchtelingen worden nog steeds opgevangen door buurlanden (zie Turkije bv.). Al eens in een vluchtelingenkamp geweest in een buurland van een conflicthaard? Ik kan je verzekeren dat het geen pretje is, en dat mensen daar niet zomaar voor kiezen. Net zoals ze er niet zomaar voor kiezen te voet honderden kilometers af te leggen op zoek naar opvang, of in gammele bootjes de Middelandse Zee over te steken (ook als het in dat laatste geval ook vaak over economische migranten gaat).

  Bovendien doet Peter in zijn eigen reactie net hetzelfde als Dewever: de huidige gigantische vluchtelingenstroom is niet noodzakelijk door dat aanzuigeffect van onze sociale voorzieningen veroorzaakt, maar vooral door de situatie in land van herkomst. Al die factoren door elkaar halen helpt niemand, behalve politici die er nog mee wegkomen ook aangezien het nu eenmaal een makkelijk polariserend discours is.

  1. Twee bedenkingen:

   1. Er zijn internationale verdragen die stipuleren wat de rechten van vluchtelingen zijn. Die gaan over opvang, toegang tot arbeidsmarkt en onderwijs. Niet over toegang tot het volledige sociale zekerheidsstelsel of et verwerven van de nationaliteit. De Wever op basis hiervan populisme verwijten slaat dus nergens op. Ik zou zelfs eerder zeggen dat het redelijk populistisch en intellectueel oneerlijk is om die nuance zelf niet te maken. Dat geldt trouwens ook voor bepaalde politici die De Wever ervan beschuldigden om ‘tweederangsburgers’ te creëren wanneer het over vluchtelingen gaat.

   2. De vluchtelingenstromen uit oorlogsgebieden ontstaan uiteraard niet door het aanzuigeffect van onze sociale voorzieningen, er is ook niemand die dat beweert, maar de bestemming van de vluchtelingen wordt wel bepaald door de kwaliteit van onze sociale voorzieningen en welvaart. Er is dus ontegensprekelijk een aanzuigeffect op de mensen die al op de vlucht zijn wat betreft de landen waar ze heen willen.

   1. 1) Excuseer, zeg ik hier dat Dewever de link gelegd heeft tussen toegang tot sociale zekerheidsstelsel of het verwerven van de nationaliteit? Neen, dat heb ik nergens gezegd. Hij heeft gesproken over een apart sociaal statuut, zonder dat te preciseren. Maar dit kan niet zomaar, en dit kan zeker niet als het ingaat tegen internationale verdragen. Ik vraag me trouwens af waar je nationaliteit haalt, ik heb dat niet eens gesuggereerd.

    Voor de rechten die vluchtelingen hebben, kort samengevat: http://www.ijrcenter.org/refugee-law/#What_Rights_Do_Refugees_Have

    Maar als je dan art. 20 tot 24 leest (link hieronder, uitgebreidere versie) vluchtelingen die het statuut vluchteling hebben, hebben wel toegang tot sociale zekerheid. Ik vraag me af welk apart sociaal statuut Dewever dan gaat verzinnen

    http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx

    België heeft de conventie en het protocol mbt tot vluchtelingen trouwens ondertekend.

    Bovendien heeft hij ook letterlijk dit gezegd: “”Ik ben pro-Schengen, maar als dat vrije verkeer ook een vrij verkeer van criminelen en terroristen aan het worden is, dan moet je daar grenzen aan stellen.” Niet populistisch? Heeft hij cijfers over het percentage criminelen en terroristen binnen de vluchtelingenstroom?

    2) Natuurlijk wordt de bestemming deels beïnvloedt door de levensomstandigheden hier. Net zoals netwerken (familie, vrienden etc.) ook een aanzuig effect hebben. Wat niet wegneemt dat velen van die mensen die nu onderweg naar hier zijn waarschijnlijk niet naar hier zouden komen indien er geen conflict was. Dat onderscheid is belangrijk.
    Maar heb je de cijfers bekeken? Het grootste deel van de vluchtelingen bereikt België of Schengen niet. Het grootste deel vluchtelingen bevindt zich nog steeds intern of in buurlanden. Bovendien is de situatie in de meeste vluchtelingenkampen geen pretje. Kan je het mensen kwalijk nemen dat ze kiezen voor een optie die ze als ‘beter’ inschatten?

   2. Mee eens. Wat is er eigenlijk op tegen -juridisch en moreel, dat het politiek niet evident is, weet ik wel – om voor vluchtelingen in heel de EU eenzelfde sociaal statuut te regelen? Dat van de EU-lidstaat met het minst voordelige sociaal systeem (even buiten beschouwing gelaten hoe je dat precies meet)? Met evt uitzonderingen voor wie om een bijzondere reden naar lidstaat X of Y gaat, bv. familie, knelpuntberoep enz. De inwoners van die EU-lidstaat met het minst voordelige sociale systeem zijn toch geen Europese tweederangsburgers tov Belgen, Duitsers,… of asielzoekers die naar België, Duitsland,… komen? En indien wel, dan moet die lidstaat zijn systeem maar verbeteren.
    Ik zie op tv voortdurend asielzoekers die heel goed weten naar welk land ze willen en daarover niet het minste misverstand laten bestaan, maar, misschien heb ik het telkens gemist, ik heb nog geen enkele journalist horen vragen waarom die mensen die keuze maken. Het is geen natuurwet hé. Lijkt mij nochtans een zeer voor de hand liggende en legitieme vraag, ook als ze gesteld wordt door onderbuikers.
    Om af te sluiten nog de opinie van Bilal Benyaich, eveneens in De Morgen: http://www.demorgen.be/opinie/ook-solidariteit-kent-haar-grenzen-a2437345/ . Het is dus ook mogelijk om rationeel en genuanceerd te reageren op die uitspraken van De Wever. (Waarschuwing voor onderbuikers: de tekst is iets langer dan een A4….)

 6. Ter info: Misschien allemaal eens de kwartaalcijfers van Eurostat bekijken. Blijkt dat de grootste groep vluchtelingen/asielzoekers/immigranten uit Kosovo komt, een gebied dat de facto onder curatele staat van
  … de Europese Unie.

 7. Overigens verplicht het vluchtelingenverdrag, voor zover ik weet, niet om oorlogsslachtoffers op te vangen, maar enkel mensen die om een van de in het verdrag vermelde redenen specifiek worden vervolgd. In het geval van Syrie: de homosexuelen, de Jezedi’s, de Christenen.

 8. 1° Wat ik lees bij Eurostat is dat in 2013 en 2014 in EU grootste groep asielzoekers uit Syrië kwamen.Voor België zie ik in 2014 Syrië en Afghanistan.

  Zie de tabellen: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics

  Tenzij jij het over andere statistieken hebt?

  BTW, Kosovo staat onder EU curatèle, maar daar zijn redenen voor natuurlijk.

  2° Nee, de vluchtelingenconventie geeft in principe geen bescherming aan oorlogsslachtoffers, of mensen op de vlucht voor geweld. Maar er is in de EU wel ‘subsidiary protection’ voor mensen die niet meteen onder de vluchtelingenconventie vallen – en mensen die daaraan voldoen kunnen dus ook niet zomaar teruggestuurd worden.

  “The protection given to a third-country national or a stateless person who does not qualify as a refugee but in respect of whom substantial grounds have been shown for believing that the person concerned, if returned to his or her country of origin, or in the case of a stateless person, to his or her country of former habitual residence, would face a real risk of suffering serious harm as defined in Article 15 of 2004/83/EC, and to whom Article 17(1) and (2) of 2004/83/EC do not apply, and is unable, or, owing to such risk, unwilling to avail himself or herself of the protection of that country.”

  Een interpretatie van die ‘protection’: http://www.adde.be/docman/newsletter-1/annexes-fevrier-2008-1/119-unhcr-statement-on-article-15c-qd-1/file.html

  1. ‘Nee, de vluchtelingenconventie geeft in principe geen bescherming aan oorlogsslachtoffers, of mensen op de vlucht voor geweld. Maar er is in de EU wel ‘subsidiary protection’ voor mensen die niet meteen onder de vluchtelingenconventie vallen – en mensen die daaraan voldoen kunnen dus ook niet zomaar teruggestuurd worden.’

   Dat klopt. Maar de rechtstoestand van die mensen is niet dezelfde als die van politieke vluchtelingen. Hoeveel journalisten of politici maken dat onderscheid en leggen het uit? En dat is maar één voorbeeld van de gebrekkige wijze waarop journalistiek en politiek met de asielcrisis bezig zijn. Maar wel de slecht geïnformeerde burgers populisme, racisme, egoïsme enz verwijten. Ze zouden zich moeten schamen. (En ja, De Wever ook. Maar ik betwijfel of die man een schaamtegevoel bezit, zie bv. pandapak en helfie.)

 9. Heb mij gebaseerd op laatste kwartaalcijfers voor 2015 van eurostat. Mag zijn dat de Eu subsidiaire bescherming verleent, maar dat vloeit niet voort uit het vluchtelingenverdrag, zoals nu overal wordt beweerd. Ten derde, en wellicht minder relevant, maar toch: Het vluchtelingenverdrag is niet per toeval slechts in 1951 in werking getreden. Men zag het indertijd immers niet zitten om de massale stroom vluchtelingen (veelal Duitsers, Polen en overlevende Joden) asiel te bieden
  Het verdrag was dus eerder bedoeld als een mooie intentieverklaring. Verwijzingen naar de vluchtelingen uit de tweede wereldoorlog, zoals nu ook te pas en te onpas wordt gedaan, bon, dat is dus niet overtuigend.

  Enfin, ik zou graag hebben dat dit debat minder vanuit ‘de onderbuik’ wordt gevoerd, maar dan ook door iedereen.

Laat een reactie achter

Laat een reactie achter bij E. A. Reactie annuleren

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.