Grmbl

Normaal gezien heb ik dat dus graag, als iets dat ik ontworpen heb, blijkt niet te werken.

Want dat wil zeggen dat ik harder moet nadenken. En harder nadenken is wijs.

Maar vandaag was het niet wijs. Want het is –voorlopig toch– zo moeilijk dat ik er niet meteen een oplossing in zie. Het probleem is, simpel uitgelegd, dat mensen iets in verschillende dimensies moeten editeren, en dat daar noodgedwongen maar twee dimensies voor beschikbaar zijn, op een scherm.

Beeld u in dat er een ruimte is die in de hoogte in zes verdeeld is, van noord naar zuid in drie en van west naar oost ook in drie. De ruimte bevat dus 3x3x6 of 54 blokken. Elke onderverdeling moet door iemand beheerd worden. In de loop van de dag zijn er nooit 54 mensen beschikbaar, maar bijvoorbeeld tussen 3 en 6 mensen. Dat wil zeggen dat de blokken gegroepeerd moeten worden. Elke groep blokken mag wel niet meer dan een bepaald maximum aantal elementen bevatten, maar het aantal elementen is niet noodzakelijk 100% voorspelbaar, en dat wil zeggen dat de blokken in de loop van de dag voortdurend gegroepeerd en hergroepeerd worden, afhankelijk van het aantal elementen en het aantal beschikbare mensen.

Eén configuratie is bijvoorbeeld “alle noordelijke en oostelijke blokken van niveau 1 tot en met 6 / alle westelijke blokken van 1 tot en met 3 / alle westelijke blokken van 4 tot en met 6 / alle zuidelijke blokken” (4 mensen nodig). Een andere configuratie is bijvoorbeeld “alle blokken van niveau 1 en 2 / alle blokken van niveau 3 tot en met 5 / blok 6 noord / blok 6 oost / blok 6 zuid / blok 6 west” (6 mensen nodig).

En dát voorbeeld is een zeer, zeer eenvoudig voorbeeld. In de realiteit zijn er soms duizenden mogelijke combinaties, en elke combinatie heeft een naam, en er zijn veel te veel dimensies om het eenduidig voor alle mogelijke gevallen bevattelijk voor te stellen op een scherm.

Er moet snel van configuratie naar configuratie kunnen omgeschakeld worden, waarbij er allerlei grafieken in de tijd moeten kunnen bekeken worden om de efficiëntie en haalbaarheid van de configuraties af te wegen. En het moet gemakkelijk mogelijk om te zeggen “splits deze nu bestaande groepering in stukken”, of “neem deze groeperingen en verenig ze tot een nieuwe”. Telkens met grafieken en alles erbij.

Het zal wel in orde komen, daar niet van, maar het is moeilijk. Hrm.

Één reactie op “Grmbl”

Reacties zijn gesloten.