Ah, de geneugten van het Scale Agile Framework.

Vergaderingen met tientallen en tientallen en tientallen mensen! Breakout na breakout na breakout! Babylonische spraakverwarringen! Commitments die eigenlijk niet echt zouden mogen bestaan! Planningen die ergens tussen veel te optimistisch en veel te pessimistisch zweven!

Nee serieus: het valt al met al nog wel mee. Maar ‘t zijn wel lange dagen, zo van 9u tot 18u aan één stuk door.