Een kort boek met veel tekeningen en weinig tekst: een hele reeks reconstructies van dinosaurussen en andere prehistorische dieren, met een aantal blinde vlekken weggewerkt.

Uiteraard dino’s met veren en zo, maar ook beesten die eens een ander soort gedrag tonen dan wat we normaal gezien altijd krijgen in paleokunst: geen gevechten of wegelopen, wel rollen in het slijk, of paringsdans, of samen uithangen.

Ongetwijfeld zullen veel van de tekeningen achterhaald worden door de tijd: het volstaat soms dat één fossiel extra gevonden wordt om alles op de helling te zetten.

Dat maken de auteurs ook duidelijk door het boek af te sluiten met een aantal “reconstructies” van dieren die we nu kennen, als we ze zouden behandelen zoals prehistorische dieren vaak behandeld worden. Een manatee waarvan alleen de schedel teruggevonden werd, wordt dan bijvoorbeeld een grazend beest in de steppe. Of dit is wat ze maken van katten:

The killer stare of the Cat, a vicious, pack-dwelling hunter. This dangerous predator brandished a set of not one, but FIVE switchblade claws on each forefoot. Its fossils are usually found in the concrete nests of long-limbed, bipedal Humans, suggesting that the killer Cats wandered into their lairs before slaughtering their hapless victims.