Mijn eerste webcam was ook de eerste webcam, van vóór de term webcam eigenlijk in voege was.

Ik heb ze gekocht in New York, ergens in 1994, toen ik daar voor het werk was. Ze ligt hier ongetwijfeld nog ergens in huis.

Ik heb zelfs bewijs dat ik er een had, kijk — filmpjes van hyperlage kwaliteit, zwart-wit, flikkerend wegens TL-buizen, en uiteraard zonder klank. Van fijne collega Koen (zaliger).