Seanan McGuire
Tordotcom, 2019, 184 blz.

Een prequel, over één van de personages die, juist, in het eerste boek gestorven zijn.

Het centrale ding in de serie is nog altijd dat er kinderen zijn die in een andere wereld terecht kunnen komen, en zich daar mogelijk beter zouden voelen dan in de wereld waar ze geboren zijn. Deuren verschijnen op momenten en plaatsen waar ze alleen zijn, en tot ze 18 zijn, kunnen ze in theorie over en weer gaan (als er maar een deur verschijnt). Na hun 18de verjaardag gaat dat niet meer, en dus moeten ze op een bepaald moment een definitieve keuze maken.

Dit was een trap beter dan de vorige boeken. Er moesten echte keuzes gemaakt worden waarbij er deze keer niét een duidelijk ‘beste’ keuze was. En er was een personage dat echt groeide (en dat moest leven met de keuzes die gemaakt werden).

Ik hoop dat de volgende boeken even goed blijven.