Leve Life in Jars?!

Ik ben in het algemeen –wegens redenen– kwaad op Nederlanders en Antwerpenaars, maar dat wil niet zeggen dat ik kwaad ben op alle individuele Nederlanders.

Zo is de mens achter Life in Jars? één van de zeer weinig mensen waarvan ik Engels met een Nederlands accent verdraag. Ik ben al eeuwen een onvoorwaardelijke fan van zijn potten met beesten en dingen in (boogie worms!), maar wie schetst mijn contentement als hij daarnet deze dropte!

Proberen vrienden worden met kraaiachtigen. Heerlijk. Ik weet alweer waar ik naar uit kan kijken.