Uiyngk?

Er zijn zo van die momenten dat ik bekijk wat ik een maand of twee geleden geschreven heb en dat ik mij afvraag what the drat was I thinking: function getCalendar(thisDate,beginDay,stopDay) dim ret dim startday, endday, prv, nxt, totalTD, dayTmp, calTmp ret=”” if (thisDate=””) then thisDate=now() end if daysInMonth=day(dateadd(“d”,-1,dateadd(“m”,1,dateserial(year(thisdate),month(thisdate),1)))) startday=Weekday(dateserial(year(thisdate),month(thisdate),1),vbMonday) endday=Weekday(dateserial(year(thisdate),month(thisdate),daysInMonth),vbMonday) totalTD=daysInMonth+(startday-1)+(7-endday) prv=DateAdd(“m”,-1,thisDate) nxt=DateAdd(“m”,1,thisDate) ret=ret&”<div …

Open Source Event Calendar

Zegt Luc over mijn hack-slash-hopla-snel-klaar evenementending voor mijn werk:: Ziet er zeer keurig uit. Jammer dat het geen open source mag zijn 😉 Geen flauw idee hoe hij erbij komt dat het geen open source zou mogen zijn. Zoals ik al zei is het allemaal zeer quick en zeer dirty, maar als ik er iemand …