Slides ii

Allez ju, wie echt ge├»nteresseerd is: slides van mijn presentatie(tje) gisteren in Antwerpen zijn te downloaden. Niet dat g’er veel mee gaat zijn wegens eigenlijk vooral illustratie bij wat ik zeg en wegens ook geen notities bij (een geluk dat mijn geheugen mij voor sommige dingen niet in de steek laat), maar alla: Web 2.0 …