Schlurpts

…dat is het geluid van mijn hart dat bloedt. Ik ben aan een WordPress-template aan het programmeerderen. Niet “aan het programmeren”. Want “programmeren”, dat impliceert serieus werken. WordPress moedigt serieus werken niet aan. Scheiding tussen inhoud en presentatie is er nauwelijks, abstractie wordt er nauwelijks gemaakt, en vies werken wordt praktisch aangemoedigd. Het is dan …