Dienstmededeling

‘t Is niet alle maanden dat ik dat kan zeggen, maar: dames en heres, ge gaat verdomme ulder best mogen doen om mij slecht gezind te krijgen dezer dagen. …en dan ga ik bij deze even de trap af naar beneden, alwaar Jan hysterisch aan het wenen is. Even kijken wat dààr aan de hand …