Inbraakpreventie: wij ben de schaam van Gent

Aan de straatkant heeft ons huis een voordeur waarachter een gang zit, en daarnaast een venster waarachter een bureau. Ik kan er niet meteen een exacte datum op plakken, maar ik denk dat we hier zeker al meer dan tien jaar wonen.  Gisteren, bij het aan de kant zetten (OK, uitmesten) van het bureau, stond …

Unprotect Word Forms

Grinnik. Ik moest een registratieformulier voor een trainingsprogramma on-line zetten, maar dat formulier moest eerst gewijzigd worden. Blijkt dat het document “protected” was: alleen het formulier was in te vullen. Alt-ctrlshift-F11, zoeken naar waar er DocumentProtection en UnprotectPassword staat: die twee lijnen eruit wippen, document bewaren, hoplaboem. Unprotected document. Tee hee. Geschreven al luisterend naar: …