Exchange server: de omvang van

Exchange server: de omvang van de catastrofe begint nu pas in te zinken. Wat ik nog heb: kalender tot begin juli, contacts, sent mail tot begin juli, inbox en outbox tot eind 2001 en vanaf mei tot begin juli.

Al de rest is weg: persoonlijke mails, registratiecodes, Amazon- en andere facturen, opgespaarde tips en andere van mailing lists, …

Om bij te bleiren. Ik denk dat we best de twee files waarin de message store zaten, meegeven aan een gespecialiseerde firma om alle gegevens uit te halen.

Luc zegt dat we best de mailboxen zouden beperken tot 100 Mb. Ik begin geneigd te worden hem gelijk te geven. En dan al wat niet direkt in de exchange server moet staan, archiveren in pst-files. Die dan op CD-ROM gezet worden. Zucht.