Voor wie er in geïnteresseerd

Voor wie er in geïnteresseerd is, om Unicode goed aan de praat te krijgen met SQL Server en ColdFusion MX:


  • velden waar tekst in komt in SQL Server moeten NVarchar (of NChar, NText) zijn

  • insert- en updatequeries moeten bijvoorbeeld insert into tblTable (field) values (N’#field#’)doen voor alle unicode-velden.

  • encoding van forms moet UTF-8 zijn: <cfscript>setencoding(“form”, “UTF-8”);</cfscript> in application.cfm of gelijkaardige zetten

  • content-type van de html-pagina moet een goeie charset zijn: <cfcontent type=”text/html; charset=ISO-8859-1″> in dsp_header.cfm of gelijkaardige plaatsen