Een overzicht van de verschillende

Een overzicht van de verschillende instellingen:


 • enkel voor interne gebruikers (van Amercom België):

  • “internal” standaard aan: als dit aangevinkt staat, worden nieuwe tickets, nota’s en documenten standaard als “intern” aangemaakt. Ze zullen enkel zichtbaar zijn voor gebruikers van Amercom België
  • toon interne gegevens: het kan handig zijn om, zelfs als interne gebruiker, niet de interne dingen te zien–bijvoorbeeld bij een demonstratie. Vink dit aan om (bijna) alle interne zaken niet te tonen. Let er wel op dat je het voor het gewone gebruik niet aanzet!

 • afkortingen en codes

  • gebruik afkortingen voor gebruikers, projecten, bedrijven: en als je weet waar het allemaal over gaat, is het niet nodig om gebruikers (projecten, bedrijven) telkens volledig weer te geven. Zo kun je plaats winnen in lijstoverzichten als je “mvuijlst” voor “Michel Vuijlsteke”, “BD” voor “Bestendige Deputatie” en “OVL” in de plaats van “Provincie Oost-Vlaanderen” laat zien.

  • gebruik codes voor prioriteiten: zoals bij afkortingen hierboven, kunnen belang- en prioriteitscodes getoond worden in de plaats van de volledige (nederlandse of engelse) naam.

   • Codes voor prioriteit: NON=geent, NRM=normaal, IMM=onmiddellijk
   • Codes voor belang: NON=geen, TRI=triviaal, MIN=weinig belangrijk, NOR=normaal, MAJ=belangrijk, CRI=van kritiek belang, BLO=blokkeert heel project

 • gegevens tonen of niet
  NB de gegevens die met een icoontje kunnen in/uitgeklapt worden, zijn altijd op de pagina aanwezig. Ze worden via DHTML, dus aan de kant van de gebruiker en niet op de server, al dan niet getoond. Of iets in- of uitgeklapt is, wordt niet van pagina tot pagina doorgegeven! Stel dus in de voorkeuren in wat je het vaakst gebruikt.


  • verberg projectinformatie: met het -icoontje kan de uitgebreide projectinformatie steeds worden in- of uitgeklapt, maar de instelling in de voorkeuren bepaalt of de bepaalt of de informatie al dan niet standaard getoond wordt

  • verberg projectnota’s, documentnota’s, ticketnota’s: met het -icoontje kunnen nota’s steeds in- of uitgeklapt worden, maar deze instelling bepaalt of nota’s standaard getoond worden.

  • verberg uitgebreide filter: met het -icoontje kan de uitgebreide filter in de ticketlijsten uitgeklapt of ingeklapt worden. De instelling in de voorkeuren bepaalt of de filter standaard uitgeklapt is of niet.

 • statusindicatie in overzichten: in overzichtslijsten kan de status op een aantal manier weergegeven worden.

  • De eenvoudigste is “enkel kleur”:

    nieuw   gelezen en ingeschat   bezig   stilgelegd   verdere feedback nodig   afgehandeld   afgesloten 

  • Naast de kleur kan ook gekozen worden voor statusicoontjes, voor een statuscode (NEW=nieuw, ACK=gelezen en ingeschat, PRG=bezig, RES=afgehandeld, HLD=stilgelegd, FBK=verdere feedback nodig, CLS=afgesloten), of voor de volledige omschrijving van de status
  • NB wil je helemaal geen statusindicatie, dan kun je in de uitgebreide filter het veld “status” afzetten

 • projectpad in overzichten: in lijsten kan getoond worden tot welk project een ticket hoort. Er is de keuze tussen:

  • toon hoofdproject: ongeacht hoe “diep” in de projectboom het ticket zit, enkel het hoofdproject wordt getoond
  • toon diepste subproject: enkel het (sub)project waarin dit ticket aangemaakt werd, wordt getoond
   NB dit kan verwarrend zijn als je meer dan een paar projecten hebt, en als de subprojecten namen kregen als “algemeen”, “vergaderingen” of “content management” 
  • toon het hele projectpad: het hele pad naar het project wordt getoond
   NB het pad wordt enkel getoond vanaf het nu geselecteerde project. Het je bijvoorbeeld een ticket in “project > subproject A > subproject A1 > subproject A1a” zitten, en vraag je het overzicht van alles onder “subproject A”, zal het volledige pad “subproject A1 > subproject A1a” zijn.

 • tickets per pagina in overzichten: hoeveel tickets er per pagina getoond worden in overzicht (keuze van 5 tot 5000)

 • taal interface: op de helpfunctie na, is Amertrack volledig in het Engels en in het Nederlands beschikbaar

 • formaat tijd: keuze tussen een aantal formaten voor de datum, van zeer kort (jj.mm.dd) tot zeer uitgebreid (donderdag 21 november 2002)

Één reactie op “Een overzicht van de verschillende”

Reacties zijn gesloten.