Kelly zou nog kunnen winnen.

Kelly zou nog kunnen winnen. Als ze morgen niet op hem gokken mag hij stoppen met handlanger zijn. ‘t Is te hopen dus.

Vrijdag: ze moesten blijkbaar kleren maken. Filip heeft het eerst gedaan, een soort gilet. Heidi had een BH maar ‘t is helemaal mislukt. En Davy wil een trui maken en het lukt niet.

Heidi heeft zo’n soort afzichtelijk koeienvelachtige loezenkabas gemaakt. Maar Filip ontpopt zich blijkbaar tot een eersteklas naaier.

Kelly moet een bloes doen en Peter een kostuum. Maar ze zien het ook niet zitten. En bij Bianca lukt het allemaal. Anick heeft een strak topje, maar ‘t is zo strak dat ze er niet meer uitgeraakte.