Leve Kardinaal Danneels! Kardinaal Godfried

Leve Kardinaal Danneels!

Kardinaal Godfried Danneels verzet zich allerduidelijkst tegen een Amerikaanse oorlog in Irak. Daarmee sluit hij zich aan bij de stellingname van het Vaticaan. De Verenigde Staten bouwen intussen hun troepenmacht rond de Perzische Golf verder op.

De kardinaal was in De zevende dag niet verkeerd te begrijpen: “Een preventieve oorlog in Irak is in geen enkel opzicht te rechtvaardigen.”

De kardinaal zei dat er in het verleden al veel en lang is nagedacht over de moraliteit van een oorlog — en dat toen al bleek dat oorlog alleen in uiterste omstandigheden een optie is. “Daarom is het toch eigenaardig dat men nu wil nadenken over de moraliteit van een preventieve oorlog. Straks komt daar nog de preventie van een preventieve oorlog bij. Dit moet toch evident zijn: men maakt geen oorlog.”

Opvallend was dat de kardinaal zich even fors afzette tegen president Bush’ zinnetje “God bless America” na elke toespraak vol oorlogsretoriek. “Onaanvaardbaar”, noemde de kardinaal dat. [De Standaard]