Cocoon 04

Drat it all to hell. Ik vind niet hoe ik de cocoon die op 192.168.111.5:8888 staat kan bekijken vanop 192.168.111.2. Er zit ergens een regel in die zegt dat enkel clients met remote address gelijk aan 127.0.0.1 die site mag bezoeken, maar ik weet niet waar.

Gewoon http://192.168.111.5/index.php geeft een resultaat, en in ieder geval draait cocoon niet op apache maar op jetty, bah.Het heeft ook niet met de firewall van mijn computer te maken, want die heb ik zo open gezet als een oude hoer. Wie weet zit er nog een obscure iptables of watdanook regel in de Linuxmachine die access op 8888 vanop iets anders van localhost verbiedt, maar ik geraak er niet aan uit, en ik heb geen zin om verder te zoeken,

Dus dan maar de voorbeelden in lynx bekijken en zien wat ik eruit kan leren. Want via vnc naar de X op dat toestel gaan, lukt ook niet (rpm hell, grr).

Wel grappig, ik ken hier helemaal stuk niets van, noch van haar noch van pluimen. Ik neem aan dat de bronbestanden zich in src/ bevatten, en dat die gecompileerd worden. Dus, tenzij ik me vergis en dan zal ik het wel zien: geen snel even on the fly een komma veranderen? Gaan we!

Hello world. What have we here? Een directory met twee files (samples.xml en sitemap.xmap) erin, en vier directories (content, library, style en webservice).

In samples.xml zit de structuur van de pagina opgeslagen blijkbaar, met links naar allerlei vormen van helloworld (xml, html, txt, pdf, …). En in sitemap.xmap zit een afdeling views en een afdeling pipelines, die de links naar allerlei vertalen naar links naar één hello.xml ./content, met verschillende generaties en transforms en serializeringen.

In content.hello.xml zit niets meer dan

<page>
<title>Hello</title>
<content>
  <para>This is my first Cocoon page!</para>
</content>
</page>

Alla. Eens de xsl bekijken in library/taglibs… mmyep. En de xsl in style/xsl… uh huh. No surprises there. En in webservice staat een wsdl: helder.

Eens een eigen helloworld maken. cp -r hello-world ding, en dan in de samples.xml in de hoofdsamplesdirectory een

<sample name="Dinges" href="ding/">
   Czech it out. Or words to that effect.
</sample>

toevoegen, en in de sitemap.xmap en samples.xml van ding/ wat prutsen. Stoppen, builden, en eens kijken…

BUILD SUCCESSFUL
Total time: 48 seconds

Wat geeft dat? Oei! Ai! Negen pagina’s vol foutboodschappen. Verzeker een typfout ergens… ach ja. Een niet ge-escapete ampersand. Bane of validation everywhere. Hersedoense: joechei!

Frist

Straks verder kijken.

Één reactie op “Cocoon 04”

Reacties zijn gesloten.