één

‘t Is wat, TV1 wordt één.

Alvast goed: nieuwe series van Het Geslacht De Pauw en Het Eiland. En we krijgen eens de kans om te zien what all the fuss was about met Desperate Housewives. En De Zevende Dag wordt voortaan gedaan door Coninckx en Van Wyck. Which is nice.

Maar de huisstijl moet nog op mij groeien, want ik vind het voorlopig maar wat tacky.

En er wordt ook wel gezalfd en geslaan tegelijk, zo bijvoorbeeld met De Thuisploeg. Enerzijds komt Rani Deconinck terug op de nationale TV, wat verdorie toch wel eens tijd werd, zo’n sympathiek mens en zo goed dat ze haar werk deed bij AVS. Anderzijds is Rob “one trick pony” Vanoudenhoven ook terug in zijn rol als beredeneerd stuntelende en ongrappig overacterende kwismaster.

Het was al meteen helemaal in orde in het voorfilmpje dat er in De Rode Loper getoond werd. Vanoudenhove meende het nodig te vinden om ons Rani dingen toe te roepen als “miss belgië 1963” of “ge zijt ook geen achttien meer” of “doe dat pulleken eens wat naar beneden”. Ik vond hem ongelooflijk irritant overkomen, maar misschien is dat wel een indruk.