Meet Dr. Stoopid

Zucht.

Prutserijen in de zin van

select * from tblEvents where convert(datetime,event_start,101)='3/10/2005' or (event_start<=getdate() AND event_end>=getdate()) order by event_start

doen, en dan in de soep draaien met datumformaten en vanalles, als een eenvoudige

select * from tblEvents where datediff(day, event_start, getdate())=0 or (datediff(day, event_start, getdate())>=0 and datediff(day, event_end, getdate())<=0) order by event_start

veel beter werkt. Zucht.

4 reacties op “Meet Dr. Stoopid”

Reacties zijn gesloten.