Zelie is terug

Terug van haar vakantiekamp, that is.

zelie op dijk

Met een onbestemd verkavelingsvlaams accent, met een aantal nieuwe en bijzonder irritante uitdrukkingen, met de neiging veel luider te spreken dan strikt noodzakelijk, en oververmoeid, met buikpijn en een oorontsteking.

Tous en cœur: les jolies colonies de vacances, merci papa, merci maman…