Bijsluiters

Altijd bijsluiters lezen. En he tinternet erop naslaan. Zo weet ik nu dat ik mijn medicamenten zeker niet liggend mag pakken, en dus bijvoorbeeld niet terwijl ik in achterover in de trekzetel zit…

What is the most important information I should know about diclofenac?

  • Take diclofenac with food, milk, or an antacid to lessen stomach upset. 
  • Do not crush, chew, or break diclofenac tablets. Swallow them whole. 
  • Remain upright (sitting or standing) for 15 to 30 minutes after each dose to prevent irritation of your esophagus (throat). 
  • Watch for bloody, black, or tarry stools or blood in your vomit. These symptoms could indicate damage to your stomach.
  • If you drink more than three alcoholic beverages a day, diclofenac may increase the risk of stomach bleeding.

Heh. Met meer dan gewone aandacht mijn overgeefsel bekijken. Een mens blijft bezig.

En zeggen dat ik die generische Voltaren/Cataflam “tot nader order” moet blijven nemen—nog een geluk dat het al een eeuw geleden is dat ik heb moeten overgeven, en dat ik praktisch nooit alcoholisch drink. 🙂

Eens verder kijken…

What should I avoid while taking diclofenac? Avoid prolonged exposure to sunlight. Diclofenac may increase the sensitivity of your skin to sunlight. Use a sunscreen and wear protective clothing when exposure to the sun is unavoidable.

Hm. Da’s wel spijtig. Ik zit tegenwoordig wel graag in de zon. Misschien dat ik tegen dan mag/kan stoppen met pakken.

Geschreven al luisterend naar: Frank Zappa – Guitar, Disc 1 – That Ol’ G Minor Thing Again