Promotie (ii)

Een fijn artikeltje op MSN Careers: tien manieren om een promotie te versieren. Samengevat komt het hier op neer:

 1. Wees goed in wat je doet. En gebruik je huidige positie om te leren wat je nodig zal hebben in de volgende, hogere, positie.
   
 2. Kom goed overeen met je baas. Maak hem of haar compleet afhankelijk van jouw expertise, maar zorg ervoor dat hij of zij kan doen alsof het allemaal van hem of haarzelf komt.
   
 3. Bouw een netwerk. Zorg ervoor dat je binnen de organisatie vrienden krijgt die bereid zijn om voor jou spreekwoordelijk te sterven. En zorg er dan voor dat ze precies dat doen.
   
 4. Weet wat je waard bent. Hou meticuleus bij wie je welke diensten verschuldigd is. Stel een dossies samen met strategisch te gebruiken roddels.  
   
 5. Wees altijd positief. Zeg nooit dat iets niet gaat lukken. Als iets mislukt of niet bleek mogelijk te zijn, zorg er dan voor dat jou geen schuld treft.
   
 6. Val op. Zie ook 2, 3, en 7. Herinner mensen er voortdurend aan dat je bestaat en wat je doet voor hen.
   
 7. Kleding en uitzicht. Val niet op in negatieve of in postieve zin. Zie hoe collega’s gekleed gaan en kleed je navenant.
   
 8. Maak je eigen kansen. Zorg ervoor dat je de eerste bent die van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte is. Schrijf zelf je nieuwe jobomschrijving.
   
 9. Wees geduldig. Mensen ontslaan niet graag mensen. En op den duur ben je de enige die overblijft om nog gepromoveerd te raken.
   
 10. Kies het goeie bedrijf. Kies geen al te klein bedrijf, want daar moet je echt bewijzen wat je waard bent. Kies geen te groot bedrijf, want daar riskeren te veel concurrenten te zijn. Kies geen te goed georganiseerd bedrijf, want daar riskeren truken van de foor niet te werken.