Pogroms dringen zich op

We gaan niet van verplichte integratie spreken, maar ze moeten toch niet overdrijven.

Westvlaams Democratisch Front tegen NG-A

Het WDF verdedigt de belangen van alle West-Vlamingen en heeft bijzonder aandacht voor de Westvlamingen die buiten de eigen provincie wonen. West-Vlamingen, waar ze ook wonen, hebben recht op hun eigen cultuur en eigen taal. Het zijn niet zij die zich moeten aanpassen maar wel de steden en gemeenten waar ze verblijven. Gent is als het ware de deelverzameling van Oost en West Vlaanderen en krijgt bijzondere aandacht van het WDF. Daarom pleit het WDF ervoor om Gent om te vormen van een Oost-Vlaamse stad in een interprovinciaal (Oost- en West-Vlaams) stadsgewest dat bestuurd wordt door West- en deels door Oost-Vlamingen. Gent moet ook uit de provinciale kieskring Oost-Vlaanderen gehaald worden. Het moet immers mogelijk zijn om in Gent zowel op lijsten uit Oost- als uit West-Vlaanderen te stemmen. Een interprovinciale kieskring dringt zich op.

Bovendien is het WDF ervan overtuigd dat er ook in de gemeenten rondom Gent veel West-Vlamingen wonen. Het WDF vraagt dan ook dat er in de Gentse grensgemeenten een talentelling zou gehouden worden die eventueel kan leiden tot aanhechting van de gemeente bij het Gents interprovinciaal stadsgewest of tot het installeren van faciliteiten voor West-Vlamingen. Om de band tussen de West-Vlamingen in de eigen provincie met die in Gent te versterken vraagt het WDF dat er een corridor gemaakt wordt die West-Vlaanderen met het Gents interprovinciaal stadgewest verbindt. Dit dient te gebeuren door Zulte en Deinze toe te voegen aan het Gents interprovinciaal stadsgewest. Verder vraagt het WDF ook dat West-Vlamingen zouden erkend worden als een officiële minderheid in de provincie Oost-Vlaanderen en moeten zij ook aldusdanig beschermd worden.

Het WDF kant zich fel tegen iedere vorm van het verderfelijke separatisme. Het WDF is voor het behoud van het federale België en is een grote voorstander van solidariteit die ten goede komt aan de West-Vlamingen. Het WDF wijst de buitensporige eisen en plannen van de NG-A af. De NG-A is duidelijk een extreme partij die een gevaar is voor het voortbestaan van het land. Bovendien zijn hun plannen om de onafhankelijkheid van Gent uit te roepen op 30 maart totaal ongrondwettelijk. Dit is de zoveelste kaakslaag voor de West-Vlamingen. Het WDF zal dit niet laten gebeuren en zal indien nodig een belangenconflict inroepen bij de provinciegouverneur. Contact: westvlaamsdemocratischfront@gmail.com

www.westvlaamsdemocratischfront.blogspot.com

Gastvrijheid gaat maar zó ver hé hastn.

Doe mee met de conversatie

12 reacties

  1. aiaiai, die polarisaaatsie.
    en al lachend zegt de zot de waarheid en al zeker…
    ik zag deze week nog een man -gentenaar- die zijn oprechte haat tgov. west-vlamingen leek te uiten.

  2. amai, manne waar gaan we naartoe? moeten we mekaar met zulke zaken echt gaan vervelen? we zijn toch allemaal belgen, of niet? ik kan niet meer volgen, moet ge nu al racistisch reageren tegenover mekaar als ge int zelfste land geboren en getogen zijt? leven en laten leven, al ooit van gehoord? zielig ist, echt zielig!

  3. Na het verbod op hoofddoeken nu ook het verbod op het eten van droogvis hehehehe…..Gentse vrienden, ik zou zeggen… We trekken ten strijde….. Laten we de draak nogmaals van het Belfort loskomen en zijner vlammende tonge over den vijand uitspreidden…

  4. Beste NG-A, geb alstublieft medelijden met de arme politieke vluchtelinhen uit West-Vlaanderen. Ik ben Ieper ontvlucht in het jaar dat de CD&V (toen nog CVP) twee derden van de stemmen haalde in de hemeenteraadsverkiezinhen. Ik was toen geel blij van de Hentse hastvrijheid hebruik te kunnen maken. Kennedy parafraserend riep ik zelfs uit volle borst: “ik ben een Hentenaar”. Stuur mij alstublieft niet meer teruh naar de Westgoek. Ik ben zo hoed als volledig heïntehreerd, alleen met de taal geb ik noh wat moeite 🙁

    *LOL*

Laat een reactie achter

Zeg uw gedacht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.