Qaddafi zegt dat Belgisch federalisme de oplossing is voor Israël/Palestina

Niet in zoveel woorden (al zegt hij het wél heel mooi), maar daar komt het op neer.

Confederalisme, met garanties voor alle minderheden. Daar moeten ze op termijn naartoe. Een tweestatenoplossing is onhoudbaar:

If the present interdependence and the historical fact of Jewish-Palestinian coexistence guide their leaders, and if they can see beyond the horizon of the recent violence and thirst for revenge toward a long-term solution, then these two peoples will come to realize, I hope sooner rather than later, that living under one roof is the only option for a lasting peace.