Groen! is voor de kwakzalvers

Kijk kijk kijk. Wat krijgen we nu? Gehoord via Ilse die het gelezen had bij Koen Fillet op zijn Facebook die het gehoord had van (pdw) die het vannacht gelezen had in De Huisarts (en het stond ook al op dit forum): Groen! gaat voor homeopathie en gelijkaardige nonsens.

Groen! pleit tevens, niet meteen verrassend, voor een verdere erkenning van alternatieve geneeswijzen, met prioritaire aandacht voor homeopathie, acupunctuur, chiropraxie en osteopathie. “Om patiënten in hun vrije keuze te ondersteunen, moet de erkenning van zorgverstrekkers en geneeswijzen de garantie bieden op kwaliteit.” [Groen! gaat preventief, De Huisarts 28 mei 2009, p. 11]

Ik vind daar niets van terug in hun verkiezingsprogramma, maar als dit bevestigd wordt, dan is het stemmen alvast een beetje eenvoudiger geworden voor veel mensen.

Dat ze niet beschaamd zijn. Wat is het volgende? Wichelroedelopers? Oorkaarsen? Gebedsgenezing?

update Ah, bevestiging:

We willen verder werk maken van een erkenning van alternatieve geneeswijzen, die al hun werking bewezen hebben (en dus in feite misschien niet meer echt zo alternatief zijn). [1]

We denken concreet aan homeopathie, acupunctuur, chiropraxie en osteopathie [2]en telkens op voorwaarde dat de complementariteit en samenwerking met de klassieke geneeskunde verzekerd is.
Als dit goed wordt aangepakt, kan dit zelfs tot een kostenbesparing en minder verbruik van geneesmiddelen leiden. In elk geval kan een officiële erkenning van opleidingen en praktijken, ook het kaf scheiden van het koren.

Over de effectiviteit van homeopathie e.a. is ook bij ons de nodige discussie. Maar je kan anderzijds niet voorbij aan de vraag die leeft bij het publiek. [3]

Ik noteer, samen met de mensen op het forum waar Johan Malcorps dit schreef:

[1] Enkel voor alternatieve geneeswijzen die al hun werking hebben bewezen? OK, dan zijn we veilig.

[2] …want geen mens heeft de werking van bijvoorbeeld homeopathie bewezen.

[3] …oh, en als de vraag “leeft bij het publiek”, dan moet het maar geld krijgen? Leutig.

Doe mee met de conversatie

40 reacties

 1. AH heb je je stokpaardje teruggevonden? Waarom je zo boos bent op homeopathie is mij een compleet raadsel. Misschien moet je dat eens onderzoeken bij jezelf.

  Nochtans zal elke huisarts, als je hem eerst dronken voert, verklappen dat ook traditionele medische praktijk voor 85% steunt op hocus-pocus en placebo-effect. Een arts creëert in de eerste plaats een “sfeer van genezing”. Hij is in wezen nog steeds een toverdokter.

  Het eerste wat elke succesvolle arts leert is dat hij een onwrikbaar zelfvertrouwen moet uitstralen betreffende de genezing van de patiënt. Dit zet zich over op de patiënt, en het lichaam doet de rest. Of niet.

  Éen ding is zeker: homeopathis is nooit verantwoordelijk geweest voor geboorteafwijkingen of resistente ziekenhuisbacterieën.

 2. Zo kan ik er ook nog een hele hoop poneren hoor, Rund: “Éen ding is zeker: springballen zijn nooit verantwoordelijk geweest voor geboorteafwijkingen of resistente ziekenhuisbacterieën.”

  Wil niet zeggen dat we plots infecties gaan bestrijden met springballen.

  “Jamaar homeopathie is er niet voor infecties, het is er alleen voor ziektebeelden die ook zonder behandeling zouden weggaan.”

  — Ah OK, zeg dat dan. Erkenning voor springballen in therapeutische context!

  Homeopathie is quatsch, en gevaarlijke quatsch. En als een politieke partij daar willens en wetens achter staat, dan zijn ze verkeerd bezig.

 3. Homeopathische middelen die een bewezen wetenschappelijke werking hebben (goede gerandomiseerde trials) zijn uiterst zeldzaam. Als ze toch een bewezen werking hebben die groter is dan een placebo effect, is homeopathie niet onschuldig: vrij verkocht en interacties met andere medicatie of toxisch indien onoordeelkundig gebruik. Een uniforme opleiding voor alternatieve geneeswijzen zou wél welkom zijn.

 4. Gevaarlijk? Er is juist niks gevaarlijks aan homeopathie.

  Dit is gevaarlijk: dat aan aanzienlijk deel van de bevolking verslaafd is aan slaappillen, pijnstillers en antidepressiva. Dat huisdokters de meest potente antibiotica voorschrijven om op 4 dagen te genezen wat het lichaam op 5 dagen kan genezen. Dat mannen onvruchtbaar worden omdat residuen van de pil in het grondwater zitten. Dat kinderen van 5 jaar onder de ritalin zitten. Dat uw Zelie binnenkort een spuitje krijgt tegen baarmoederhalskanker, terwijl niemand ook maar een benul heeft van wat dit grootschalig medisch experiment op termijn zal voortbrengen.

  Het lichtzinnig gebruik van gewone geneesmiddelen is in duizendvoud gevaarlijker dan homeopathie ooit kan zijn.

 5. hmmm.

  Dankzij – onder andere – grootschalige vaccinatie hebben we wel de pokken uit de wereld geholpen. Om nog maar te zwijgen van tuberculose en al die andere ziektes die tot diep in de twintigste eeuw lelijk huis hielden.

  Ik ga niet beweren dat moderne, op jarenlang wetenschappelijk onderzoek gebaseerde geneeskunde onfeilbaar is. En, terecht, met antibiotica hoort men bedachtzaam om te gaan (wat de meeste dokters tegenwoordig ook wel doen!)

  Maar je gaat me nu ook niet wijsmaken dat men met potjes water waarin extracten die tot het moleculaire verdund zijn, hetzelfde resultaat zou bereikt hebben.

  Vraag aan gelijk welke dokter in de brousse welke hinderpalen hem of haar in de behandeling van malaria in de weg staan en je zult horen dat tradities, kwakzalverij en toverdokters een flinke factor van betekenis is.

 6. Veralgemenen we niet een beetje?
  Homeopathie is gevaarlijk, en mag in geen geval als serieus medisch alternatief geponeerd worden, dat vind ik ook.

  Maar osteopathie? Dat men daar maar eens het kaf van het koren scheidt. Beschermde titel, en alleen nog geven aan mensen die er effectief voor gestudeerd hebben en enkel ‘bewegingsproblemen’ oplossen. Spierpijnen en gewrichtsdingen enzo.
  In wat onder de noemer ‘osteopathie’ valt zit een hele hoop quatsh, toegegeven, en net daarom moet het eens uitgesorteerd worden. Want er zitten wel degelijk ‘goeie’ tussen ook. Mijn ma haar schouder is zeer content dat ze een goeie osteopaat heeft.

 7. Waar het uiteindelijk op neerkomt is dit: hebben mensen de vrijheid om zelf kiezen op welke wijze ze hun lichaam laten behandelen, of niet?

  Of zijn de mannen in de witte labo-jassen onze nieuwe hogepriesters?

  En Michel, heb je al beslist of Zelie haar spuitje krijgt of niet?

 8. Laten we afspreken dat het uw zaken niet zijn wat ik doe met mijn kinderen, OK, Rund?

  En verder bind ik het wat jammer, maar mag iedereen zoveel oorkaarsen hij/zij wil in welke lichaamsopeningen dan ook steken. Toe maar.

  Dat daar belastingsgeld voor betaald zou worden, dat dan weer liever niet.

 9. Flippend Rund, wat is jouw mening over mensen die rond een vuur staan te roepen en te springen, om de goden mild te stemmen en heel hun familie te behoeden van alle kwaad? Ik zal werkelijk de laatste zijn om mensen hun vrijheden te ontnemen, maar kwakzalverij over dezelfde kam scheren als empirisch onderbouwde medische wetenschap, is me echt wel een paar bruggen te ver. Maar ’t is eigenlijk heel simpel: als hippies zich niet willen schikken naar onze beproefde methodes, moeten ze van mij ook niet rekenen op sociale zekerheid. Laat Darwin het maar oplossen.

 10. Homeopathie zou moeten worden gesubsidieerd alleen al omdat het mensen afhoudt van te rotzooien met uw emperische onderbouwde medicamenten.

  Als voldoende mensen terugbetaling vragen voor alternatieve geneeswijzen dan moet dat maar gebeuren. Zoiets noemt men “democratie”. Dat is een Griekse term om aan te duiden dat het volk zichzelf bestuurt, en het wordt door de linkse betuttelings-kerk meer en meer gezien als een vies ding dat ze liever zouden afschaffen en vervangen door een Raad van Experten.

 11. Dus ook al zijn we het erover eens dat homeopathie niet werkt, iedereen moet het kunnen krijgen, zodat ze beproefde oplossingen in vraag kunnen stellen. Mooi is dat. Laat ons meteen ook zeep vervangen door kernafval, op kosten van de overheid: twee vliegen in één klap!

  En hoeveel mensen is “voldoende”? Want volgens mij is het aantal mensen dat warm te maken valt voor toverwater i.p.v. een pijnstiller, tot nader order beperkt. Dat is juist de democratie die spreekt.

 12. Flippend Rund, u heeft uw naam niet gestolen.
  Als u uw geschiedenis kent weet u dat democratie pur sang waar het volk alles mag meebeslissen niet werkt. Dat hadden de Grieken zelfs door. Daarom verfijnden ze het naar een systeem waar volksvertegenwoordigers verkozen werden om in debat te treden.
  Verder is het ook kortzichtig om alle schuld aan de arts en niet de patient te geven. Mensen vragen pijnstilling en slaapmedicatie. Ze weten dat het nadelen heeft, maar denken er anders over dan u.

 13. baarmoederhalskanker
  mijn dochter is daar twee maand geleden aan geopereerd
  dus die zal zeker haar dochters laten vacineren
  maar daardoor heb ik wat navraag gedaan
  als deze informatie juist is
  is het een virus die word overgedragen bij sex
  de mannen die het virus hebben krijgen geen kanker de vrouwen wel
  maar er zijn tientallen virussen die daar de oorzaak van zijn
  het vacin beschermt de meisjes maar tegen vijf virussen
  dus nu denkt iedereen dat het probleem is opgelost
  het blijft voor de ouders van welke mening dan ook een moeilijke beslissing
  vacineer je ze dan zijn ze maar beschermt tegen vijf virussen
  vacineer je ze niet en ze krijgen baarmoederhalskanker dan zullen ze de ouders verwijten dat ze het niet laten doen hebben
  dus voor welke optie je ook kiest het risico blijft
  de enige oplossing die ik zie is dat de ouders de gevaren van sex zonder condoom bij de kinderen er in stampen
  veel liefs inge

 14. Dat ziekenfondsen kwakzalverij terug betalen is niet ok.
  Massa’s belastingsgeld verkwisten aan iets als homeopathie is je reinste onzin.
  Weet trouwens dat de meeste kleine gezondheidsproblemen overgaan na enkele dagen.
  Als je in die dagen een potje homeopathie naar binnen werkt dan ben je niet genezen door de werking ervan, maar je griepje is eigenlijk gewoon over.
  Op de meeste homeopathische flesjes staan verdunningen die natuurgewijs zelfs niet kunnen voorkomen, omdat er eenvoudigweg te weinig water op onze planeet is om tot dergelijke verdunningen te komen.
  En voor diegene die twijfelen : water heeft geen geheugen. Onafhankelijk onderzoek heeft dat al veel aangetoond.

 15. @Peter Dedecker: op welke lijst sta jij ook alweer? 😉
  Ik zie eigenlijk weinig verkeerds aan het voorstel van Groen! :”op voorwaarde dat de complementariteit en samenwerking met de klassieke geneeskunde verzekerd is.” staat er zelfs. Op die manier kun je de kwakzalvers er wellicht uithalen. Lijkt me wel mogelijk dat er zo een kostenbesparing gebeurt en er minder geneesmiddelen worden verbruikt. De belastingbetaler draait er dus niet voor op.
  Ben trouwens blij dat onze jongste onlangs van haar hardnekkige hoest verlost raakte door sessies van de kine, in plaats van nog maar eens aan die aerosol te hangen.

 16. @marc: Wat jij schrijft, komt heel anders over dan het beeld dat de tekst van Groen! schetst. Als mijn huisarts samenwerkt met een homeopaat, zoek ik een andere.

 17. Ik onthoud vooral :
  “Uiteraard is het niet de bedoeling om alle kwakzalvers of zweverige new age genezers een erkenning, laat staan terugbetaling via de ziekenkas, te verzekeren.”
  en : “Omgekeerd worden bepaalde alternatieve gezondheidswerkers (vooral gediplomeerde dokters in de geneeskunde die ook alternatieve geneeswijzen toepassen) en alternatieve therapieën ten onrechte door bijv. de Orde van Geneesheren of de pharma-industrie geviseerd.
  We proberen hierin een goed midden te vinden. ”

  Ik lees nergens dat Groen! pro homeopathie is. Integendeel : “Over de effectiviteit van homeopathie e.a. is ook bij ons de nodige discussie.” Er is dus geen partij-standpunt.

  (Disclosure : ik was tot voor enkele jaren lokaal Groen!-mandataris. En ik zou er nog niet over denken om mijn kinderen of mijzelf homeopatisch te laten “behandelen”.)

 18. Ik ben het in deze toch wel eens met meneer Rund (behalve dan met z’n naam), er moet niet zo bevooroordeeld gekeken worden naar alternatieve geneeswijzen. In den beginne waren kruiden alles waar men het mee moest doen en toen werd er toch ook het één en het ander genezen, dus waarom zou een moderne versie daarvan (een wetenschappelijk veel meer onderbouwde zelfs) ook niet werken?

  Tim: “Als mijn huisarts samenwerkt met een homeopaat, zoek ik een andere.”
  Als mijn huisarts samenwerkt met een Afro-Amerikaanse Joodse zigeunerhomo in een rolstoel, zoek ik een andere. Slaat nergens op, toch?

  Ach, ik weet wel dat ik het hier niet kan halen, maar ik wou toch ook even laten horen dat meneer Rund (serieus, die naam) niet alleen is met zijn mening.

 19. Homeopathie is geen kruidengeneeskunde. Dat is het punt.

  Wilgenthee helpt tegen hoofdpijn, het werkende bestanddeel van wilgenthee zit in aspirine.

  Homeopathie zegt het volgende:

  We nemen iets dat hoofdpijn veroorzaakt –stenen bijvoorbeeld, want wie op een steen valt met zijn hoofd krijgt hoofdpijn. Dan vermalen we die stenen en verdunnen we het poeder in water. We schudden met dat water, en dan verdunnen we de verdunning. En dan schudden we nog eens, en verdunnen we opnieuw. En opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw. En dan nog eens opnieuw en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw. Oh, en voor de zekerheid nog wat meer, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw. Tot er zo weinig steen in het water zit dat het met geen enkel instrument ter wereld ooit nog kan teruggevonden worden. En dat is dan een homeopathisch “geneesmiddel”. Pas op: hoe meer verdund, hoe krachtiger! Dus: zéker niet te weinig van nemen!!!

  Oh, en hoe we weten welk flesje “geneesmiddel” wat is? Euh, tja, dat weten we niet. Elke homeopaat zal moeten toegeven dat als het etiket er niet op zit, dat niemand nog kan achterhalen wat wat is. Sorry.

  Homeopathie is bewezen nonsens, en Groen! wil die bewezen nonsens laten terugbetalen met uw en mijn belastingsgeld omdat, zo zeggen ze, “de vraag leeft bij het publiek”.

  Dat is geen politiek, dat is belachelijk.

 20. Greet

  Het hele punt is dat wij net niét bevooroordeeld kijken naar alternatieve geneeswijzen, aangezien ze volgens de wetenschappelijke methode – waaraan objectiviteit inherent is – getest zijn. Men gaat er bij de aanvang van een wetenschappelijk experiment van uit dat het resultaat van de proef ofwel hypothetisch negatief, ofwel hypothetisch positief kan zijn. Verschillende proeven worden vervolgens uitgevoerd, met uiteraard een graad van controle die mogelijke vooroordelen en zoveel mogelijk bias uitsluit (anders zou de proef niet representatief zijn). Het resultaat kan ten slotte steeds opnieuw in twijfel getrokken worden, maar tot er een proefstelling uitgevoerd wordt die het resultaat tegenwerpt, kan men aannemen dat het resultaat van de proef wetenschappelijk correct is.

  Dit is bewijs. Zeggen dat ‘bepaalde kruiden vroeger soms hier en daar voor sommige dingen eens werkten bij sommige personen’, is geen bewijs. Sterker nog: zulke uitspraken zijn ronduit gevaarlijk. Ik verwijs opnieuw naar dit artikel in The Guardian. U schijnt te vergeten dat er elke dag duizenden mensen sterven aan uiteenlopende aandoeningen omdat ze zich laten behandelen door tovenaars met kruidenmengseltjes i.p.v. met vaccins.

  ‘In den beginne waren kruiden alles waar men het mee moest doen en toen werd er toch ook het één en het ander genezen, dus waarom zou een moderne versie daarvan (een wetenschappelijk veel meer onderbouwde zelfs) ook niet werken?’
  Deze uitspraak is je reinste waanzin: een wereld zonder chemische geneesmiddelen, dat is een wereld waarin je sterft aan een triviale snijwond.

  ‘Tim: “Als mijn huisarts samenwerkt met een homeopaat, zoek ik een andere.”
  Als mijn huisarts samenwerkt met een Afro-Amerikaanse Joodse zigeunerhomo in een rolstoel, zoek ik een andere. Slaat nergens op, toch?’
  Uw vergelijking slaat inderdaad nergens op; een huisarts die samenwerkt met een homeopaat erkent de alternatieve, niet-wetenschappelijke geneeswijzen, en is bijgevolg in het geheel niet te vertrouwen. Dit heeft niets, maar dan ook niéts te maken met de afkomst, de geaardheid of de fysieke hoedanigheid van de arts in kwestie, dit heeft daarentegen alles te maken met integriteit en medische verantwoordelijkheid. Uw vergelijking is overigens – als ik dat even mag opmerken – zeer onfatsoenlijk.

  Informeer u, en denk toch nog maar eens heel diep na.

 21. Kruidengeneeskunde: talloze geneesmiddelen bestaan gedeeltelijk uit extracten van kruiden en planten. . Kruidengeneeskunde wordt maar een probleem als mensen zich als “kruidendokter” gaan voordoen om er geld mee te verdienen en kruiden etc. gaan adviseren om er geld mee te verdienen;

  Osteopathie, eerder vernoemd: moeilijke kwestie, al vaak discussie over gehad. Veel mensen hebben baat bij osteopathie, maar vooral op vlak van pijnbestrijding. In ieder geval zijn er redenen genoeg om verder te onderzoeken of osteopatie niet terugbetaald zou moeten worden.

  Homeopathie: de werking van homeopathie is niet bewezen, deze van het placebo-effect wel. Homeopathie maakt op schandelijke wijze misbruik van het feit dat kleinere aandoeningen vaak van zelf verdwijnen – de klassieke geneeskunde doet daar trouwens vaak niet voor onder. Sommige ziekten verdwijnen niet vanzelf, en dat kan leiden tot situaties waar een peuter met 39% koorts in het ziekenhuis belandt doordat de ouders weigerde beroep te doen op antibiotica, maar ik wil niet te anekdotisch worden. Verbieden lijkt me niet nodig, als mensen geld uitgeven aan placebo – ach wat.

 22. Nogal categorieke reacties op een voorstel dat verschillende punten bevat. Volgens mij moeten ze bij Groen! hun werk nog afmaken. De goeie alternatieve die kun je laten terugbetalen, maar homeopathie , daar heb ik toch serieuze twijfels over. (net zoals trouwens irisologen, oorkundigen, astrologen, ‘voetdeskundigen’ enz..)Op basis hiervan dan direct besluiten, daar stem ik niet op, dat is wel het kind met het bedwater weggooien. Als je zo alle programma’s van partijen gaat uitvlooien kun je niet meer gaan stemmen, er is bij alle partijen wel iets goeds en iets slechts

 23. Groen! wil in de eerste plaats zorgen dat de excessen niet meer kunnen, dacht ik begrepen te hebben. “Garantie op kwaliteit”, “het kaf scheiden van het koren”, “alternatieve geneeswijzen, die al hun werking bewezen hebben”, allemaal onder medische controle.

  Dat lijkt me nog altijd meer dan wat de traditionele partijen de voorbije decennia hebben gedaan, want tot op heden kan eender wat. De CD&V, de SP.a, de VLD, wat zeggen zij over homeopathie ? Ik zie hen niets verbieden, ik zie hen niet actief verhinderen dat kwakzalvers slachtoffers maken. Ze zouden het nochtans kunnen.

  De keuze lijkt me dus duidelijk : wil je een partij die effectief iets doet aan bestaande mistoestanden, of verkies je het huidige laissez-faire, laissez-passer.

 24. Ja m’n vergelijking was inderdaad slecht gekozen, daar heb je gelijk in Jan. En ook in het feit dat ik me hier veel grondiger over zou moeten informeren, daarom ook dat ik het al bij voorbaat opgaf 😉 Ik wou gewoon even mijn stem laten horen tussen al die andere meningen.

 25. Greet

  Natuurlijk moet je je stem laten horen, niet enkel in deze maar in elke mogelijke dialoog. ‘De ander zou wel eens gelijk kunnen hebben’, zei Gadamer al.

  Geniet nog van de zon vandaag! 😉

 26. Oh, en nog iets. Oorkaarsen.

  Mijn ma is daar nog mee afgekomen toen ik 10 was ofzo. Dit soort.

  Feit: oorkaarsen halen het prut uit uw oren. Die dingen zijn hol, de vlam zuigt lucht aan, onderdruk, luchtstroom naar boven. Als je kaars opgebrand is tot aan het streepje kun je dat openprutsen als je wilt, en dan zie je hoeveel prut er uit één oor kan komen. En geloof me, dat is best veel.

  En al de rest is zever. Oorkaarsen genezen niets, ze zorgen hoogstens voor een aangenaam gevoel dat er hele proppen oorsmeer weg zijn. Of ik beter hoor zou ik niet kunnen zeggen, maar het voelt in elk geval lichter, minder druk. Nu ik hele dagen met oordoppen studeer, zou ik wel eens overwegen nog eens mijn ma te vragen om er nog twee te gaan halen.

  Om maar te zeggen, te radicaal zijn in scepticisme helpt ook niemand vooruit. De zever van de feiten scheiden, en dat in elk individueel geval.

  En homeopathie, ja, daar zijn we snel over uitgepraat natuurlijk, zoals hierboven. Maar het stoorde me dat er precies voor de gemakkelijkheid meteen ook komaf werd gemaakt met zaken zoals osteopathie en oorkaarsen die op een bepaalde manier, voor bepaalde dingen en zonder de esoterische crap erbij, werken. We moeten kritisch blijven, en kritisch wil zeggen dat je beweringen onderzoekt, niet bij voorbaat verwerpt.

Laat een reactie achter

Zeg uw gedacht

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.