Politiek correct

Misschien (wellicht) ben ik helemaal verkeerd geïnformeerd en ken ik er lang niet genoeg van, maar ik liep toch wat lastig van de laatste nieuwsbrief van Kif-Kif — en meer bepaald over het item Van homobashing naar mocrobashing, een interview met Jan Roegiers (sp.a).

De voorbije maanden heeft het geweld tegen holebi’s onze samenleving niet onberoerd gelaten. Dat deze negatieve en zorgwekkende tendens aangepakt moet worden, staat buiten kijf.

Jan Roegiers, Vlaams parlementslid voor de SP.A, stelde daarom een open brief op en wil daarmee samen met 40 ondertekenaars een duidelijk signaal zenden naar overheid en samenleving. Bepaalde passages in de open brief roepen echter vraagtekens op en vragen om uitleg.

En jawel: het gaat heel eventjes of Roegiers en coming out, maar voor de rest gaat het vooral over hoe érrug het wel allemaal niet is dat allochtonen/islamitische jongeren “speciaal geviseerd worden” door mensen die het hebben over homo-bashing.

Triest hoogtepunt vond ik persoonlijk deze:

“In Nederland verweet men ook de allochtonen van homobashing. In opdracht van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken voerde het Nederlandse kennisinstituut MOVISIE een onderzoek uit. Daaruit bleek dat 86% van de gaybashers van autochtone Nederlandse of onbekende afkomst zijn en 14% van allochtone.”

Ten eerste. Ik zeg het, ik ben geen specialist ter zaken, maar als ik er de Wikipedia’s op nalees, kom ik te weten dat er volgens recente cijfers Een 700.000-tal Nederlanders met Turkse en Marokkaanse roots zijn, en dan nog hier en daar en paar tienduizend Irakezen, Afghanen en zo.

We mogen er niet van uitgaan dat die allemaal de Islam belijden — zo zijn er bijvoorbeeld al zeker “ruim 30.000 Aramese christenen veelal met een Turkse achternaam”[1][2] — maar pak nu nog dat er een miljoen “allochtone Islamieten” zouden zijn in Nederland. Dat zou dan 6% van de bevolking zijn.

Ten tweede. In de vraag wordt “van autochtone Nederlandse of onbekende afkomst” op weinig subtiele manier in één groep onderverdeeld — met andere woorden: “in geval van twijfel ben je géén allochtoon/Islamiet”. Ik zou er in ieder geval niet van uitgaan dat je alle onbekenden bij de autochtonen mag zetten.

Ik vind het onderzoek zelf niet, en dus heb ik er geen idee van wat het aantal onbekenden was. Maar in ieder geval kan het bijna niet anders dan dat er bij de onbekenden mensen zitten die eigenlijk in de “allochtone” kolom zouden moeten staan — maar pak nu nog dat we zeggen dat er geen één is.

Dan nog is het zo dat 6% van de mensen (grove overschatting) verantwoordelijk zijn voor 14% (wellicht onderschat) van het homobashen.

Niet dat iemand daar verbaasd over is — in andere studies van MoVisie lees ik dingen waar ik niet vrolijk van word, zoals pakweg dit:

(…) 2% van de autochtone stedelingen [vindt] het een probleem ‘als mijn kind op school les krijgt van een homoseksuele leraar of lerares’. De andere bevraagde groepen vinden dit een veel groter probleem: van de Turken vindt 27% dit bezwaarlijk, van de Marokkanen 21% (…)

Honderd factoren, honderd mogelijke redenen, uiteraard mag er niet veralgemeend worden, natuurlijk zijn bijvoorbeeld sommige skinheads (en, veel erger, “gewone” mensen die er niet eens bij stil staan dat ze nog in de vorige eeuw leven) ook verantwoordelijk voor veel miserie, en het spreekt vanzelf dat alle gevallen individueel te bekijken zijn, etc., etc., etc.

Maar ben ik nu finaal een reactionaire oude mens aan het worden als ik kregelig word van het voortdurend verontschuldigen van sommige kijken op het leven?

Het is géén toeval dat sommige interpretaties van verschillende vormen van geloof leiden tot angst en xenofobie, tot discriminatie van vrouwen en andersdenkenden. Verschillende Christelijkheden hebben ervan, en ja, ‘t zal wel geen beetje gaan zijn dat veel Islam ervan heeft. Institutioneel. Overduidelijk.

‘t Is niet omdat allochtonen gediscrimineerd worden, dat het plots not done zou worden om discriminatie door allochtonen aan te klagen.

“Draai eens niet zo handenwringend rond de pot”, denk ik dan. En ook wel: noem een koe een koe, en vat die koe ook eens bij de horens.

10 reacties op “Politiek correct”

  1. Volledig mee eens, de politieke correctheid is zoals zo vaak weer zwaar politiek incorrect… Enige gevolg van dergelijke niet-standpunten innemen is dat er natuurlijk helemaal nooit niks gebeurt want hoera! het zijn zgz niet de allochtonen, dus… die moeten we gelukkig niet aanpakken dus… laten we het gewoon maar beter allemaal zo, het is namelijk … complexer, ge verstaat dat niet.
    Oja, nog goeie tekst gelezen over discrimaties onder de gediscrimeneerde discriminerenden: http://www.nytimes.com/2012/03/25/opinion/sunday/a-boy-to-be-sacrificed.html

  2. Bwa, je kunt het ook positief zien, hé: dit betekent nog altijd dat 73 procent van de Turken en 79 procent van de Marokkanen het niet bezwaarlijk vinden dat hun kind les krijgt van een homoseksuele leraar of lerares.

Reacties zijn gesloten.